november 2014

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Uitnodiging
Platform kastelen en buitenplaatsen

Donderdag 4 december 2014
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AmersfoortGeachte heer of mevrouw,

Op donderdagmiddag 4 december vindt van 14.00-17.00 uur het eerste Platform Kastelen en Buitenplaatsen plaats. Het platform wordt in nauwe samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting georganiseerd door en voor erfgoedprofessionals en beleidsmedewerkers, eigenaren en beheerders, onderzoekers en wetenschappers die betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen. Het plan is om twee maal per jaar een platform te organiseren.

De programmering van het platform sluit aan bij actuele thema’s. Een actuele bijdrage wordt voorafgegaan door een meer algemene bijdrage die het actuele thema plaatst in een bredere context. Op deze middag staan de herbouw van kastelen en de instandhouding van kasteelruïnes centraal.

Wij verzoeken u deze uitnodiging verder te verspreiden.

Met vriendelijke groet,
Jan van Doesburg
Taco Hermans

Programma
Vanaf 13.30 Inloop met koffie/thee
14.00 Opening met toelichting over de platforms van de RCE (Erik Kleijn)

Thema 1 Herbouw kastelen
14.10-14.35 Algemeen: Herbouw in het verleden door Ben Olde Meierink (NKS)
14.35-15.00 Actueel: Herbouw De Keverberg te Kessel door Edwin Meyer Viol (DMV architecten)
15.00-15.15 Discussie

15.15-15.45 Pauze

Thema 2 Restauratie kasteelruïnes
15.45-16.10 Algemeen: Omgang met ruïnes door Fred Vogelzang (NKS)
16.10-16.35 Actueel: Restauratieproblematiek Teylingen en Brederode door Jan Kamphuis (Rijksvastgoedbedrijf)
16.35-16.50 Discussie
16.50-17.00 Speakerscorner

17.00 Afsluiting en drankje

Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen in de speakerscorner. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf via t.hermans@cultureelerfgoed.nl.

Aanmelden
De bijeenkomst is gratis. Wel graag aanmelden.

Locatie van de bijeenkomst
Kinderdijkzaal, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Smallepad 5, Amersfoort 
Routebeschrijving

Nadere informatie
t.hermans@cultureelerfgoed.nl
j.van.doesburg@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl/agenda

%%UNSUBSCRIBE%%

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.Verzorgd door MailingLijst