Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Uitnodiging
Platform Kastelen en Buitenplaatsen
Het Landgoed en de Provincie
vrijdag 20 november 2015, 13.00 uur -16.30 uur
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Smallepad 5, AmersfoortDe afgelopen jaren is er veel veranderd in de onderlinge verhoudingen tussen rijksoverheid, provincie en gemeente, ook op het vlak van erfgoedbeleid. Hoog tijd een balans op te maken en daarbij speciaal de (toekomstige) rol en positie van de provincie tegen het licht te houden. Vier sprekers geven hierop ieder vanuit eigen ervaringen hun visie. Ter inleiding wordt een recente inventarisatie van het beleid van de 12 provincies over kastelen en buitenplaatsen gepresenteerd.

Programma

13.00 Inloop 

13.30 Opening
door Prof. dr. Yme Kuiper (platform-voorzitter; RU Groningen/ Kenniscentrum Landschap)

13.40  Recent beleid van de provincies 
Door drs. R. Berends , historicus
Rob Berends maakte onlangs voor sKBL een inventarisatie van het beleid van de twaalf provincies inzake kastelen en buitenplaatsen. Ter inleiding op de presentaties van de overige sprekers laat hij kort zien hoe de provincies zelf hun beleid ontwikkelen en evalueren.

14.00 Decentralisatie: winst of verlies? 
Door drs. Ch.J. Kalden, oud-directeur Staatsbosbeheer
Vanuit zijn ervaringen bij LNV en Staatsbosbeheer gaat Chris Kalden, voorzitter van NKS en sKBL, in op de betekenis van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor natuur, landschap en cultureel erfgoed van de rijksoverheid naar de provincies.

14.30 De relatie tussen natuur en erfgoed: spanning of spannend? 
Dr. ir H. Bartelink, directeur van LandschappenNL: De 12 Landschappen en Landschapsbeheer Nederland
Hank Bartelink spreekt over de relatie tussen natuur en erfgoed, vanuit het perspectief van de natuur beherende terreineigenaar. Hij gaat in op de vraag hoe de provinciale Landschappen aankijken tegen ‘cultuurhistorie’, welke invalshoeken daarbij een rol spelen en op de verschillende uitwerkingen bij de Landschappen in de provincies.

15.00
Theepauze

15.30 Behoud en ontwikkeling van familielandgoederen 
Door ir. A. Schimmelpenninck, rentmeester van de Stichting Twickel
Albert Schimmelpenninck spreekt over zijn ervaringen bij het beheer van particuliere landgoederen in het oosten van het land. Familielandgoederen hebben vaak een lange historie, waarbij iedere generatie het landgoed naar eigen inzicht ontwikkelde en voortbouwde. Hoe gaat dat in deze tijd? Vormen het beleid en de regelgeving van gemeente en provincie een stimulans of juist een rem voor nieuwe ontwikkelingen die vaak nodig zijn voor het behoud van landgoederen?

16.00  Landgoederen – vloek of zegen? 
Door Prof. dr. M. Fennema, emeritus hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam 
Beheer en behoud van landgoederen en buitenplaatsen in de drukbevolkte Hollandse kust- en duinstreek is geen sinecure. Welke taken moeten aan de provincie worden toegewezen om dit kwetsbare erfgoed te behouden? Bekend met de landgoederen en buitenplaatsen in dit gebied belicht Meindert Fennema zijn bestuurskundige en ecologische visie op hun toekomst.

16.30 Discussie 

16.50 Speakerscorner

17.00 Sluiting en drankje
   


Aanmelden
Toegang het platform is gratis. U dient zich echter wel aan te melden via dit formulier.

Bereikbaarheid
Voor routebeschrijving en parkeren verwijzen we u naar de website van de RCE. Parkeren in eigen garage is zeer beperkt en alleen op aanvraag mogelijk.

Het platform Kastelen & Buitenplaatsen wordt georganiseerd door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap; De Nederlandse Kastelenstichting, Kenniscentrum voor Kasteel en buitenplaats (NKS); Stichting digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).


Mocht u ook geïnteresseerd zijn in andere nieuwsbrieven en uitnodigingen, dan kunt u dat via deze link aangeven.
Colofon


Meer informatie
Taco Hermans,
Specialist kastelen
t.hermans@cultureelerfgoed.nl

%%UNSUBSCRIBE%%
%%MAF_URLBODY%%
Download deze mailing als PDF

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
telefoon 033-421 7 421 | fax 033-421 7 799
info@cultureelerfgoed.nlDit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


Verzorgd door MailingLijst