PERSBERICHT - Raadsbesluit investeringsaanvraag De VAK en DOK Delft

PERSBERICHT                                   Delft,  30 juni 2017

Raadsbesluit investeringsaanvraag
De VAK en DOK Delft

Donderdagavond 29 april heeft de Delftse gemeenteraad zich positief uitgesproken over de verbouwingsplannen van het DOK-pand aan het Vesteplein. De verbouwing maakt het mogelijk dat twee Delftse instituten, De VAK en DOK, zich gezamenlijk gaan huisvesten. Nu de financiële steun vanuit de gemeente is verzekerd, kan de realisatie van een volstrekt unieke plek in Delft beginnen. De VAK en DOK zijn enorm blij deze droom vorm te kunnen gaan geven.

Het proces naar een gezamenlijke huisvesting is twee jaar geleden ingezet als één van de efficiencymaatregelen waarmee de gemeente Delft een bezuiniging van 1,2 miljoen op De VAK en DOK wilde realiseren. Om het mogelijk te maken beide organisaties aan het Vesteplein te vestigen, worden extra aanpalende vierkante meters aan de Vestepoort en Vesteplein gehuurd en ingericht. Met de gezamenlijke huisvesting wordt uiteindelijk een structurele bezuiniging van 1 miljoen euro gerealiseerd. 

Een belangrijke overweging voor het besluit van de gemeente is de publieke functie die het verbouwde pand gaat vervullen, waar er in de stad Delft steeds minder van zijn. Delft krijgt een plek in het centrum van de stad waar elke Delftenaar terecht kan. Voor info, voor kennis, voor cursussen beeldende kunst en theater, voor muziek- en danslessen, voor schrijfworkshops en mode, voor contact, voor rust, voor optredens, voor werk, voor studie, voor ontwikkeling, voor ontdekken van talenten, voor een drankje, voor gezond eten. Door de verbouwing krijgt het pand een professionele horecagelegenheid en kunnen de verschillende ruimtes commercieel worden verhuurd. Beide bronnen van inkomsten bestaan nu nog niet.

De verbouwing wordt gefaseerd aangepakt om mogelijk overlast voor leden, bezoekers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. DOK blijft tijdens de verbouwing open.

Vanaf zomer 2018 presenteren we ons aan Delft in een pand waar passie en talenten centraal staan. Een plek die aanvoelt als thuis, maar nooit hetzelfde is. Waar iedereen welkom is. Jong en oud. En iedereen kan ervaringen delen, muziek maken, dansen, lezen, schilderen of heerlijke gerechten samenstellen. We noemen deze plek OPEN.

OPEN is dan het culturele en informele hart van Delft dat door de langere openingstijden ook ’s avonds en in het weekend voor iedereen toegankelijk is. 


Noot voor de pers. Niet bedoeld voor publicatie

Neem voor vragen of meer informatie kunt u contact op met:

Huub 't Hoen, directeur Coöperatie De VAK via huubthoen@vak-delft.nl of via telefoonnummer 06-28598879

Copyright © 2017,
Alle rechten voorbehouden.

De VAK, centrum voor de kunsten
Westvest 9 
2611 AX Delft 
tel.: (015) 890 49 01
www.vak-delft.nl


    

%%UNSUBSCRIBE%%


 


Verzorgd door MailingLijst