De Kunst van Lezen nieuwsbrief -
Kunst van Lezen
Kunst van Lezen nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor directies en management

Met deze nieuwsbrief informeren we u wanneer we nieuws hebben op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

 â‚¬ 4 miljoen voor laagtaalvaardige ouders beschikbaar met de Bibliotheek als verplichte partner
Vanaf 1 januari 2018 is er binnen Tel mee met Taal een nieuwe subsidie van € 4 miljoen beschikbaar voor projecten die de betrokkenheid van laagtaalvaardige ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen stimuleren, onder meer door het vergroten van de taalvaardigheid van de ouders zelf. Deze ‘Gelijke Kansen’-regeling is een uitgelezen kans voor de Bibliotheek: zij is verplicht partner in de aanvraag. We hebben een korte toelichting op de regeling geschreven.
Lees verder
 Kamerbrief over voortgang Tel mee met Taal
Minister Van Engelshoven (OCW), minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (beiden SZW), en minister De Jonge (VWS) hebben op 24 november de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van laaggeletterdheid via het programma Tel mee met Taal. We informeren u graag kort over de inhoud van de brief.
Lees verder
 Factsheets over exploitatiemodellen leesbevorderingsprogramma’s beschikbaar
BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school in het primair en het voortgezet onderwijs en de VoorleesExpress zijn succesvolle landelijke leesbevorderingsprogramma’s die de Bibliotheek ondersteunt. Voor al deze programma’s zijn exploitatiemodellen ontwikkeld waarmee de kosten berekend kunnen worden. Om de exploitatiemodellen te verduidelijken hebben we vijf factsheets opgesteld. 
Lees verder
 De cyclus van laaggeletterdheid in het gezin doorbreken
Binnen Tel mee met Taal zijn drie domeinen benoemd: Taal en Werk, Taal en Gezondheid en Taal en Gezin. Binnen dit laatste domein is Kunst van Lezen actief waarbij we de focus leggen op laagtaalvaardige gezinnen. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het verbinden van preventieve en curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheidswerken. En we hebben een plan van aanpak geschreven voor het strategisch verbinden van preventieve en curatieve taalactiviteiten in strijd tegen laaggeletterdheid binnen gezinnen. 
Lees verder
Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2017 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl
Verzorgd door MailingLijst