Logo rwa
Uitnodiging Reinwardt Memorial Lecture 2019
English version below

De Reinwardt Academie nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture. Op 7 maart verzorgt Aishwarya Tipnis de lezing 'Sustainist erfgoed begint thuis. Lessen van het Haveli project uit Old Delhi'.

Een eenvoudige renovatie van een 19de-eeuws herenhuis (haveli) in Delhi groeide onder leiding van de Indiase architecte en restauratieplanner Aishwarya Tipnis uit tot een schoolvoorbeeld van sociaal-duurzame omgang met erfgoed. In de Memorial Lecture op 7 maart vertelt Tipnis over deze inspirerende zoektocht: hoe de traditionele bouwambachten herleefde, hoe er een eigen erfgoedbewustzijn in de buurtgemeenschap ontstond, en hoe sociale media werden ingezet bij het maken van de ‘toolkit erfgoedzorg’ voor de man in de straat.

Het Haveli Project (2010-2016) werd een inspiratiebron voor de herbestemming van vele andere haveli’s in oud-Delhi. Tipnis plaatst dit internationaal bekroonde project in een ‘sustainistisch’ perspectief op erfgoed in de publieke ruimte en verbindt dat met het Reinwardt-onderzoeksprogramma Straatwaarden.

Mede namens de lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop, 

Met vriendelijke groet, 
Nel van Dijk, directeur

Meer informatie
Praktische informatie
Datum
Donderdag 7 maart 2019
Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Deuren open
19.30 uur
Locatie
Reinwardt Academie 
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam


Art Stations of the Cross
Vanaf 6 maart is op de begane grond van de Reinwardt Academie een interactief kunstwerk te bezichtigen van Yona Verwer en Katarzyna Kozera. Dit werk is onderdeel van de kunstroute Art Stations of the Cross die tot en met 22 april door Amsterdam loopt. Deze kunstzinnige pelgrimstocht vraagt om bewustwording voor hen die onderdak en compassie nodig hebben. Sinds 2016 vond dit project achtereenvolgens plaats in Londen, Washington en New York.
Invitation Reinwardt Memorial Lecture 2019
The Reinwardt Academy cordially invites you for the annual Reinwardt Memorial Lecture. On 7 March Aishwarya Tipnis gives the lecture 'Sustainist heritage begins at home: The Haveli Project, Old Delhi'.

The Indian architect and restoration planner Aishwarya Tipnis turned a regular renovation job of a house (haveli) in Delhi into an award-winning example of heritage conservation and community place-making. In this Memorial Lecture Tipnis tells her inspiring story of restoration, from the revival of traditional building crafts and heritage awareness in the community to the use of social media to create a ‘common man’s guide’ to heritage conservation.

The Haveli Project (2010-2016) has been an inspiration for adaptive reuse of many other havelis in old Delhi. Tipnis will present this pioneering project within a ‘sustainist’ perspective on civic heritage, connecting it to the Reinwardt Academy’s research programme on ‘Street Values’.

On behalf of lecturers Hester Dibbits and Riemer Knoop, 

Kind regards, 
Nel van Dijk, director

More information
Practical information
Date Thursday 7 March 2019
Time 8 pm - 10 pm
Doors open
7.30 pm
Location Reinwardt Academy 
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam


Art Stations of the Cross
From 6 March an interactive art station by Yona Verwer en Katarzyna Kozera is being presented on the Reinwardt Academy's ground floor. The work is part of the public art project Art Stations of the Cross which takes place in Amsterdam until 22 April and raises awareness for those in need of refuge and compassion. Past exhibits were in London, Washington and New York.
© AHK 2019 /
Reinwardt Academie
Facebook  Twitter

Afmelden / Unsubscribe
Stuur deze nieuwsbrief naar een relatie