De nieuwsbrief van Stichting Lezen -
Stichting lezen logo
Lezen voor het leven
 Lezen 1, 2019
In dit nummer:
Van robots, vrije wil en Sjahrazade, Abdelkader Benali over Mijn broer en ik, een filosofisch boek voor kinderen dat hij in het kader van de Maand van de Filosofie heeft geschreven.
Een artikel over curriculum.nu: het nieuwe onderwijsplan en de plek voor lezen en literatuur.
In Een gedicht is het begin van een gesprek spreken we met de nieuwe Dichter Des Vaderlands Tsead Bruinja.
Coosje van der Pol en Jessica van der Hurk vertellen over het project Kwispellezen, waarbij kinderen met leesproblemen voorlezen aan speciaal hiervoor getrainde hulphonden.
En verder natuurlijk weer veel informatie over leesbevordering en literatuureducatie. Het atelier waar we deze keer een kijkje namen is van Simone Bijlard.
Lees verder
 Stichting Lezen verheugd over voortzetting Tel mee met Taal
Structurele aandacht leesbevordering belangrijke voorwaarde voor blijvend succes

Stichting Lezen is zeer blij met het aangekondigde vervolg van Tel mee met Taal (2020-2024). Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: "Hiermee laten de bewindspersonen zien dat leesbevordering blijvende aandacht nodig heeft en dat zij vertrouwen hebben in de wijze waarop we onze leesbevorderingsaanpak Kunst van Lezen (samenwerking Stichting Lezen/de KB en openbare bibliotheken) met de programma's BoekStart en de Bibliotheek op school hebben opgebouwd. Dat geldt ook voor onze aanpak om laaggeletterdheid binnen gezinnen te voorkomen, bijvoorbeeld door de inzet van BoekStartcoaches".
Lees hier het hele persbericht
 Te mooi om waar te zijn
Lezen Centraal 2019: heeft u zich al aangemeld?

Het laten ervaren van de schoonheid en kracht van boeken is het thema van Lezen Centraal 2019.
We keren terug naar de basis: proza en poëzie als kunstwerk. In de ijver om de functionele waarde van lezen en leesbevordering over het voetlicht te brengen dreigen we soms uit het oog te verliezen waar het ook om gaat: de schoonheid en de kracht van boeken, gedichten en verhalen.
Meer informatie en aanmelding
 De Weddenschap
De Weddenschap is in de laatste fase beland. De leescoaches en deelnemers zijn inmiddels met het derde boek bezig. Docenten die hulp nodig hebben bij de registratie van de leerlingen en de boeken kunnen contact opnemen met info@deweddenschap.nl.
Alle deelnemers krijgen na afloop een mooi certificaat met hun naam en de titels van de gelezen boeken. Natuurlijk staat op elk certificaat de foto en handtekening van de eigen leescoach. Hoe meer deelnemers per school hoe groter de kans op de trofee en een prijs!
Meer nieuws over de Weddenschap
 JSW special ‘Wie leest die leert!’
Op 19 maart verschijnt de JSW special ‘Wie leest die leert!
Een greep uit de onderwerpen:
* Executieve functies bij het leren lezen.
* Dieper leesbegrip leidt tot denken.
* Begrijpend lezen en transfer
* Boekkeuze - Juf, mag ik dit lezen?
* Özcan Akyol - Magie van de letteren
* Praktijk: literaire gesprekken
De artikelen zijn online te lezen.
Lees verder
 Vakantielezen 2019: versla de vakantiedip
Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en Kunst van Lezen 100 scholen (5000 kinderen) de kans mee te doen aan het project Vakantielezen. Het betreft de Bibliotheek op school-scholen in krimpgebieden en anticipeerregio’s en andere scholen in achterstandswijken die eveneens werken met leesconsulenten. Scholen die eerder meededen aan Vakantielezen kunnen ook weer meedoen. Aanmelden loopt via de Bibliotheek. 
Lees verder
 Nederland Leest Junior leest Borealis van Marloes Morshuis
Dit jaar is Borealis van Marloes Morshuis (Lemniscaat) het cadeau van de bibliotheek voor de campagne Nederland Leest Junior. In deze campagne, die start op 1 november, staat het thema Duurzaamheid centraal. Borealis zal verspreid worden onder schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2. In het verhaal worden kinderen van over de hele wereld ontvoerd en naar een geheime locatie in Alaska gebracht. Daar, in de ijzige kou, worden de ‘uitverkorenen’ opgeleid om een dreigende klimaatramp te overleven. Na het lezen van dit spannende verhaal over klimaatverandering zal het gesprek over duurzaamheid in de klas makkelijk op gang komen.
Lees verder
 De Middag van het Kinderboek
De Middag van het Kinderboek beleeft dit jaar alweer zijn elfde editie. De middag draait dit jaar rond de vraag ‘Wat zijn je idealen?’ Organisatoren Aby Hartog en Marco Kunst nodigen schrijvers, illustratoren, uitgevers, bibliotheekmedewerkers, studenten en andere kinderboekliefhebbers uit om na te denken over hun doelstellingen. Wat wil je als kinderboekmaker meegeven aan kinderen? In welke vorm doe je dat? Wat zijn je verantwoordelijkheden naar de lezers? De Middag van het Kinderboek vindt plaats op zaterdag 6 april in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De toegang is gratis; aanmelden kan via de website van de OBA.
Aanmelden
 Geef een prentenboek cadeau! – Kikker is Kikker
Vrijdag 5 april start de campagne Geef een prentenboek cadeau! Vanaf die dag is het prentenboek Kikker is Kikker in de boekhandel te koop voor € 2, om aan jezelf cadeau te geven of aan een ander. In 1997 verscheen het verhaal voor het eerst. Het werd bekroond met een Gouden Penseel en sindsdien is het met vele andere Kikker-boeken in meer dan vijftig talen vertaald. De campagne Geef een (prenten)boek cadeau! heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Op de website geefeenprentenboekcadeau.nl vindt u een lesbrief en andere praktische tips om dit boek in te zetten op school en in de kinderopvang.
Lees verder
 Lancering Lezeninhetvmbo.nl
Stichting Lezen en SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) hebben de handen ineengeslagen om de grote hoeveelheid beschikbare informatie over leescompetentie en leesplezier op het vmbo bij elkaar te brengen op de nieuwe site lezeninhetvmbo.nl. Beide organisaties komen hiermee tegemoet aan de wens van docenten en andere professionals die met vmbo-leerlingen werken om alle kennis over lezen in het vmbo toegankelijk te maken. Lezeninhetvmbo.nl heeft gekozen voor een brede en degelijke aanpak. Breed, omdat leesplezier en leescompetentie nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld worden. Degelijk, omdat er naast praktische aan-de-slag-informatie ook aandacht is voor lees- en taalonderzoek en leesbeleid gericht op het vmbo.

De lancering van de website vindt plaats op 12 april aanstaande tijdens een expertmeeting over lezen in het vmbo. Locatie: de Witte Vosch, Utrecht. Tijdstip 13.00 uur tot 17.00 uur. Werkt u met en/of voor leerlingen in het vmbo en wilt u graag aanwezig zijn bij deze middag? Geef u dan op bij Barbara Berends.
Facebook sl  Twitter sl

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2018 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566
Verzorgd door MailingLijst