De Kunst van Lezen nieuwsbrief -
Kunst van Lezen
Kunst van Lezen nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor directies en management

Met deze nieuwsbrief informeren we u wanneer we nieuws hebben op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

 Verheugd over voortzetting Tel mee met Taal
Stichting Lezen is zeer blij met het aangekondigde vervolg van Tel mee met Taal (2020-2024). Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: “Hiermee laten de bewindspersonen zien (…) dat zij vertrouwen hebben in de wijze waarop we onze leesbevorderingsaanpak Kunst van Lezen met de programma's BoekStart en de Bibliotheek op school hebben opgebouwd. Dat geldt ook voor onze aanpak om laaggeletterdheid binnen gezinnen te voorkomen, bijvoorbeeld door de inzet van BoekStartcoaches.”
Lees verder
 1 miljoen kinderen bereikt met leesbevordering
Kunst van Lezen is in opdracht van het ministerie van OCW geëvalueerd door Ecorys en het Verwij-Jonker Instituut. Zij doen verslag van hun bevindingen in Monitoractieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. De basis voor deze evaluatie is het Feitenrelaas 2018. Uit de evaluatie: ‘We concluderen dat de geplande activiteiten binnen het leesbevorderingsprogramma hebben gezorgd tot het behalen van de doelstelling; 1.029.000 kinderen werden bereikt. De subdoelstellingen werden in verregaande mate behaald, zij het niet allemaal volledig.’ 
Lees verder
 Succesvolle 1e editie Lokaal Besteden & Stichting Lezen
Ongeveer 10.000 nieuwe boeken en voor € 5.000 aan Boekenbonnen zijn begin dit jaar op basisscholen afgeleverd dankzij Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie. Scholen konden voor het eerst kiezen voor een lokaal goed doel. Een van de opties was het stimuleren van lezen op de eigen school via Stichting Lezen. Ruim 200 scholen hebben voor deze optie gekozen. Schooljaar 2019-2020 kunnen scholen weer kiezen voor Lokaal Besteden. Een mooie kans om budget te realiseren voor leesbevordering. Vraagt u uw leesconsulenten om scholen op deze kans te wijzen?
Lees verder
 AVG-maatregelen BoekStartkoffer en de Bibliotheek op school
Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan nieuwe regels. In de context van het BoekStartkoffertje en de Bibliotheek op school moet ook de Bibliotheek zorgen voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Naast een algemene factsheet over de regels rondom privacy en bescherming persoonsgegevens hebben we verschillende juridische documenten beschikbaar gesteld in de Toolkit.
Lees verder
 Blended learning voor frontoffice-medewerkers
Voor frontoffice-medewerkers is er een leertraject ontwikkeld waarmee zij hun kennis vergroten over educatieve programma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen, zoals BoekStart en de Bibliotheek op school, en activiteiten rond het sociaal domein. Het traject bestaat uit zes e-learningmodules en drie bijeenkomsten, waarin een koppeling wordt gemaakt met de lokale situatie. De drie pilots zijn beoordeeld met een 7,8. Er wordt nu gewerkt aan een plan voor verdere uitrol van het leertraject.
Lees verder
 Te mooi om waar te zijn
Lezen Centraal 2019: heeft u zich al aangemeld?

Het laten ervaren van de schoonheid en kracht van boeken is het thema van Lezen Centraal 2019. We keren terug naar de basis: proza en poëzie als kunstwerk. In de ijver om de functionele waarde van lezen en leesbevordering over het voetlicht te brengen dreigen we soms uit het oog te verliezen waar het ook om gaat: de schoonheid en de kracht van boeken, gedichten en verhalen.
Meer informatie en aanmelding
Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2019 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl
Verzorgd door MailingLijst