AHK logo RGB JPEG
Nieuwsflits lectoraat Kunsteducatie
In deze nieuwsflits brengen wij u graag op de hoogte van de recente activiteiten van het lectoraat Kunsteducatie. Lees meer over de nieuwe onderzoekers, onderzoekspublicaties van het lectoraat, en het lectorenplatform.
OPEN CALL: Wicked Arts Assignments
Iedereen die kunstlessen geeft kent ze: zo’n opdracht die ogenschijnlijk simpel is, maar die deelnemers, studenten en leerlingen maximaal uitdaagt. We zoeken opdrachten van kunstenaars, musici, ontwerpers, theatermakers, dansers, kunstdocenten – iedereen die weleens lesgeeft, binnen een school of daarbuiten, aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, alles mag. Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (lectoren Kunsteducatie) en uitgeverij Valiz bundelen alle ingezonden uitdagende, originele en dwarse opdrachten in een boek. Lees meer.
Educatietools
Ontwikkelde educatietools zijn vanaf nu online beschikbaar! Diverse modellen en lesvoorbeelden worden beschikbaar gesteld voor de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn: checklist voor muzieklessen Beleven in Muziek, bronnenbank ArtsSciences, transdisciplinaire lessen, ‘Modes of operation for teachers as conceptual artists’. De educatie tools worden doorlopend aangevuld. Lees meer.
De kunst van het ontwerpen
Voor derde- of vierdejaars studenten docentenopleiding kunstvakken is dit jaar de tweede editie van ‘De kunst van het ontwerpen’, een prijs voor het meest innovatieve of prikkelende ontwerp door aankomende kunstdocenten. Een initiatief van het lectoraat Kunsteducatie in samenwerking met het LKCA en Landelijk Overleg Kunstvakdocentenopleidingen (KVDO). Inzenden kan nog tot en met 5 juli 2019! Lees meer.
Onderzoeksagenda lectorenplatform en Artsciencedatabase
Het lectorenplatform 'Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie' werkte aan een onderzoeksagenda voor ArtsSciences-onderwijs. Ook lanceerde het platform de ArtScienceDatabase, een bronnenbank, met beschrijvingen van interdisciplinaire ontwerppraktijken, te gebruiken in het onderwijs.
Nieuwe publicaties
  • Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Roos, N. & Pijls, M. (2019). Designathon: Een interdisciplinaire pressure cooker. Kunstzone, 18(4), pp. 14-15
  • Hageman, M., & Nieuweboer, M. (2019). Een toolkit voor de ideeontwikkeling bij ontwerpend leren. Cultuur+Educatie, 51, 70-86.
  • Heijnen, E. & Bremmer, M. (2019). ArtsSciences als aanjager van curriculumvernieuwing. Cultuur+Educatie, 51, 6-16.
  • Hoekstra, M. (2019). Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.
  • Lamers, V. (2019). De multimodale muziekbubbel. Kunstzone 18(3), 55-57.
  • Oosterwijk, E. (2019). 'Kunnen we dit maken'? De mogelijkheden van maakonderwijs in het voortgezet onderwijs. Cultuur+Educatie, 51, 36-47.
Zie voor publicaties: https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/publicaties/
Facebook  Twitter  Instagram  Linkedin

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar sanne.kersten@ahk.nl.
Ik wil geen informatie meer van de AHK ontvangen

© 2018 AHK - www.ahk.nl
Verzorgd door MailingLijst