De Kunst van Lezen nieuwsbrief -
Kunst van Lezen
Kunst van Lezen nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor directies en management

Met deze nieuwsbrief informeren we u wanneer we nieuws hebben op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

 Oproep tot een leesoffensief
Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni 2019 hebben aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De raden zien een belangrijke rol weggelegd voor de Bibliotheek. 
Lees verder
 Tweede Kamer debatteert over laaggeletterdheid
‘Ik ga door met het generieke leesbevorderingsbeleid. Met programma's als Kunst van Lezen, de Bibliotheek op school en het BoekStartkoffertje bereiken we heel veel kinderen. Die moeten we blijven doorzetten.’ Dat zei minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, 13 juni tijdens het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer. Stichting Lezen blijft zich graag sterk maken voor leesbevordering, samen met partnerorganisaties die ook betrokken zijn bij de leesopvoeding van kinderen en jongeren. 
Lees verder
 Infographics: samenwerking met het onderwijs in beeld
Het onderzoek naar de samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) levert een schat aan informatie op. De KB heeft in maart de landelijke rapportage met de uitkomsten van de twee onderzoeken gepubliceerd. Daar voegt de KB nu infographics aan toe: op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Kunst van Lezen heeft de cijfers over het bereik van de Bibliotheek op school in het primair en voortgezet onderwijs op landkaarten in beeld gebracht.
Lees verder
 Tweede Kamer in debat over cultuurbeleid
Op 4 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de motie van Lodewijk Asscher (PvdA) en Corinne Ellemeet (Groen Links) aangenomen om ‘te bezien hoe het gebruik van bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland kosteloos toegankelijk kan worden gemaakt’. Dat gebeurde n.a.v. het Algemeen Overleg over de Uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid 2021-2024 van minister van OCW, Ingrid Van Engelshoven. Daarin kwamen ook kort het verzoek om het openhouden van bibliotheken in kleine gemeenten aan de orde en de plannen rond leesbevordering. 
Lees verder
 De tablet voor vrij lezen: vriend of vijand?
Critici vrezen dat de opkomst van de tablet de teloorgang van de lezer is, en worden in hun opvatting gesterkt door recente inzichten uit de wetenschap. Voorstanders beschouwen de tablet als een nieuwe leestechnologie, die de motivatie om boeken te lezen kan verhogen en kinderen kan helpen om positieve leeservaringen op te doen. Promovendus Niels Bakker deed hier onderzoek naar. Hij liet brugklassers die tabletonderwijs volgen zelf kiezen of zij tijdens het vrij lezen op school papieren boeken wilden lezen of e-books op hun tablet.
Lees verder
Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2019 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl
Verzorgd door MailingLijst