‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
De Update Collecties en musea is een tweemaandelijkse mailing. Hiermee attenderen we u op ontwikkelingen rond roerend erfgoed waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij betrokken is. Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten.
 
 
Mensen bekijken en luisteren naar verhaal over schilderij
V.l.n.r. S. Lammers (RCE), J. Kohnstamm (Restitutiecommissie), G. Uslu (Staatssecretaris), Z. Benders (RCE)

Staatssecretaris maakt kennis met partners Restitutiebeleid

Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, kreeg eind maart een uitgebreide toelichting op het restitutiebeleid. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Restitutiecommissie en het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies verzorgden de bijeenkomst. Men besprak het grote belang van structureel herkomstonderzoek en de waarde ervan voor de teruggave aan rechthebbende erfgenamen. Het bezoek vond plaats in CollectieCentrum Nederland (CC NL) waar een groot deel van de objecten uit de NK-collectie wordt bewaard.
Informatie over het restitutiebeleid
 

Nieuwsbrief Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Bent u geïnteresseerd in berichten over restitutie, kunst en cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog? Vanaf mei verschijnt de Nieuwsbrief Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mailinglijst.
 
 
De foyer omstreeks 1894 met florale decoraties op wanden en pilasters, foto: stadsarchief Amsterdam
De foyer omstreeks 1894. Foto: Stadsarchief Amsterdam

Kleuronderzoek in schouwburg

Het interieur van de pleinfoyer in het Internationaal Theater Amsterdam wordt gerestaureerd. Het bevindt zich in de monumentale schouwburg uit 1894 aan het Leidseplein. De oorspronkelijke vloer is al gerestaureerd, maar wat te doen met de wanden in relatie tot de wandschilderingen van Gerard Hordijk uit 1939? Welke kleuren en materialen zijn te overwegen voor de restauratie? Om hier achter te komen wordt onderzoek verricht, onder andere in het Rijkserfgoedlaboratorium.
 
Fotorestauratieatelier VOF
Foto: Fotorestauratieatelier VOF

Fotografie in collecties

Veel musea hebben behoefte aan kennis en onderzoek rondom de conserverings-problematiek van analoge en digitale fotografie. Zestien museale collecties, de Universiteit van Amsterdam, de RCE en de Stichting Behoud Moderne Kunst werken hiervoor samen in het project Fotografie (Collectiekennis 2.0), onderdeel van het Programma Erfgoed van de 20e eeuw. Het project bevindt zich nu in de tweede fase, waarin museummedewerkers deel kunnen nemen aan fotopraktijkdagen.
Lees de blog over het onderzoek
 
Meer informatie Collectiekennis 2.0
   
Bietenrooimachine
Bietenrooimachine

Historische landbouwmachines

Binnen het programma ‘Collecties buiten Musea’ voert de RCE een verkenning uit naar historische landbouwmachines, samen met partners op het gebied van agrarisch en mobiel erfgoed. Een groot deel van dit agrarische erfgoed dreigt namelijk verloren te gaan. Om tot een centraal overzicht te komen, start er een inventarisatie van vooroorlogse, mechanische landbouwwerktuigen die in Nederland bewaard worden en nog in originele staat zijn. Het platform Collectie Nederland verkent tegelijkertijd de mogelijkheid om (informatie over) historische landbouwmachines online toegankelijk te maken. Met het Boerderij- en Heemkunde Museum in Schimmert is een eerste opzet gemaakt. Wilt u uw collectie aanmelden voor de inventarisatie en/of deze online presenteren? Neem contact op met Frank Bergevoet.
 
Depot met rekken met kunstwerken eraan
Foto: Lucas van der Wee

Bruikleenmiddag in CC NL

Op maandag 30 mei vindt er in CollectieCentrum Nederland (CC NL) een informatieve middag plaats rondom bruiklenen uit de Rijkscollectie RCE. Kleine en middelgrote musea zijn van harte welkom voor een rondleiding door het depot, uitleg over bruikleenaanvragen bij de RCE en hoe wij daarbij kunnen helpen. Ook delen drie musea hun ervaringen met bruiklenen. Aanmelden voor deze bruikleenmiddag kan via de website. Er zijn 50 plekken beschikbaar. Bij grote interesse wordt de middag in november opnieuw georganiseerd.
 
Lab op pad
Foto: Marc Sekuur

Lab op pad in Zeeuws Museum

Op 20 en 21 mei is het Lab op pad te gast in het Zeeuws Museum in Middelburg! Onderzoekers van het Rijkserfgoedlaboratorium bouwen op zaal met mobiele onderzoeksapparatuur een mini-lab. Bezoekers krijgen zo een kijkje achter de schermen. Op vrijdag 20 mei kunnen regionale instellingen hun objecten hier laten onderzoeken. Interesse? Stuur dan een e-mail naar Adinda van Wely. Een impressie van het vorige Lab op pad in Museum Jan Cunen in Oss is te zien via Dtv Nieuws.
Korte bruikleenreportage
 
Informatie Lab op pad
   
A.G. (Ad) Gerritsen (1940-2015), Portret van Nicolaj Gogol, ca. 1968, acrylverf op doek, 81,2 x 60 cm, inv. nr. SZ51027

Kunstwerk van de maand

Een naargeestige wereld

Kunstschilder en graficus Ad Gerritsen maakte dit portret van Nicolaj Gogol in 1968. Het is een van de 172 kunstwerken van Gerritsen, die via de Beeldende Kunstenaarsregeling zijn verworven voor de Rijkscollectie RCE. Een lichte en donkere kant op het gezicht van de in 1809 in Oekraïne geboren Gogol, die uitgroeide tot een van Ruslands grootste prozaschrijvers. Een moeizaam bestaan, eeuwig op de vlucht, voor zichzelf en voor het leven. Een van zijn beroemde slotzinnen luidt: ‘Het is naargeestig, beste mensen, in de wereld.’
 
Breeam

CC NL wint BREEAM Award

Internationale prijs voor duurzaamheid

CollectieCentrum Nederland (CC NL) heeft een BREEAM Award gewonnen. Deze internationale prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan gebouwen die toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. De jury noemde het een voorbeeld van duurzaam collectiebeheer op basis van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en prees de vier partners voor de focus op duurzaamheid vanaf de start van het project. CC NL kreeg de BREEAM Award in de categorie Public Sector Project – Post Construction Award.
Lees de blogs
 
Lees het nieuwsbericht
   

Lezen, kijken, luisteren

 
 
 
 

Overig nieuws

 
 

Cultuurgoederen en sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus
In het pakket aan sancties die in EU-verband zijn opgesteld, hebben twee betrekking op kunst en cultuurgoederen en organisaties die deze verhandelen, aankopen, geschonken of in bruikleen krijgen. Zie voor informatie de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Onderzoek herkomstgeschiedenis koloniaal erfgoed
Het Rijksmuseum, het Nationaal Museum van Wereldculturen en het NIOD werkten samen aan de ontwikkeling van een methodiek voor het doen van herkomstonderzoek naar koloniale collecties. Op 17 maart 2022 overhandigden ze het eindrapport 'Sporen. Onderzoek naar herkomstgeschiedenis en betekenisgeving van culturele objecten en collecties verworven in koloniale situaties' aan de staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu. Het gehele rapport is te downloaden via Museumcontact.

Restitutiecommissie herziet advies
Een hervonden archief van de familie Adelsberger-Isay wierp een nieuw licht op de verkoopgeschiedenis van schilderijen tijdens het naziregime (1933-1945). Daardoor kon een in 2009 afgewezen verzoek tot teruggave worden herzien. Eerder kon niet worden vastgesteld wie de eigenaar was voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het hervonden familiearchief werd dit duidelijk, waarna de Restitutiecommissie alsnog het advies gaf tot teruggave aan de erven Isay.

 
 
Agenda

Faro spreekuur

12 mei, 13:15-14:15, online

Elke tweede donderdag van de maand een digitaal vragenuur voor vragen over het Verdrag van Faro, de uitgangspunten en werkwijze van Faro en de praktische uitvoering ervan. Lees meer

Bruikleenmiddag

30 mei, 12:30-17:00, CC NL, Amersfoort

Tijdens de Bruikleendag komt de bruikleenprocedure aan bod; van kennismaking tot plaatsing op zaal. Inclusief rondleiding door CC NL en een netwerkborrel. Lees meer

Lab op pad

20-21 mei, Zeeuws Museum, Middelburg

Onderzoekers van het Rijkserfgoedlaboratorium nemen hun apparatuur mee naar musea om op zaal kunstvoorwerpen te onderzoeken en vragen te beantwoorden. Lees meer

Kennisdag Collecties en Connecties

13 juni, 9:00 – 17:30, Amersfoort

Save the date!  Uitwisseling en ontmoeting staan centraal op deze Kennisdag rond Collecties en Connecties. De RCE organiseert deze dag samen met de Museumvereniging. Meer informatie over het programma en aanmelding volgt binnenkort.

26th General Conference ICOM

20-28 augustus, Praag

Museumprofessionals uit alle werelddelen ontmoeten elkaar en delen kennis op de driejaarlijkse conferentie van de International Council of Museums (ICOM). Onder de titel The Power of Museums staan vier thema’s centraal: Purpose: Museums and Civil Society, Sustainability: Museums and Resilience, Vision: Museum and Leadership en Delivery: Museums and New TechnologiesLees meer
 
Verzorgd door MailingLijst