‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Beste relatie,

We gaan een nieuwe fase in: het opstellen van een Faro Uitvoeringsagenda. We zijn het programma gestart met een uitgebreide verkenning naar de Faro-werkwijze in de praktijk. We spraken met meer dan 150 mensen in het veld, verzamelden voorbeelden, lieten Faro-verbinders ervaring opdoen in projecten en vroegen erfgoedspecialisten naar hun visie op het Faro-gedachtegoed in relatie tot de Nederlandse praktijk. Met alle inbreng van onze partners en van iedereen die wil meedoen, maken we nu zichtbaar wat er al is, wat er nog moet gebeuren en wat ervoor nodig is om het Faro-werken en -denken breder te verspreiden en verder te ontwikkelen. Het accent ligt daarbij op hoe we als erfgoedsector mensen niet alleen laten meedoen, maar ook meebepalen, hoe we kunnen omgaan met een brede opvatting van wat erfgoed is en hoe we erfgoed kunnen inzetten in het sociaal domein.
We doen dit ook via een digitaal platform Faro, waaraan iedereen kan bijdragen. Op dit moment staan daar de eerste acht onderwerpen online: archeologie, oral history, digitaal erfgoed & participatie, participatief waarderen, Faro en de leefomgeving, democratische vernieuwing, ondersteuning erfgoedparticipatie en opleidingen. Andere thema’s staan in de steigers. Ik hoop dat we zo gezamenlijk tot mooie ambities kunnen komen waarmee we aan de staatssecretaris kunnen laten zien waarmee het erfgoedveld met haar steun aan de slag wil.
Verder in deze Faro update: de laatste ontwikkelingen, interessante bijeenkomsten en terugblikken.

Ik kijk uit naar uw reacties op het platform Faro en voor nu veel leesplezier.

Michaela Hanssen
Programmamanager Faro
 
 
ErfgoedRheden headernieuwsbrief
Foto: Erfgoed Rheden
 

Faro uitvoeringsagenda: wat is het?

Met de Faro uitvoeringsagenda geven we als erfgoedsector aan hoe we vorm willen geven aan het Verdrag van Faro. Concreet: wie gaat wat doen en wat is daarvoor nodig? Dit ambitiedocument bieden we aan bij de staatssecretaris voor Cultuur en Media in het kader van de ondertekening en implementatie van het Verdrag van Faro. De RCE is penvoerder en is continu in gesprek met het veld. Zo proberen we het beleid beter aan te laten sluiten op wat de sector nodig heeft. Lees hier meer over de Faro uitvoeringsagenda
 
 

Platform Faro

 
 
Op het platform Faro kunt u de totstandkoming van de Faro uitvoeringsagenda volgen. Iedereen is welkom en kan reageren op ambities. Door gesprekken met mensen in het veld zijn er thema’s boven komen drijven. Met andere woorden: onderwerpen of ontwikkelingen die binnen de kaders van het Faro Verdrag passen. Op deze thema’s wordt momenteel het gesprek gevoerd.

Hoe werkt het?
Na eenmalige registratie kunt u reageren op vragen en verslagen. Door lid te worden van een thema krijgt u automatisch updates in uw mail en blijft u op de hoogte van ontwikkelingen en het gesprek
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de themahouder en dus de penvoerder van het desbetreffende hoofdstuk van de uitvoeringsagenda.

Benieuwd? Bekijk het platform Faro
 
 

Wat gebeurt er op het platform?

 
 
Westeremden: kinderen zijn betrokken bij opgravingen
Foto: Jos Stöver

Faro en archeologie

In de gesprekken over publieksbereik en participatie in de archeologie en in het advies van de Raad voor Cultuur Archeologie bij de tijd komen drie ambities naar voren: de samenleving meer betrekken bij de Malta-archeologie, publieksbereik en burgerparticipatie als basisvoorziening inrichten en het lerend vermogen organiseren. Hoe geven we met elkaar vorm aan deze ambities? Wat is er al en wat zou kunnen? Deel uw mening op het platform! Op 14 juli organiseren we op verzoek van het ministerie van OCW een ‘wrap-up’ van ieders inbreng en proberen we kansrijke ontwikkelingsrichtingen te beschrijven als stapstenen voor toekomstig beleid. De uitkomsten worden benut voor een beleidsnotitie Archeologie (met daarin een reactie op de Raad voor Cultuur) en de Uitvoeringsagenda Faro.
 
Bijeenkomst met vrijwilligers over het slavenregister
Foto: Slavernijregisters & meer

Faro en ondersteuning erfgoedparticipatie

Hoe kunnen erfgoedparticipanten beter worden ondersteund? Wat voor soort netwerk is er nodig om organisaties én erfgoedparticipanten te verbinden? Door gesprekken met betrokken bij erfgoedparticipatie is er een beeld ontstaan van wat nodig is.
Er worden werksessies georganiseerd om dit beeld verder uit te werken. Tijdens de eerste is nagedacht over ambities op dit gebied, tijdens de tweede sessie zijn voorstellen geformuleerd om de samenwerking tussen erfgoedprofessionals en vrijwilligers binnen het erfgoedveld te verbeteren. De volgende werksessie is gepland op 23 juni. Reageren op ambities en voorstellen kan op het platform.
Volg het traject over Faro & archeologie
 
Lees meer over dit thema
   
Samen leren over Faro
Foto: David Jagersma

Faro en opleidingen

Welke kennis en vaardigheden moeten toekomstige erfgoedprofessionals in huis hebben? Annemarie Willems deed hier onderzoek naar en publiceerde het rapport Faro, een vak apart? Naar aanleiding daarvan zijn er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen. De uitkomsten daarvan vindt u terug op het platform, uiteraard kunt u daarop reageren.
 
Vertel me alles als voorbeeld van oral history
Foto: Negin Zendegani

Faro en oral history

Een persoonlijk verhaal kan waarde toevoegen aan erfgoed en is erfgoed op zich. Het gebruik van de methode en het vastleggen van de verhalen en getuigenissen is daardoor een kans voor implementatie van het Verdrag van Faro. Logisch dus dat oral history een onderdeel is van de Faro uitvoeringsagenda. Maar wat gebeurt er al in het veld en welke behoeften zijn er? Daarover zijn we in gesprek met diverse partners. Volg de ontwikkelingen op het platform Faro en laat vooral een reactie achter.
Lees meer over Faro & opleidingen
 
Volg het traject over Faro & oral history
   
Workshop Breda
Foto: Jan Janse, Staatsbosbeheer

Participatief waarderen

Wie bepaalt eigenlijk wat erfgoed is en van waarde? Er zit een gezonde spanning tussen het 'recht op erfgoed' uit het Verdrag van Faro en de waardestelling die door erfgoeddeskundigen in verschillende erfgoeddomeinen wordt gemaakt. Wat betekent Faro voor het waarderingsproces en de rol van erfgoed daarbinnen? Ontdek en discussieer mee. Geef je mening in de poll over de vraag: zijn er andere waarderingscriteria nodig? Of reageer binnenkort op blogs van ervaringsdeskundigen en denkers in het erfgoedveld.
 
Fronik buurtboerderij
Foto: De Fronikboerderij

Faro en democratische vernieuwing

Heeft erfgoed een plek in het participatiebeleid van de gemeentes? Hoe zijn inwoners betrokken bij het aanwijzen van monumenten? Hoe worden erfgoedbudgetten verdeeld? Hoe kunnen overheden inwoners ondersteunen op het gebied van zeggenschap en eigenaarschap binnen het erfgoedveld? Op het Faro platform vindt u bij het thema democratische vernieuwing een mindmap met een eerste schets van alle ideeën. Binnen dit thema verkennen we momenteel welke ambities een plek moeten krijgen in de uitvoeringsagenda. Reacties op de schets zijn welkom!
Volg het traject
 
Meer informatie
   
Oral history liggend

Workshops oral history en erfgoed

Op 15 april werd het laatste deel van de tweedelige workshop ‘Oral history en erfgoed’ door ons georganiseerd. Over hoe oral history als methode in te zetten om levensverhalen en getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen zorgvuldig vast te leggen. Het knooppunt Sprekende Geschiedenis doet hier verslag van op hun website.

 
 

Faro online vragenuurtje

Vragen over Faro, de uitvoeringsagenda of andere zaken? Elke tweede donderdag van de maand staan wij digitaal klaar om vragen te beantwoorden. De volgende is op 9 juni 13:15-14:15.

Stel je vraag over Faro
 

Lezen

De etalage met inspirerende voorbeelden uit de praktijk van Faro vult zich gestaag. Enkele voorbeelden lichten we hier uit.

  • In de erfgoedworkshops van de Technische Universiteit (TU) Delft buigen studenten van verschillende universiteiten zich onder meer over de meerstemmigheid van erfgoed.
  • Hoe houd je het erfgoed van Veenhuizen duurzaam in stand en leefbaar? Studenten geven via een multidisciplinair project Cultureel Laboratorium Veenhuizen antwoord op deze vraag.
  • Een brede groep vrijwilligers werkte mee aan het online toegankelijk maken van de slavenregisters van Suriname en Curaçao.
  • De gemeente Rheden wil het historische Laag-Soeren koesteren en vroeg de inwoners wat zij belangrijk vinden. Resultaat? Een helder kader voor behoud en ontwikkeling.  
 
 

Tips

Subsidieregeling Erfgoed maken -Voor projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie zijn subsidies aan te vragen bij het Fonds voor Cultuureducatie.

Moestuinregeling - Tot 30 september 2022 kunnen moestuineigenaren een aanvraag doen voor een bijdrage van het Cultuurfonds. Projecten die zijn gericht op educatie, toegankelijkheid, samenwerking en biodiversiteit kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Coaching erfgoedvrijwilligers - Wilt u als instelling uw vrijwilligers ondersteunen die activiteiten rondom erfgoed opzetten? Of die bezig zijn mensen een stem te geven in het erfgoed? Bij Erfgoed Vrijwilligers staan coaches klaar om hen te ondersteunen.
 
 

Agenda

Erfgoedsymposium
2 juni 2022, 10:00 - 17:00

Thema voor deze Erfgoedsymposium in Veenhuizen is Erfgoed & Kunst. Programmaleider Faro Michaela Hanssen verzorgt een keynote tijdens het symposium: ‘Het Verdrag van Faro en vrijwilligers. Een kantelend perspectief'. Traditiegetrouw wordt deze dag ook de BNG erfgoedprijs uitgereikt. Suzanna Jansen, schrijfster van o.a. Het pauperparadijs geeft een lezing.

Kennisdag Collecties en connecties
13 juni 2022, 9:00 - 17:30

De Museumvereniging en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren samen de Kennisdag Collecties en Connecties. Op deze dag vol workshops, case studies en presentaties kunnen erfgoedprofessionals elkaar ontmoeten en weer live bijpraten over actuele collectievraagstukken. Twee Faro sessies zijn gepland: de ErfgoedAgenda ‘Frisse blik, nieuw geluid’ en co-waarderen in musea. Deze laatste is i.s.m. FARO Vlaanderen en Leonie Wingen van Co-Cultuur.

De Archiefdagen
14 juni 2022, 13:30 – 15:00 uur

Tijdens de Archiefdagen bieden wij de workshop ‘Op reis naar Faro’ aan. Het Verdrag van Faro stelt ons drie gewetensvragen: waarom bewaren we erfgoed, voor wie doen we dit en hoe zijn zij in ons werk betrokken? Met een casus gaan Wilma Simons en Margriet Kim Nguyen, participatiespecialisten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de deelnemers op zoek naar antwoorden.

Bekijk de agenda van RCE

 
 

Over deze update

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar faro@cultureelerfgoed.nl.

We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
 
 
Verzorgd door MailingLijst