Zeeuwse vlag en Europese vlag voor bovenaan Nieuwsbrief Europaloket Zeeland
www.zeeland.nl  Facebook  Twitter  Linkedin  Instagram  Youtube
 

Nieuwsbrief Europaloket Zeeland, 21 oktober 2022

 

Nieuwe subsidiekansen voor landbouw, bedrijfsleven, onderwijs en overheden. En nog meer interessant subsidienieuws.

In deze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland brengen we u weer graag op de hoogte van nieuwe openstellingen, het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en we nodigen u uit voor een bijeenkomst over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. 
 
 
Foto voor Interreg Vl Nl grenspaal verkleind met logo int vl nl

Nieuwe oproep subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland

Heeft u een vernieuwend project en wilt u samenwerken met Vlaanderen, dan biedt deze openstelling kansen voor u: op 10 november 2022 gaat de nieuwe oproep van Interreg Vlaanderen-Nederland van start.

Het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland is bedoeld voor diverse organisaties zoals kennisinstellingen, bedrijven, verenigingen en stichtingen en voor intermediaire organisaties (organisaties die de schakel vormen tussen overheid en bedrijfsleven).
Maar sommige thema’s zijn speciaal bedoeld voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf).

Het moet gaan om projecten die vernieuwend zijn en duurzaam energieverbruik bevorderen. Of die zorgen voor een schoner milieu en voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

U kunt uw aanvraag indienen tot medio februari 2023.
Lees meer
 
Foto voor investeringen regulier verkleind

Tot 31 oktober 2022 nog subsidie beschikbaar voor agrarische investeringen 'regulier'

Bedrijven in de agrarische sector kunnen nog steeds een subsidieaanvraag indienen voor fysieke investeringen, zoals bij voorbeeld voor de aankoop van nieuwe machines en installaties (fysieke investeringen 'regulier').

U kunt uw aanvraag nog indienen tot en met 31 oktober, 17:00 uur.
Lees meer
 
Foto landbouwvoertuig draineert land nieuwsbrief oktober

Ook voor agrarische investeringen in waterbeheer is nog subsidie beschikbaar

Tot 31 oktober 2022 is er ook nog steeds subsidie beschikbaar voor investeringen in vernieuwing en verbetering van het waterbeheer van het agrarische bedrijf.

U kunt uw aanvraag indienen tot 31 oktober, 17:00 uur.
Lees meer
 
Foto landbouwstroken nieuwsbrief oktober

Nationaal Strategisch Plan / Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nederland heeft het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ingediend bij de Europese Commissie in Brussel. Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De komende jaren krijgen boeren gerichter steun voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige, vernieuwende landbouw die in balans is met natuur, milieu en klimaat. Tussen 2023 en 2027 is hiervoor zo’n 4,7 miljard euro beschikbaar voor Nederlandse boeren.
Lees meer
 
Foto kassen nieuwsbrief oktober

Uitnodiging bijeenkomst subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Vanuit de provinciale subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling organiseren we op 2 november 2022 een informatiebijeenkomst in Dockwize om de nieuwe subsidieregelingen aan te kondigen.
Doel van deze subsidieregeling is met name het versterken van de economische structuur van Zeeland. Wat dit precies inhoudt, kunt u lezen op onze webpagina 'Zeeland in Stroomversnelling'.

Voor de vaak complexe Europese regelingen kan een ZiS-aanvraag een mooi voortraject zijn.

Deze subsidieregeling loopt van 7 oktober tot en met 20 januari 2023.
Lees meer en geef u op
 
Zeeuwse vlag en Europese vlag; Ons Europateam helpt u graag!

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of heeft u een projectidee dat u graag zou willen bespreken met ons Europateam, stuurt u dan een berichtje naar europaloket@zeeland.nl

We helpen u graag verder!
 
 
Lines transparent
Dit bericht is verzonden door Provincie Zeeland
0118 631011 | europaloket@zeeland.nl | www.zeeland.nl/europaloket
Het Europateam helpt u graag verder!

LOGO EUROPA Logo Provincie Zeeland