‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Persbericht header
Van Abbemuseum
Patricia Kaersenhout, ‘Guess Who’s Coming to Dinner Too?’, (2017-2019/20/21), collectie Frans Hals Museum. Foto: © Charlott Markus
Patricia Kaersenhout geeft vrouwen van kleur een plek in de geschiedenis

Van 17 december 2022 t/m 2 april 2023 te zien in het Van Abbemuseum in Eindhoven

Met haar werk Guess Who’s Coming To Dinner Too? geeft kunstenaar Patricia Kaersenhout (1966, Nederland) ‘vergeten’ vrouwen van kleur een podium. De vrouwen streden tegen het kolonialisme en voor gelijke rechten. Maar zijn vergeten of in sommige gevallen zélfs uit onze geschiedenis gewist. Het werk van Kaersenhout bestaat uit vier grote driehoekige tafels die in 2021 door vier Nederlandse musea aangekocht, waaronder het Van Abbemuseum. Vanaf 17 december t/m 2 april 2023 presenteert het Van Abbemuseum één van deze tafels in de tentoonstellingsreeks: Dwarsverbinding Patricia Kaersenhout. Hier krijgen 15 onderbelichte heldinnen symbolisch een plek aan tafel.

Guess Who’s Coming To Dinner Too?
De installatie Guess Who’s Coming To Dinner Too? (2017-2019/20/21) van Kaersenhout is een eerbetoon aan zwarte vrouwen en vrouwen van kleur. Het volledige werk bestaat uit vier tafels en biedt in totaal plek aan 60 vergeten zwarte vrouwen of vrouwen van kleur: van Amazigh-koningin Dihya (7e eeuw) tot onlangs overleden activiste Fatima Bernawi (1936-2022). In de tentoonstelling bij het Van Abbemuseum is deel van het werk te zien en wordt plek gemaakt voor 15 vrouwen. In 2021 bundelden vier Nederlandse musea hun kracht en verworven met steun van Vereniging Rembrandt en Mondriaan Fonds, het werk van Kaersenhout. Het gaat om het Frans Hals Museum in Haarlem, het Centraal Museum in Utrecht, het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven.

‘Ik vind het belangrijk om geschiedenissen die weggevaagd zijn door middel van kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan een completer en eerlijker wereldbeeld anders dan alleen het westerse. De aankoop van Guess Who’s Coming to Dinner Too? betekent dat de 60 verhalen van de vrouwen worden opgenomen in het Nederlands curriculum.’- Patricia Kaersenhout, oktober 2020

Een plek aan tafel
Met de tentoonstelling Dwarsverbinding: Patricia Kaersenhout toont het Van Abbemuseum de aankoop van het werk Guess Who’s Coming To Dinner Too? voor het eerst. De vrouwen aan tafel hebben gemeen dat ze geen deel uitmaken van de dominante versie van de geschiedenis. Hun verhalen van verzet tegen onderdrukking en ongelijkheid getuigen van kracht, moed, leiderschap, liefde en zorgzaamheid. De tafel is gedekt met geborduurde tafelkleden met daarop een twintigtal handgeblazen glazen kommen, schalen en bokalen die deze vrouwen symboliseren. Bezoekers kunnen via audiotour (ingesproken door o.a. Patricia Kaersenhout zelf), zowel in het museum als thuis, 15 biografieën beluisteren via de gratis toegankelijke Smartify app.

Contextprogramma

Een integraal onderdeel van het werk is het ‘activeren’ van de tafel. Samen met vijf vrouwen van kleur is er een uitgebreid activiteitenprogramma ontwikkeld om verbinding tussen bezoekers en het nalatenschap van de vrouwen aan tafel te stimuleren. Elk laten zij zich inspireren door één van de 15 vrouwen aan tafel.

Dwarsverbanden - Dwarsverbinding
De solotentoonstelling van Kaersenhout maakt deel uit van de serie Dwarsverbinding, die bezoekers aanspoort om vanuit een ander, kritisch perspectief naar de huidige collectiepresentatie Dwarsverbanden te kijken. In de collectiepresentatie Dwarsverbanden is de serie Rebelse trots van Kaersenhout te zien, die de emancipatiestrijd van zwarte vrouwen in Nederland toont. Haar installatie Guess Guess Who's Coming to Dinner Too? breidt deze thematiek uit met zwarte vrouwen en vrouwen van kleur van over de hele wereld en uit verschillende tijdperken.

Partners
Aankoop in samenwerking met Centraal Museum Utrecht, Frans Hals Museum en Stedelijk Museum Amsterdam met steun van Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds, haar Caius Fonds, haar Desirée Lambers Fonds en de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds) en het Mondriaan Fonds.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor beeldmateriaal en vragen:
Kelly Hamers, communicatie & pers
M: +31 (0)6 28100149
E: pressoffice@vanabbemuseum.nl 

Logobalk

Logobalk
From 17 December 2022 to 2 April 2023 in the Van Abbemuseum in Eindhoven
Patricia Kaersenhout creates a space to remember women of colour in history
 
Artist Patricia Kaersenhout (1966, the Netherlands) uses her Guess Who’s Coming To Dinner Too? installation to create a platform for forgotten women of colour. These women fought against colonialism and for equal rights. Some have been forgotten or sometimes even erased from history. Kaersenhout’s installation consists of four big triangular tables, bought by four Dutch museums (including the Van Abbemuseum) in 2022. One of the four tables will be presented by the Van Abbemuseum in the exhibition series: Relinking: Patricia Kaersenhout, from 17 December 2022 to 2 April 2023. In the exhibition visitors will be introduced to 15 heroines of resistance.

Guess Who’s Coming To Dinner Too?
Kaersenhout’s Guess Who’s Coming To Dinner Too? installation is a tribute to Black, Indigenous and women of colour. The installation as a whole consists of four tables with room to seat a total of 60 forgotten Black women and women of colour, ranging from Queen Dahlia of the Amazigh (7th century) to the late activist Fatima Bernawi (1936-2022). The exhibition at the Van Abbemuseum features just part of this installation and will be able to seat 15 women. In 2021, four Dutch museums joined forces to buy Kaersenhout’s work with the support of the Rembrandt Association and the Mondriaan Fund. The four museums are the Frans Hals Museum in Haarlem, the Centraal Museum in Utrecht, the Stedelijk Museum in Amsterdam and the Van Abbemuseum in Eindhoven.

‘I think it’s important to share histories that have been erased with a broader audience, through art. By doing this, I hope to contribute to a fuller, more honest perspective of histories other than the Western one. Thanks to the purchase of Guess Who’s Coming to Dinner Too?, the stories of the women at the table have become a part of the Dutch curriculum.’ - Patricia Kaersenhout, October 2020

A place at the table
In its Relinking: Patricia Kaersenhout exhibition, the Van Abbemuseum will display part of the Guess Who’s Coming To Dinner Too? installation for the very first time. The women at the table have in one thing in common: they aren’t included in the dominant version of history. Their stories of resistance against oppression and inequality are testimony to their strength, courage, leadership, love and compassion. The table has been laid with embroidered tablecloths, on top of which there are 20 hand-blown glass bowls, platters and goblets that symbolise the women seated at the table. Visitors can listen to the biographies of these 15 women via the audio tour on the free Smartify app (narrated by Patricia Kaersenhout and others) - whether in the museum or in the comfort of their own homes.

Context programme
The exhibition will include a number of workshops and events to make the installation an interactive experience. An integral part of the exhibition involves the ‘activation’ of the table. The museum has worked with five women of colour and one foundation to develop an extensive programme of activities to encourage a connection between visitors and the legacy left by the women at the table.

Delinking and Relinking - Relinking
Kaersenhout’s solo exhibition is part of the Relinking series, which encourages visitors to consider the current Delinking and Relinking collection display from a different, critical perspective. The Delinking and Relinking collection display includes Kaersenhout’s Proud Rebels series, which focuses on the struggle for emancipation by Black, migrant and refugee women in the Netherlands. Her Guess Who's Coming to Dinner Too? installation extends this theme to include Black women and women of colour from different eras and every corner of the world.

Partners
Purchased in collaboration with the Centraal Museum in Utrecht, the Frans Hals Museum and the Stedelijk Museum Amsterdam, with the support of the Rembrandt Association (thanks in part to its Titus Fund, Caius Fund and Desirée Lambers Fund and the annual contribution of the Prins Bernhard Cultuurfonds) and the Mondriaan Fund.

NOTE FOR THE EDITORS
For visual material or questions:
Kelly Hamers, Communication & Press
M: +31 (0)6 28100149
E: pressoffice@vanabbemuseum.nl

Logobalk
Logobalk
Bezoekadres
Stratumsedijk 2, Eindhoven
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 11 tot 17 uur.
Het museum is gesloten op Koningsdag, eerste kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Entreeprijzen
€ 13 Volwassenen
€ 6 Studenten, CJP houders
Gratis Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart, VriendenLoterij VIP-kaart & iedere dinsdagmiddag na 15 uur

Boek vooraf online on vanabbemuseum.nl/tickets
Facebook Twitter YouTube
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

VAM nieuwsbrief banner 

Verzorgd door MailingLijst