‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Actualiteit Flexibel Bouwen en Wonen

28 juni 2023 – Utrecht

De snelste manier om nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen is via flexibel bouwen. Er gelden minder strenge eisen waardoor de planologische procedures korter zijn. De woningen kunnen in de fabriek worden geproduceerd en snel worden opgebouwd en afgebroken.

Bovendien kunnen deze woningen worden geplaatst op locaties die niet geschikt zijn voor permanente woningbouw, zoals braakliggende veldjes in woonwijken en bedrijventerreinen. Flexwoningen blijven meestal zo’n tien tot vijftien jaar staan en worden dan weer verplaatst.

Intussen kennen we ook situaties waarbij de woningen voor 30 en 40 jaar worden vergund, ook als voorloper op een nieuwe woonwijk. Ook in de middeldure huur verschijnen flexwoningen.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Aedes faciliteren middels collectieve inkoop, waardoor het opschalen van productie mogelijk wordt. Dit leidt tot betere producten, innovatie en lagere kosten. Bovendien zijn er subsidies en is er een herplaatsingsregeling, waardoor de levenscyclus van deze woningen kan worden verlengd.

Hoewel overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere betrokkenen het nut en de noodzaak van flexibele woonoplossingen inzien, lopen betrokkenen tegen allerlei praktische knelpunten en barrières aan. Zoals de brandveiligheid, geluidshinder, de weerstand van omwonenden én het werk rond verhuur en beheer van flexwoningen.

Op het seminar gaan we in op de volgende vragen: Hoe komt u tot een succesvolle businesscase? Welke subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar? Wanneer kunt u beter permanent bouwen? Wat zijn geschikte locaties? Hoe kunt u omgaan met weerstand bij omwonenden? En hoe kunnen gemeente en woningcorporatie hierbij succesvol samenwerken, 

Wij bieden u een actueel en integraal programma met 'topsprekers' waarin u volledig wordt geïnformeerd over flexwoningen! Het aantal deelnemers in de zaal is beperkt. Aarzelt u daarom niet te lang met aanmelden.

U kunt ervoor kiezen om te kijken via een videostream. U kunt deze ook (eventueel in delen) bekijken op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst en gelegenheid om alvast kennis te maken met collega’s
 
Rob haans
10.00 - opening door dagvoorzitter Rob Haans, bestuursvoorzitter van De Alliantie en namens Aedes lid van de taskforce nieuwbouw
· Wat zijn de doelstellingen en resultaten van de taskforce nieuwbouw?
· Wanneer flexibel bouwen en wanneer toch maar even wachten op een bouwvergunning voor gestapelde bouw?
· Hoe gaat de Alliantie om met flexibel bouwen en wonen?
· Wat kunt u vandaag verwachten?
 
Van zelst
10.15 - Jacos van Zelst, projectdirecteur versnelling Ministerie van BZK
· Welke subsidieregelingen zijn van toepassing voor flexwoningen?
· Hoe werkt de collectieve inkoop en wat betekent dit voor de inkoopprijs?
· Hoe werkt de garantieregeling voor de herplaatsing?
 
Annelies
10.45 - Annelies van der Nagel, manager aanjaagteam Flex Wonen
· Welke service biedt het aanjaagteam?
· Ervaringen met flexibel bouwen in de praktijk
· Hoe kunt u RO procedures versneld toepassen?
· Geitenpaadjes en andere tips!
 
11.15 - Koffiepauze
 
Conijn
11.30 - Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt, lid RvC BNG Bank en directeur bij Finance Ideas
· Financiële aspecten van flexibel bouwen en wonen?
· Hoe ziet de businesscase van flexwonen er voor woningcorporaties uit?
· Hoe verhoudt dit zich tot de businesscase van reguliere sociale woningen?
 
Ben en claire
Aansluitend discussie over de voor- en nadelen en risico’s met:
· Ben Spelbos, bestuurder van de taskforce versnelling woningbouw.
Ben is oud-partner PwC en lid RvC en voorzitter auditcommissie van woningcorporatie Stedelink

· Claire van Staay, sectorbanker ABNAMRO, vindt het een gemiste kans dat flexwoningen niet aantrekkelijk worden gemaakt voor een brede groep investeerders en bewoners!
 
12.45 - Lunch
 
Thijs
13.30 - Thijs Luijkx, eigenaar watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
· Rekenmodel verplaatsbare woningen: wat zijn de belangrijkste knoppen van de businesscase?
· Wat zijn aandachtspunten bij het bouwen van verplaatsbare woningen in de Aedes handreiking?
 
Ivo
14.00 - Ivo de Lijster, portefeullemanager Portaal
· Hoe gaat Portaal om met flexibel bouwen en wonen?
· Werkwijze met het rekenmodel aan de hand van door Portaal gerealiseerde flexwoningen projecten
· Hoe is de samenwerking hier met de gemeente geregeld?
 
14.30 - Tijd voor vragen gevolgd door koffie en thee en frisdrank ‘break’
 
Hanneke
15.00 - Hanneke Vliet Vlieland directeur bestuurder 3B Wonen
Gemeente Lansingerland en woningcorporatie 3B Wonen bouwen een complex met 132 flexwoningen,
· Wat zijn de voor én nadelen van een project voor spoedzoekers én langdurige opvang Oekraïners?
· Van opdrachtverstrekking naar partnership met de gemeenten!
 
Gijs van malsen
Hierna volgt een reactie van Gijs van Malsen, wethouder wonen gemeente Rijswijk. Rijswijk was in het nieuws omdat 'spoedzoekers' niet wilde verhuizen vanuit het Best Western hotel naar een flexwooncentrum. 
 
Gijssbert
15.30 - Gijsbert Duijzer, is programma directeur van de uitvoeringsorganisatie versnelling tijdelijke huisvesting
(en director real estate Deloitte)
· Praktijkervaringen met honderden flexibele bouwprojecten
· Wat zijn de succesfactoren voor tijdelijke woningen?
· Aandachtspunten voor de samenwerking tussen woningcoporatie en gemeente.
 
Vergunst kerssies
16.00 - aansluitend discussie met:
- Noël Vergunst, wethouder RO en stedelijke ontwikkeling Nijmegen
- Albert Kerssies, wethouder Wonen Waddinxveen (daarvoor directeur VTW)
 
16.30 - Tijd om na te praten onder het genot van een drankje en een bitterballetje
 
17.30 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: Directie, management en beleidsfunctionarissen van woningcorporaties, gemeenten, provincies en marktpartijen die betrokken zijn bij flexibel Bouwen en Wonen.

De kosten bedragen € 595 vrijgesteld van BTW.

U kunt het dan ook op een ander tijdstip achteraf (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat u het schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel, Hinthorslaan 2-4, Utrecht Zuid, beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren. Als u met de trein reist dan is het nog twee haltes met de tram vanaf het Centraal Station Utrecht.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar. Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst