Boerderij in Gelderswoude
Boerderij in Gelderswoude, Zuid-Holland (foto: Willem van der Linden)
In deze editie van de nieuwsbrief over gebouwd en groen erfgoed voor gemeenten delen we nieuws uit het erfgoedveld en geven we u meer informatie over subsidies en interessante bijeenkomsten.

Deel deze nieuwsbrief vooral ook met andere collega's die betrokken zijn bij cultureel erfgoed binnen uw gemeente. Abonneren kan via dit online aanmeldformulier.
 
 

De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland publiceerde in 2021 een handreiking om de kernkarakteristieken en het beleid van de buitenplaatsen langs de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust in beeld te brengen. Deze is nu geactualiseerd.

De handreiking richt zich niet alleen op de rijksmonumenten, maar schetst vooral ook een meer gebiedsgerichte benadering. Zo kan meer recht worden gedaan aan de relatie tussen buitenplaatsen en het landschap en aan de samenhang tussen buitenplaatsen. De handreiking schetst de stappen die doorlopen kunnen worden om buitenplaatsen in het omgevingsplan te kunnen verankeren. Als extraatje is een aantal voorbeeldregels uitgeschreven die gemeenten mee kunnen nemen in het omgevingsplan.
Lees de handreiking
 

Deadline nadert: Erfgoed Duurzaamheidsprijs

Wie wint de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2024? Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar mooie en inspirerende voorbeelden om monumentale panden te verduurzamen. Zijn er binnen uw gemeente inspirerende voorbeelden die als toonbeeld en inspiratiebron kunnen dienen voor andere monument- eigenaren? Aanmelden kan tot uiterlijk 12 mei.
Stuur uw voorbeeld in
 
Goutum

Bouwhistorisch onderzoek

 
 

Nieuwe richtlijn

De nieuwe uitvoeringsrichtlijn ‘Bouwhistorisch Onderzoek met waardestelling’ is gepubliceerd op de website van de stichting ERM. Deze richtlijn is de opvolger van de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’, een uitgave uit 2009 van de Rijksgebouwendienst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De richtlijn geldt per 1 juni 2024.
 

Meer informatie

Op de website van de RCE is sinds kort meer informatie beschikbaar over bouwhistorisch onderzoek. Op de pagina Bouwhistorie is meer te lezen over de nut en noodzaak van bouwhistorisch onderzoek, de verschillende vormen ervan en welke subsidies beschikbaar zijn.
Naar de richtlijn
 
Lees meer
   

Faro

 
 
Faro prikbord

Zend uw initiatief in voor Faro

De tweede ronde van de Faro-regeling is van start. Het Verdrag van Faro benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van cultureel erfgoed, en het belang van betrokkenheid en deelname door de samenleving. Niet het cultureel erfgoed zelf, maar de mens en menselijke waarden staan centraal. Heeft u een idee voor een initiatief dat bijdraagt aan het Faro-gedachtegoed en een structurele verandering wil bewerkstelligen in de erfgoedzorg? Inzenden van initiatieven is mogelijk tot en met 12 juli.
 
Faro waarderen vanuit levend geheugen

Waarderingsmethodiek leefomgeving

In 2023 heeft het Faro-initiatief 'Waarderen vanuit het levend geheugen' een bijdrage gekregen uit de Faro-regeling. Bij de waardering van gebouwd erfgoed wordt weinig rekening gehouden met de betekenis die bewoners aan hun leefomgeving geven. Doel van dit initiatief van Erfgoed Leiden en Omstreken (gemeente Leiden) is de totstandkoming van een waarderingsmethodiek van die leefomgeving, inclusief het bewonersperspectief. Het initiatief is één van de 26 projecten die een bijdrage kreeg van Faro afgelopen jaar.
Meer informatie
 
Lees meer
   

Uitgelicht

Regionale mediabelangstelling voor Post 65 erfgoed
Afgelopen maand was het Post 65 erfgoed, met de mogelijk toekomstige rijksmonumenten, volop in de belangstelling bij de regionale omroepen. Reportages werden gemaakt over het oude tropische zwembad Tropicana in Rotterdam en de bloemkoolwijk Doorslag in Nieuwegein. De RCE schreef ook een blog over Tropicana en de wijk Doorslag.

Onderzoek naar impact kerkenvisies in Overijssel
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie Overijssel is nu de impact van het gebruik van het instrument kerkenvisie in Overijssel grondig onderzocht. Het onderzoek is terug te lezen op de website van Toekomst Religieus Erfgoed.  

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open
De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024. 

Beurs MONUMENT: alles over monumenten, restauratie en duurzaamheid
14, 15 en 16 mei vindt de beurs MONUMENT plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Als u uw ticket reserveert voor 14 mei, is deelname gratis.
 
 

ErfgoedAcademie

De ErfgoedAcademie biedt weer veel interessante cursussen aan voor erfgoedambtenaren. Zo start op 22 mei de cursus ‘Behoud van interieurs’, waarbij het draait om de binnenkant van monumenten. In september is er onder andere meer te leren over groen erfgoed in ‘Groen erfgoed, een kennismaking’ of over de rol van de gemeente in de cursus ‘Gemeentelijk erfgoedbeleid’.
Meer informatie en aanmelden
 

CHARTER: Voorstel voor een toekomstbestendig erfgoed sector

De Erasmus Universiteit Rotterdam, onderdeel van CHARTER, de Europese Cultural Heritage Skills Alliance, organiseert op 19 juni een internationale conferentie over de toekomst van de erfgoedsector. De afgelopen jaren hebben de deelnemers van CHARTER in opdracht van de Europese Commissie gewerkt aan een blauwdruk voor de erfgoedsector in Europa. De eerste resultaten worden op deze dag gepresenteerd. Verschillende thema’s komen daarbij aan de orde, zoals klimaatverandering en erfgoed, diversiteit in de sector, risico’s voor erfgoed en participatief bestuur. De voertaal is Engels.
 

Symposium Mens en materiaal. Erfgoed van de 20ste eeuw

Voor jong erfgoed lijken conserveringsvragen complexer dan voor kunst en architectuur die zich al eeuwen hebben bewezen. Van veel moderne materialen is immers nog niet bekend hoe vergankelijk ze zullen zijn. Dat maakt de objecten kwetsbaarder, afwegingen ingewikkelder. Hoe gaan wij als 21ste-eeuwse mensen om met cultureel erfgoed dat in de 20ste eeuw is gemaakt? Welke beslissingen en verantwoordelijkheden zijn er voor hedendaagse erfgoedprofessionals? En zijn hierin verschillen tussen roerend en gebouwd erfgoed?
Meer informatie en aanmelden
 
Meer informatie en aanmelden
   
Agenda

22 mei - Behoud van interieurs

Meer informatie en aanmelden via erfgoedacademie.nl

29 mei - 8th Architectural Finishes Research Conference

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

4 juni - Symposium Mens en Materiaal

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

5 juni - De Stadsgenese

Meer informatie en aanmelden via erfgoedacademie.nl.

11 juni - Ontwerpen met transformatiekaders bij ruimtelijke ontwikkeling

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

18 juni – Faro werk- en inspiratiedag

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

25 juni – Symposium Landschap verbindt

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

3 september – Leerlijn erfgoedbeleid

Meer informatie en aanmelden via erfgoedacademie.nl.
 
Verzorgd door MailingLijst