april 2014

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Uitnodiging

Herbestemmen is een werkwoord

Contactdag voor initiatiefnemers
vrijdag 16 mei 2014

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
De samenleving bezint zich op haar vastgoed. Nieuwbouw maakt plaats voor hergebruik van bestaand vastgoed. U en andere initiatiefnemers geven dit proces vorm voor gebouwen die we als maatschappij graag willen behouden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds steunen initiatiefnemers met een hart voor monumentaal vastgoed met geld, inspiratie, kennis en advies. 

In contact: leren met en van elkaar

De Contactdag Herbestemming staat in het teken van kennis delen én van elkaar leren. Het dagprogramma bestaat uit presentaties, workshops en een kennismarkt. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn

Programma

11.00 Ontvangst met koffie & koek, en start van de kennismarkt
11.30 Welkomstwoord
Cees van ’t Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
11.35 Opening 
Gert Boeve, gespreksleider
11.40 De nieuwe wereld en de bestaande bouw
Frank Strolenberg Programmamanager Herbestemming Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Frank Strolenberg schetst vanuit zijn brede blik als programmamanager Herbestemming het landschap van de vastgoedwereld, monumentensector, economie en maatschappij. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en wat brengt dat u?
12.00
Interview met initiatiefnemers en aanwezigen door Gert Boeve
Waar Frank Strolenberg de grote lijn neerzet, kleuren drie herbestemmers de lijnen in met voorbeelden uit de praktijk: Peter van Velzen van de Sodafabriek, Meindert Pesman van 1618 Vastgoed, en Vera van der Vlerk van de gemeente Schiedam.
12.30 Lunch
13.30 Workshops ronde 1
14.30 Workshops ronde 2
15.15 Theepauze
15.45 Afsluiting door de dagvoorzitter
Geladen met kennis en informatie hopen wij dat u geïnspireerd bent om nieuwe stappen te zetten in uw traject van herbestemmen.
16.15 Borrel

U kunt gedurende de hele dag de Kennismarkt bezoeken!


Informatie workshops

Collectief Initiatief
Traditionele ontwikkelaars lieten de oude sodafabriek in Schiedam links liggen. Toch krijgt de fabriek nu een nieuwe invulling dankzij de Hollandse poldermentaliteit. Hoe passen de ervaringen van de Sodafabriek bij uw herbestemmingsopgave? Neem uw vragen mee en verken met elkaar de mogelijkheden van collectief initiatief.

Oud met Nieuw
Kent u Museum de Fundatie in Zwolle, de suikersilo’s in Halfweg en het Arresthuis in Roermond? Recent ingrijpend verbouwd, maar ze staan nog steeds vol in hun kracht als monument. In de workshop komen voorbeelden als deze aan bod. Maar verdraagt elk monument grote ingrepen? Wat kan en mag er? Soms veel meer, maar soms ook minder dan u had gedacht of gehoopt. Hoe gaat u het antwoord vinden op uw vragen? Wat is uw aanpak?

Financiering
De financiering van de herbestemming van een vaak uniek monument is meestal niet makkelijk. Het Restauratiefonds wil haar jarenlange kennis en ervaring hierover graag met u delen en natuurlijk met u in gesprek gaan. Op deze manier bent u aan het einde van de workshop beter op de hoogte van het financieringsproces en de financieringsmogelijkheden.

Privaat kapitaal
Voor de financiering van herbestemmingsplannen is eigen vermogen steeds vaker een onmisbare aanvulling op subsidies en leningen. Als u geen eigen vermogen heeft, moet u op zoek naar private investeerders. Praktijk en ervaringen van investeerders delen we graag met u.

Spreekuur (private) financiering
Deze dag staan twee experts in financiering tot uw beschikking voor uw eigen specifieke casus in de vorm van een spreekuur. U krijgt de gelegenheid om vooraf uw vraag in te dienen. Voor de meer algemene informatie vragen wij u aan te sluiten bij de workshops over financiering.

Meewerkende overheid
De toetsende overheid is passé (toch?). De overheid denkt mee, faciliteert en stelt kaders waarbinnen creatief naar oplossingen kan worden gezocht. Zo zouden herbestemmers het graag zien. Wat kunt u zelf doen om draagvlak te verkrijgen bij de overheid en in welk stadium?

Restauratiekwaliteit
Een herbestemming gaat vaak gepaard met restauratiewerkzaamheden. Wat is kwaliteit en hoe voorkomt u debacles? Kunt u faseren en prioriteren om de kosten te beheersen? Binnen de restauratiebranche wordt gewerkt aan een systeem van zelfregulerende kwaliteitsborging. Hoe kunt u met de ontwikkelde instrumenten, zoals uitvoeringsrichtlijnen, uw voordeel doen?

Kerk in de verhuur
Menig kerkgenootschap overweegt om het kerkgebouw te verhuren aan derden. De extra inkomsten zijn nodig om het onderhoud van het gebouw te betalen. Maar wegen de baten wel op tegen de kosten van bijvoorbeeld de energierekening?

Watertorens
Wie houdt er niet van de watertoren? Wat kunt u met deze objecten die hun oorspronkelijke functie definitief hebben verloren? Hoe komt de ideevorming op gang, hoe komt u tot een realistisch plan?
Deze workshop is ook relevant voor andere ‘ondoenlijke’ monumenten.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor deze dag. Na aanmelding ontvangt u van Marbles Events een formele bevestiging met extra informatie, onder andere over aanmelding voor de workshops.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 16 mei in Amersfoort.

drs. C. (Cees) van 't Veen,
directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
mr. P. (Pieter) Siebinga,
directeur Nationaal RestauratiefondsMeer informatie
carla@marbles-events.nl


Zie ook
www.herbestemming.nu www.restauratiefonds.nl/herbestemmen

%%UNSUBSCRIBE%%

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.Verzorgd door MailingLijst