Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Uitnodiging
Platform Kastelen en buitenplaatsen

Vrijdag 5 juni 2015
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Geachte heer of mevrouw,

Het tweede Platform Kastelen en Buitenplaatsen vindt plaats op vrijdag 5 juni. 
Een actueel onderwerp wordt begeleid door een meer algemene bijdrage, die de actualiteit in een bredere context plaatst. Tijdens deze middag is het thema: Nieuwe wegen voor historisch erfgoed? Over infrastructurele bedreigingen en maatschappelijke kansen voor kastelen en buitenplaatsen.

Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen. Erfgoedprofessionals en beleidsmedewerkers, eigenaren en beheerders, onderzoekers en wetenschappers die betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van kastelen en buitenplaatsen in Nederland zijn van harte welkom. U kunt deze uitnodiging daarom ook doorsturen naar mensen die ook betrokkenheid hebben met deze onderwerpen.

Het platform wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting, de Universiteit Groningen, de Stichting digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. 

Met vriendelijke groet,
Jan van Doesburg
Taco Hermans

13.30 uur Inloop met koffie/thee 
14.00-14.00 Opening en programmatoelichting
Prof. dr. Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen, dagvoorzitter
14.10-14.35  Oude stenen, nieuwe buren. Over de wenselijkheid van het openbreken van netwerken
Prof. dr. Hester Dibbets, bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication
14.35-15.00 Bleijenbeek 2.0, de kasteelruïne en haar omgeving
Ir. Peter Verhoeff, landschapsarchitect en directeur Stichting In Arcadië
15.00-15.20
Theepauze
15.20-15.50 Het buitenplaatsenlandschap bedreigd? De impact van nieuwe ontwikkelingen op het buitenplaatsenlandschap, toen en nu
Dr. Elyze Storms, universitair docent Historische Buitenplaatsen en Landgoederen, Rijksuniversiteit Groningen
15.50-16.15 Behouden door kennis. Het onderzoek en de ruimtelijke inbedding van een
vestinglandschap in de grootschalige ontwikkeling ‘Hoef en Haag’ in de
gemeente Vianen 
Drs. Peter de Boer, Adviseur Archeologie, Omgevingsdienst regio Utrecht
16.15-16.40 Wiens erfgoed? De buitenplaats als herinneringsplaats
Prof. dr. Rob van der Laarse, hoofd onderzoek van de Amsterdam School for Heritage and Memory Studies, Universiteit van Amsterdam
16.40-17.00 Discussie en afsluiting door de dagvoorzitter 
17.00 Borrel

Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen in de speakerscorner. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf via t.hermans@cultureelerfgoed.nl.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis. Wel graag aanmelden.

Nadere informatie 
Taco Hermans t.hermans@cultureelerfgoed.nl

 

%%UNSUBSCRIBE%%

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.Verzorgd door MailingLijst