Symposium over gemeentelijk beleid
voor kerken en kloosters
19 mei 2016 

Foto: Kris Roderburg
Hoe houdt de gemeente de kerk in het midden?

Eerder hebben wij deze mailing al gestuurd. Het kan zijn dat deze aan uw aandacht is ontsnapt of u nog geen besluit kon nemen, vandaar deze reminder. Wij zien u graag bij deze bijeenkomst en nodigen u daarom van harte uit. Via de link onderin kunt u zich deze week nog aanmelden. Heeft u dat al gedaan dan hoeft dat uiteraard niet nogmaals. U kunt de uitnodiging nog wel doorsturen naar mogelijk andere geïnteresseerden en betrokkenen.

Vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed organiseren de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 19 mei a.s. een symposium voor gemeenteambtenaren, bestuurders en andere beleidsmakers. Hun rol bij de aanpak van de (dreigende) leegstand van kerken en kloosters in Nederland staat centraal.

De bijeenkomst biedt bij verschillende gemeenten een kijkje in de keuken. De complexiteit van het onderwerp vraagt om maatwerk en het opzoeken van grenzen. Door verschillende voorbeelden een podium te geven kunnen beleidsmakers leren van elkaars initiatieven en ervaringen.

Locatie
Grote of Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 42, 7411 PE Deventer

Kijk op kerken: gemeentelijke visievorming en beleid

Een kerkenvisie is één van de middelen waarmee een gemeente proactief kan ingrijpen bij leegkomende kerken en andere religieuze gebouwen. Hoe wordt dit door gemeenten opgepakt? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de visies die tot dusver door gemeenten zijn opgesteld, wat betreft bijvoorbeeld het waarderen, prioriteren en monitoren?

Kijk op de praktijk: het instrumentenkoffertjeWelke instrumenten hebben beleidsmakers tot hun beschikking en op welke manier zetten zij deze in? Hoe gaat de gemeente om met haar bevoegdheden om leegstaand (religieus) erfgoed aan te pakken? Op operationeel niveau kan men objecten bijvoorbeeld beschermen, subsidies verstrekken en vergunningen afgeven, bestemmingsplannen wijzigen, etc. Welke rol kunnen de provincies daarbij spelen? Wat zijn de goede én slechte ervaringen? En door welke maatschappelijke ontwikkelingen laten zij zich leiden of inspireren?

Kijk op samenwerking: partnerschap en de rol van de gemeenteVoor een toekomstig bestendig kerkenbeleid is lokaal partnerschap tussen kerkgemeenschap, (wijk)bewoners, erfgoedorganisaties en gemeente onontbeerlijk. Welke rol heeft de gemeente in de totstandkoming hiervan en welke instrumenten zijn beschikbaar? Staat wettelijke bescherming ontwikkeling of herbestemming in de weg en wat zijn de uitgangspunten van de eigenaar? En wat kan de gemeente doen om wrijving tussen verschillende belanghebbenden te voorkomen of op te lossen?

Programma
13:00 uurInloop met koffie en thee

13:30 Welkom door de dagvoorzitter Jan Vellekoop, zelfstandig adviseur cultuurhistorisch beleid
Opening en toelichting op het thema door Karin Westerink, gemeente Amsterdam en voorzitter Federatie Grote Monumentengemeenten

Kijk op kerkelijk erfgoed: gemeentelijke visievorming en beleid
13:40 De gemeente Deventer stelde in 2013 een kerkenvisie op. Wat zijn de ervaringen sindsdien en hoe ziet de beleidsvorming er nu uit? Door Jorien Kranendijk.

13:50 De gemeente Utrecht staat aan het begin van een kerkenvisie voor de kerkenstad. Hoe pakt de gemeente dit aan? Door Alice Gut.

14:00 De gemeente Nijmegen kent vele kloosters die worden getransformeerd. Wat kan de gemeente betekenen bij deze omvangrijke opgave? Door Hettie Peterse.

14:10 Zaaldiscussie

14:30 Pauze

Kijk op de praktijk: het instrumentenkoffertje
14:50 Hoe kijkt een organisatie als Monumentenhuis Brabant aan tegen de rol van de gemeente? Door Harrie Maas.

15:00 Hoe gaat de gemeente Westerveld om met de eigen verantwoordelijkheid van burgers en eigenaren? Door Erik van Schelven.

15:10 Hoe wordt vanuit het provinciale Steunpunt Monumentenzorg Friesland een visie op kerken ontwikkeld als inspiratiebron voor gemeenten? Door Dick Bloemhof.

15:20 Zaaldiscussie

Kijk op samenwerking: partnerschap en de rol van de gemeente
15:40 Hoe komen partijen met verschillende belangen bij elkaar? Is een rol van regisseur nodig of eerder die van intermediair, makelaar of bemiddelaar?

Ernst van der Kleij (provincie Noord Holland, vanuit het perspectief van de verbinder tussen eigenaren en overheid), Peer Houben of John Bakker (CIO-K en Bisdom Rotterdam, vanuit het perspectief van de eigenaar) en Stefan Loo (gemeente Maastricht, vanuit het perspectief van de gemeente als makelaar) gaan met elkaar in debat onder leiding van Jan Vellekoop.

16:15 Zaaldiscussie

Afsluiting
16:30 Resumé en afsluiting door Robin Hartogh Heijs, wethouder van Deventer.
16:40 uurNapraten met een drankje

Aanmelden
Deelname is gratis maar u dient zich vooraf hier aan te melden.

Organisatie
De middag wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Federatie Grote Monumentengemeenten, in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed.

Wilt u direct op de hoogte zijn van alle activiteiten over de Toekomst van het Religieus Erfgoed, meld u zich dan hier aan voor de Nieuwsbrief.

Meer informatie: Hans Magdelijns, senior adviseur erfgoed

Bereikbaarheid
V.a. station is het 10-15 minuten lopen. Komt u met de auto dan adviseren we u gratis te parkeren bij De Worp (overkant van de IJssel) en met de voetveer naar de overkant te gaan: €1,40 (8 keer per uur); via Wilhelminabrug (adres navigatie: Twelloseweg). Vanaf de aanlegplaats is het 2 à 3 minuten lopen naar de kerk.

Uitnodiging doorsturen
Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar een relatie, maak dan gebruik van de link rechtsonder.

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

    

Wijzig uw gegevens of meld u af voor de mailingen van de RCE
Stuur deze mailing naar een relatie
Verzorgd door MailingLijst