Platform Groen op 7 maart 2018
Uitnodiging 7 maart 2018
2012 Technisch SBB © Kelly Droog
Duurzaam watermanagement in historische parken
Geachte mevrouw, heer,

Op woensdag 7 maart 2018 vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Platform groen erfgoed plaats. Deze bijeenkomst is van 13.30 tot 17.00 uur aan het Smallepad 5 in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Water ligt aan de basis van de groenaanleg. Zonder water geen bomen en planten. Maar te veel water, wisselende waterstanden en ook de waterkwaliteit vragen steeds dringender onze aandacht. Dat biedt kansen om kennis over historisch waterbeheer naast eisen en wensen voor de toekomst te leggen. In deze bijeenkomst twee voorbeelden van hydrologisch onderzoek in cultuurrijk landelijk gebied, en een bijdrage over een project op een Overijssels landgoed. Vervolgens hoort u over de stad en de blauw-groene geschiedenis en toekomst van de fraaie Utrechtse singel.

Deelname is kosteloos, maar aanmelden is wel nodig. Dat kan via de link in de blauwe knop hieronder.

 

De programmacommissie bestaat uit Christian Bertram, Mariska de Boer, Natascha Lensvelt, Joost van der Linden en Peter Smink

We spreken u graag op 7 maart!

Met vriendelijke groet,
Namens de programmacommissie,

Natascha Lensvelt,
Specialist Architectuur & Kunsthistorie
Programma

Tijd

Onderwerp

13.00

Inloop

13.30

Welkom
door Ellen Vreenegoor, dagvoorzitter en programmaleider Water en Erfgoed (Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed)

13.40

Stroomgebiedsaanpak landgoederenzone Baakse Beek door
Louis Lansink (waterschap Rijn en IJssel), Paul Thissen (provincie Gelderland) en Gerdy Verschuure (TU Delft) 

Na aanpak van waterproblemen op individuele landgoederen, was het tijd voor een gebiedsgericht onderzoek en een regionale aanpak. De regio is niet bepaald door de gemeente- of waterschapsgrenzen, maar door het stroomgebied van de Baakse Beek en daarmee door de geschiedenis van het cultuurlandschap.

14.10

Het hydro-ecologische systeem van de bronbossen van landgoed Middachten
door André Jansen (Unie van Bosgroepen)

De ecologisch zeer waardevolle bronbossen op landgoed Middachten (De Steeg) bleken ernstig verdroogd. Door onderzoek naar de herkomst van het water konden de juiste hydrologische herstelmaatregelen worden benoemd binnen de context van een eeuwenoud landgoed.

14.30

Vragen over de twee presentaties en discussie

14.45

Speakerscorner
met intermezzo van Monumententalent Thies Koggel

15.00

Pauze

15.30

Ruimte voor de rivier biedt kansen voor landgoed Het Laar
door Marcel Eekhout (Parklaan Landschapsarchitecten) 

Meer ruimte voor de Regge biedt kansen voor natuur, cultuurhistorie en recreatie op het Laar. Het oplossen van de waterproblematiek in de regio vormde de motor voor het herstel en toekomstbestendig maken van het landgoed. De basis voor het herstel wordt gevormd door historische structuren.  

16.00

De singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad van Utrecht
door Paul Kersten (Okra) 

Een onderzoek naar het historische watersysteem in en rondom Utrecht met als doel groen erfgoed en klimaatadaptatie aan elkaar te koppelen. Het Zocherplantsoen is de belangrijkste groenstructuur van de binnenstad.

16.30

Het Platform Groen Erfgoed is 10 jaar actief
Wat zijn uw ervaringen met en wensen voor het platform?

16.45

Afsluiting en drankje

Aanmelden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
    

Stuur deze mailing naar een relatie

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u de nieuwsbrief ook zelf ontvangen? Schrijf u dan hier in.
Gegevens wijzigen of afmelden
Verzorgd door MailingLijst