De nieuwsbrief van Stichting Lezen -
Lezen voor het leven
 Lezen 1, 2018
In dit nummer onder andere:
Volgens lector ‘Beroepsethiek van de Leraar’ Wouter Sanderse biedt het onderwijs onvoldoende morele richtingwijzers. Aan Fontys Hogescholen, onderzoekt hij hoe de morele ontwikkeling bij leerlingen te stimuleren. Daarbij bepleit hij het gebruik van goede boeken: lezen kan verruimen en zo bijdragen aan begrip voor de ander.
Een interview met Enne Koens
Tien jaar BoekStart: een kleine terugblik en een vooruitblik op dit jubileum
Vmbo'ers zijn de vips bij Stap op de Rode Loper.
Lees verder
 Kunst van Lezen als onderdeel van Tel mee met Taal gaat door tot eind 2019
Op 26 maart heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. De tussentijdse resultaten van het programma hebben, zowel voor wat betreft preventie als curatie, de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Penvoerder Stichting Lezen en mede-uitvoerder de KB zijn verantwoordelijk voor het preventieve onderdeel via het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen – BoekStart en de Bibliotheek op school. Eind 2018 wordt door Kunst van Lezen naar verwachting de preventieve hoofddoelstelling van Tel mee met Taal behaald doordat 1.000.000 kinderen tussen 0 en 12 jaar met leesbevorderingsactiviteiten worden bereikt.   

Op basis van de succesvolle ontwikkeling heeft de minister, met haar collega’s van SZW en VWS, besloten het programma in 2019 voort te zetten en dat jaar als transitiejaar te benutten om samen met gemeenten te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls kan krijgen. Rijk en gemeenten kunnen zo samen blijven optrekken bij de bestrijding van laaggeletterdheid, terwijl er ruimte ontstaat om de expertise van andere betrokkenen in de aanpak een rol te laten spelen. In het Regeerakkoord was eerder al afgesproken het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid met structureel 5 miljoen euro per jaar te verhogen.
Download hier de kamerbrief over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal.

 Lezen Centraal 2018 Ik zie , ik zie wie jij niet ziet

Diversiteit, gender en burgerschapsvorming. Belangrijke thema’s die aan de orde komen tijdens ons jaarlijks congres op 11 april aanstaande in De Harmonie in Leeuwarden. Het belooft een drukbezochte interessante dag te worden onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali.

11 april wordt ook een dag van lezers onder elkaar. En hoe leuk is het als iedereen op het congres een badge draagt met daarop de covers van boeken die hen met andermans ogen hebben laten kijken en hun blik op de wereld hebben verruimd? Boeken waardoor ze even in andermans schoenen hebben gestaan en inzicht hebben gekregen in de leefwereld van een ander? Lezersplatform SHLFIE geeft jou en alle bezoekers van Lezen Centraal 2018 de mogelijkheid om een dergelijke badge te dragen.

Het werkt heel eenvoudig: ga naar www.shlfie.nl/lezencentraal2018  om een SHLFIE te maken met (maximaal) negen boeken die je inzicht hebben gegeven in de leefwereld van een ander. Doe je dit vóór 9 april dan ligt er op 11 april een badge met jouw SHLFIE voor je klaar. Zodat iedereen ziet wat jij leest en jij wat andere bezoekers lezen. En wie weet wat voor mooie en inspirerende boekenpraat er dan ontstaat? 

 Rom, bom, bom, de Voorleestrom….

23 april is Wereldboekendag! Op die dag lanceert BoekStart in het Concertgebouw een gloednieuw kinderliedje: de Voorleestrom. Een vrolijk liedje, dat gezongen kan worden voor je begint met voorlezen, thuis, op school of in de kinderopvang. Omdat het Wereldboekendag is én omdat er in ons land veel verschillende talen gesproken worden, is het liedje op verzoek van de Leescoalitiecampagne Lees met andermans ogen door bekende artiesten vertaald in tien verschillende talen. 

Lees verder
 Pabo leest!
Op dinsdag 20 november organiseert Passionate Bulkboek in opdracht van Kunst van Lezen Pabo leest!, een feestelijke studiedag over lezen en leesbevordering voor pabo-studenten. Leesdeskundigen, kinderboekenschrijvers en andere leesbevorderaars van naam staan garant voor een inspirerend congres voor de meesters en juffen van de toekomst. Pabo leest! vormt een aparte pabo-stroom binnen de Dag van het Literatuuronderwijs die om het jaar plaatsvindt in De Doelen in Rotterdam. Voor deze dag betalen studenten slechts €25 entree. Er is plek voor 450 deelnemers. Meer informatie is binnenkort te vinden op http://www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl/.
Kaartjes kunnen hier worden gekocht.


 Lezen op het vmbo: een stand van zaken
In opdracht van Stichting Lezen vroeg DUO Onderwijsonderzoek 358 vmbo-docenten Nederlands naar hun ervaringen met leesbevordering op school en in de klas. Daarnaast werden twee verdiepende groepsdiscussies met vmbo-docenten gehouden.
Lees verder
 Het BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering
BoekStart voor baby’s bestaat tien jaar. Een mooie gelegenheid om ons programma eens nader te onderzoeken. In opdracht van Kunst van Lezen voerde Kantar Public een evaluatieonderzoek uit. 61% van alle Nederlandse ouders is bekend met het BoekStartkoffertje, zo blijkt uit dit onderzoek.  
Lees verder
 Het effect van Tomke op de taalontwikkeling van peuters in Friesland
Al meer dan twintig jaar maken peuters in Friesland kennis met het Friestalige jongetje Tomke. Tomke speelt de hoofdrol in diverse Friese verhaaltjes, liedjes en andere producten en activiteiten.
De producten en activiteiten rond Tomke hebben als doel te zorgen voor een rijke, meertalige omgeving om zo de taalontwikkeling en het leesplezier bij kinderen te stimuleren. In opdracht van het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân vroeg onderzoeksbureau Partoer 345 ouders in Friesland naar hun ervaringen met en hun oordeel over Tomke. 
Lees verder
  

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2018 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566
Verzorgd door MailingLijst