De Kunst van Lezen nieuwsbrief -
Kunst van Lezen
Kunst van Lezen nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor directies en management

Met deze nieuwsbrief informeren we u wanneer we nieuws hebben op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

 Aanvraag 2019 Kunst van Lezen ingediend

Eind september hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek de vervolgaanvraag gedaan voor Kunst van Lezen 2019. Deze aanvraag is gebaseerd op de aanvraag uit 2015 voor de periode 2016-2018. Hoewel de aanvraag uit 2015 leidend blijft, zijn er na drie jaar toch nieuwe accenten verwoord in de vervolgaanvraag. 
Lees verder
 Versterken gezinsaanpak laaggeletterdheid
In 2018 zijn binnen Bibliotheek Helmond-Peel en Bibliotheek Lek & IJssel intensieve verkenningen uitgevoerd naar hun aanpak rond laagtaalvaardige gezinnen. Hoe kunnen Bibliotheken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau de preventieve en curatieve aanpak beter stroomlijnen? Kunst van Lezen wil in 2019 nog tien bibliotheekorganisaties, in samenwerking met POI’s, ondersteunen.
Lees verder
 Kamerbrief vervolgaanpak laaggeletterdheid

In juni 2018 hebben meer dan 200 vertegenwoordigers van verschillende organisaties tijdens de Dialoogdagen met elkaar gesproken over de aanpak van lage basisvaardigheden in Nederland. Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer op 15 oktober via een brief geïnformeerd over de uitkomsten van de Dialoogdagen: ‘(…)Tegelijkertijd concludeer ik dat een grotere ambitie nodig is, gezien de omvang van de doelgroep, de noodzaak tot een meer samenhangende aanpak met andere beleidsterreinen en het beperkte zicht op de kwaliteit van trajecten.’
 Kinderpostzegels introduceert Lokaal Besteden
Afgelopen maand zijn kinderen uit groep 7 en 8 langs de deuren gegaan voor de Kinderpostzegelactie. Nieuw onderdeel van de actie is Lokaal Besteden. Scholen kunnen een deel van het opgehaalde geld besteden aan een lokaal goed doel. Een school mag ook het lezen stimuleren voor kinderen op de eigen school via Stichting Lezen. 210 scholen hebben voor deze optie gekozen.

Lees verder
 HR-handboek Talentontwikkeling en kwaliteit
Vorige week heeft u het hr-handboek Talentontwikkeling en kwaliteit van medewerkers BoekStart en de Bibliotheek op school po ontvangen. Hierin beschrijven we hoe u kunt organiseren dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven. In ons opleidingshuis vindt u de opleidingen die uw medewerkers kunnen volgen om zich verder te professionaliseren.


Lees verder
 Resultaten intensieve stimuleringsregeling po
Twaalf basisscholen en twaalf bibliotheken door heel Nederland hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt aan het intensieve stimuleringstraject de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen. We hebben extra middelen ingezet om een grotere slag te slaan in het bevorderen van lezen op school en thuis. Met trots presenteren we wat de scholen en bibliotheken hiermee hebben bereikt.
Lees verder
Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2018 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl
Verzorgd door MailingLijst