- english version
Tekenen in het museum | Helen Storm
1 november 2018
Na een succesvolle eerste editie tekenen in het museum, is het op donderdagavond 1 november tijd voor de tweede. Deze keer staat de workshop in het thema van Glowcreating. Helen blikt vooruit op GLOW 2018, waarbij je patronen gaat maken en verwerken in een sculptuur. Helen Storm geeft een aantal tekenworkshops op de eerste donderdagavonden van de maand in het Van Abbemuseum. Laat je creativiteit de vrije loop en meld je aan! 
lees meer
The Department of Sexual Revolutions Studies
2 november 2018 - 30 november 2018
The Department of Sexual Revolutions Studies is een samenwerking tussen het Van Abbemuseum en de Design Academy Eindhoven, geleid door Eimear Walshe. Het is een nieuw leerplatform waarvoor geïnvesteerd is in onderzoek over het thema seksuele revolutie in kunst, design en visuele cultuur. Iedereen is welkom om deel te nemen aan vijf wekelijkse sessies in het Van Abbemuseum. Iedere sessies staat in het teken van een ander onderwerp.  
lees meer
Glow Special:...in the dark | Van Abbemuseum x TAC
10 november 2018 - 17 november 2018
Tijdens het Eindhovense lichtkunstfestival GLOW organiseert het Van Abbe de GLOW Special:...in the dark in samenwerking met Temporary Art Center (TAC). GLOW 2018 toont een brede keuze aan werken van Eindhovense, Nederlandse en internationale kunstenaars. Deze editie staat in het teken van schaduw in vele vormen en kleuren. Want schaduwen zijn niet alleen maar zwart...
lees meer
Josefin Arnell te zien in Het Oog
10 november 2018 - 28 april 2019
Afgelopen juni won Josefin Arnell de Theodora Niemeijer Prijs 2018. Vanaf 10 november zal haar project THE TICK daarom te zien zijn in Het Oog van het Van Abbemuseum. Met THE TICK verbeeldt Arnell een wereld waarin een horrorscenario werkelijkheid is geworden: bloedzuigende teken willen alle mensen besmetten met virussen. Geef je over aan kinderlijk plezier en ontdek de levensgrote gemuteerde teek! 
lees meer
Storeroom | Taus Makhacheva
24 november 2018 - 25 november 2018
Op zaterdag 24 en zondag 25 november worden er rondom de tentoonstelling Storeroom van Taus Makhacheva talks en performances georganiseerd. In de tentoonstelling Storeroom staan de kunstwerken van het P.S. Gamzatova Dagestan Museum of Fine Arts centraal: uit de collectie van het museum liet ze 68 kunstwerken kopiëren om ze te gebruiken in een aantal performances. De bekendste is de video Tightrope (2015) waarin Rasul Abakarov (koordanser), de kunstwerken in de indrukwekkende hooglanden van de Kaukasus met gevaar voor eigen leven over een ravijn van de ene bergtop naar de andere draagt. 
lees meer
Bibliotheektentoonstelling | Hans Stevens
27 november 2018 - 10 februari 2019
Vanaf 27 november is er een nieuwe bibliotheektentoonstelling in het Van Abbemuseum te bewonderen. Ditmaal wordt het werk van de Tilburgse kunstenaar/filosoof Hans Stevens (1948-2013) getoond. In het werk van Stevens heeft taal altijd centraal gestaan. Hij gebruikte taal niet alleen als verwijzing, maar ook als beeld. Het resultaat is terug te zien in een oneindig aantal A4 vellen waarop Stevens de wereld al schrijvend en tekenend probeerde weer te geven. Dit deed hij iedere dag weer, 365 dagen lang en jaar in jaar uit. 
lees meer
Vriendenvereniging | Speciale actie
1 november 2018 - 31 december 2018
Altijd al een vriend van het Van Abbe willen worden? Doe dat dan nu! Je betaalt de vriendenprijs van €41,50 per jaar (en €60,00 als je met z’n 2-en bent). En ben je nog geen 30 jaar, dan betaal je €17,50. Als je nu lid wordt, dan betaal je pas per 1 januari 2019. De laatste maanden/weken van 2018 zijn dus gratis. Meld je direct aan via de website. Van harte welkom nieuwe vriend(in)! 
lees meer
14e zangmanifestatie
18 november 2018
Op zondag 18 november heeft het Van Abbemuseumkoor weer een gastkoor en gastmuzikanten uitgenodigd om samen met hen in de toren van het museum te zingen. Deze keer komt Southern Comfort Barber Gals en Trio NUR. Voor toegang volstaat een geldig entreebewijs. Wist je dat je met je Eindhoven Stadspas 50% korting krijgt op een museumkaartje? Tot dan!
lees meer
Theatrale rondleidingen | Yuki en De Vloek van de Verdwijnende Beelden
4 november 2018 - 19 mei 2019
Iedere maand organiseert het Van Abbemuseum theatrale rondleidingen voor het hele gezin. Het Van Abbemuseum heeft namelijk hulp nodig, er verdwijnen plotseling allerlei beelden. De schilderijen vervagen; de kleuren lopen weg. Om de kunstwerken te redden is de Japanse Yuki gevraagd te komen helpen. Gaan jullie samen met Yuki mee op avontuur, om de vloek op te lossen? 
lees meer
 
 
Drawing in the museum | Helen Storm
1 November 2018
After a successful first edition in the museum, it's time for the second on Thursday evening 1 November. This time the theme of the workshop is Glowcreating. Helen looks forward to GLOW 2018 and together you will create patterns and incorporate them into a sculpture. Helen Storm gives a number of drawing workshops on the first Thursday evenings of the month in the Van Abbemuseum. Let your creativity run wild and sign up!
read more
The Department of Sexual Revolutions Studies
2 November 2018 - 30 November 2018
The Department of Sexual Revolutions Studies is a collaboration between the Van Abbemuseum and the Design Academy Eindhoven, lead by Eimear Walshe. It is a new learning platform invested in enquiry on the subject of sexual revolution in art, design and visual culture. You are invited to join five weekly sessions at the Van Abbemuseum. Each session is dedicated to a different subject.
read more
Glow Special:...in the dark | Van Abbemuseum x TAC
10 November 2018 - 17 November 2018
During the Eindhoven Light Art Festival GLOW, Van Abbe organizes the GLOW Special:...in the dark in collaboration with Temporary Art Center (TAC). GLOW 2018 shows a wide selection of works by Eindhoven, Dutch and international artists. This edition is dedicated to shadow in many shapes and colors. Because shadows are not just black...
read more
Josefin Arnell at Het Oog (The Eye)
10 November 2018 - 28 April 2019
Last June Josefin Arnell won the Theodora Niemeijer Prize 2018. From 10 November her project THE TICK will be shown in Het Oog of the Van Abbemuseum. With THE TICK Arnell imagines a world in which a horror scenario has become reality: blood sucking ticks want to infect all people with viruses. Surrender to childish pleasure and discover the life-sized mutated tick!
read more
Storeroom | Taus Makhacheva
24 November 2018 - 25 November 2018
On Saturday 24 and Sunday 25 November, talks and performances will be organized around the exhibition Storeroom by Taus Makhacheva. In the exhibition Storeroom, the artworks of the P.S. Gamzatova Dagestan Museum of Fine Arts are central: from the collection of the museum, they had 68 works of art copied for use in a number of performances. The most famous is the video Tightrope (2015) in which Rasul Abakarov (chariot), the artworks in the impressive highlands of the Caucasus, with danger for his own life, carries a ravine from one mountain top to the other.
read more
Library exhibition | Hans Stevens
27 November 2018 - 10 February 2019
From 27 November, a new library exhibition can be admired at the Van Abbemuseum. This time the work of the Tilburg artist / philosopher Hans Stevens (1948-2013) is shown. In the work of Stevens language has always been central. He used language not only as a reference, but also as an image. The result can be seen in an infinite number of A4 sheets on which Stevens already tried to represent the world in writing and drawing. He did this every day, 365 days and year in year out.
read more
Friends of Van Abbemuseum | Special offer
1 November 2018 - 31 December 2018
Always wanted to become a friend of the Van Abbe? Now is the time! You pay the friends price of € 41.50 per year (and € 60.00 if you are with 2). And if you are not 30 years old yet, you pay €17.50. If you become a member now, you will only pay from 1 January 2019 onwards. The last months/weeks of 2018 are for free. Register directly via the website. Welcome new friend!
read more
14th singing manifestation
18 November 2018
On Sunday 18 November, the Van Abbemuseum Choir again invited a guest choir and guest musicians to sing along with them in the tower of the museum.This time Southern Comfort Barber Gals and Trio NUR will come. A valid admission ticket is sufficient for admission. Did you know that with your Eindhoven City Pass you get a 50% discount on a museum ticket? We look forward to seeing you on Sunday 18 November.
read more
Theatre tour | Yuki and the Curse of the Disappearing Artworks
4 November 2018 - 19 May 2019
Every month the Van Abbemuseum organizes theatre tours for the whole family. The Van Abbemuseum needs help, suddenly all sorts of images disappear. The paintings fade; the colors are running away. To save the works of art, the Japanese Yuki was asked to come and help. Are you going along with Yuki on an adventure to solve the curse? (Dutch spoken)
read more
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
The Netherlands
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl
www.vanabbemuseum.nl
Openingstijden: di t/m zo 11.00 tot 17.00 uur.
1e donderdag van de maand: 11.00 tot 21.00 uur.

Opening hours: tu-su 11.00 - 17.00.
1st Thursday of the month: 11.00 - 21.00.

afmelden/unsubscribe
Facebook Twitter
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:


Verzorgd door MailingLijst