Herinnering Socratische dialoog
Cdf efd adee fcf
Uitnodiging 27 november 2019
Public Domain File:Rembrandt - The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp.jpg Created: 1 January 1632
Objectiviteit, subjectiviteit en smaak bij restauratiebeslissingen
Beste lezer,

Graag herinneren wij u aan een onderzoeksbijeenkomst op woensdag 27 november 2019  die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert. Heeft u zich voor deze bijeenkomst al aangemeld, gelieve deze herinnering te negeren.

Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van case studies hoe objectief of subjectief wij eigenlijk zijn bij discussies en beslissingen over de restauratie van objecten van cultureel erfgoed en hoe wij daar mee omgaan.

Socratisch gesprek
Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Deze dialoog wordt door professionals begeleid, die getraind zijn in de techniek van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratisch dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen om elkaars en hun eigen meningen over de rol van objectiviteit, subjectiviteit en persoonlijke voorkeur bij beslissingen over ingrepen in de toekomst.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

Er is plaats voor 80 deelnemers.

Voorbeelden uit eigen praktijk
Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen met een voorbeeld van een restauratie of restauratiebeslissing waar objectiviteit, subjectiviteit en smaak in botsing kwamen. Het gaat dan om eventuele beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een case study wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

Aanmelden en kosten
Kosten bedragen EUR 50,-- (incl. lunch en borrel)

Graag dit bedrag overmaken op bankrekening
IBAN nr. NL 46 INGB 0705 0039 22 t.n.v. OCW te Den Haag
o.v.v naam deelnemer en ‘RCE Socratisch gesprek 27-11-19 P/000955’

Aanmelden via dit formulier.

Informatie: Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl  
Met vriendelijke groet,

Bill Wei
Organisator – Socratische dialoog
Aanmelden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Linkedin  Facebook  Twitter

Nadere informatie
:
Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl
Gegevens wijzigen of afmelden
Stuur deze mailing naar een relatie
Verzorgd door MailingLijst