Uitnodiging platform Funerair erfgoed
Uitnodiging 9 oktober 2019
Vrijwilligers op begraafplaatsen
Beste genodigde,

Het platform Funerair erfgoed op woensdagmiddag 9 oktober is gewijd aan vrijwilligers. Deze bijeenkomst is bedoeld voor allen die beleidsmatig of anderszins met funerair erfgoed te maken hebben of daarin geïnteresseerd zijn. De middag vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. U bent van harte uitgenodigd.

Op veel begraafplaatsen werken vrijwilligers mee aan het behoud en het beheer ervan. Zij spelen zo een belangrijke rol bij het instandhouden van funerair erfgoed. Drie heel verschillende aspecten van vrijwilligerswerk worden belicht. De themamiddag is mede bedoeld als opmaat voor een korte publicatie over vrijwilligers en hun inzet voor het funeraire erfgoed.

U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding. Dat kan met de blauwe knop hieronder.

We spreken u graag op 9 oktober!

Met vriendelijke groet,

Leon Bok
specialist Funerair erfgoed

Aanmeld

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar andere geïnteresseerden via de link rechts onderaan ‘mail naar een relatie’.
Programma

Tijd

Onderwerp

13.30

Inloop

14.00

Welkom en introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep platform Funerair erfgoed

14.10 

Werken met vrijwilligers? Neem je verantwoordelijkheid!
Anja Vink, directeur RK Begraafplaats Buitenveldert, Amsterdam. Meer en meer worden vrijwilligers op begraafplaatsen ingezet. Van het doen van onderhoud, tot aan het organiseren van activiteiten. Maar bestuurders en beheerders zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers. Wat zijn de mogelijkheden en hoe organiseer je dat?

14.35

Vrijwilligers, de onmisbare schakels
Harry Fellinger en Wil Sikkens, bestuursleden Stichting Anna van Ewsum. Deze stichting zet zich in voor het behoud van historische grafmonumenten in de (voormalige) gemeente Leek (Groningen). Hiervoor is een hele, op vrijwilligers draaiende, organisatie in het leven geroepen.

15.00

Pauze

15.20 

Ontwikkelingen en toekomst vrijwilligerswerk
Ronald Hetem, projectadviseur en community manager Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De NOV is een landelijke netwerk- en brancheorganisatie van vrijwilligers in de vele sectoren van de samenleving. Hetem is tevens verbonden aan het kennisinstituut Movisie. Hij zal op een meer algemeen niveau ingaan op trends t.a.v. vrijwilligerswerk en wat die betekenen voor werving, meer diversiteit aan binding en flexibele inzet.

15.45

Digitaal vragenkwartiertje rondom het aspect vrijwilligers
Leon Bok, specialist Funerair erfgoed RCE. Via Mentimeter.com kan elke deelnemer antwoorden op vragen; de resultaten kunnen direct bekeken worden. De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor een publicatie.

16.00

Speakerscorner
Tijdens de 'speakerscorner' kunnen op het onderwerp betrekking hebbende korte mededelingen of oproepen gedaan worden. Ook de uitkomsten hiervan kunnen eventueel gebruikt worden voor de publicatie.

16.30

Afsluiting / borrel

17.30

Einde

Aanmelden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
Linkedin  Facebook  Twitter

Stuur deze mailing naar een relatie

Heeft u deze mailing doorgestuurd gekregen en wilt u de mailings van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook zelf ontvangen? Schrijf u dan hier in.
Gegevens wijzigen of afmelden
Verzorgd door MailingLijst