Abbe pixel - english version
laatste kans
Ooggetuigen van Strijd. Goya, Beuys, Dumas.
31 augustus 2019 - 6 oktober 2019
Krachtige beelden geven stof tot nadenken over de conflicten van nu. De prenten van Goya Los Desastres de la Guerra zijn volgens Trouw een absolute 'must see'.

Alleen nog deze week (tot en met zondag 6 oktober) te zien!
lees meer
kunstenaarsgesprek
Melvin Moti. Cosmism.
17 oktober 2019
Presentatie, kunstenaarsgesprek en Q&A naar aanleiding van het werk Cosmism van Melvin Moti.

In zijn werk Cosmism zet Moti de gebeurtenissen van 11 september 2001 in het licht van het ‘Kosmisme’, het verband tussen verhoogde zonneactiviteit en grote historische gebeurtenissen op aarde, zoals oorlogen, revoluties en epidemieën.
lees meer
Dutch Design Week
GEO-DESIGN: JUNK
19 oktober 2019 - 17 november 2019
Tentoonstelling i.s.m. Design Academy Eindhoven
Hoewel het woord troep gemakkelijk geassocieerd wordt met iets zonder nut en zonder waarde, is het iets dat iedereen aangaat. Jonge designers gaan de uitdaging aan afval te zien als potentieel: niet alleen als probleem waar oplossingen voor gezocht moeten worden, maar als iets dat mogelijkheden biedt voor de toekomst. 
lees meer
Vitrine bij Van der Valk Eindhoven
De keuze van chefkok Dick Middelweerd
12 oktober 2019 - 2 februari 2020
Dick Middelweerd, chefkok en eigenaar van restaurant de Treeswijkhoeve in Waalre, toont zijn keuze uit de collectie van het Van Abbemuseum. De selectie van de vijfde gastcurator is vanaf 12 oktober 2019 te zien in Van der Valk Hotel Eindhoven. In een vitrine, ontworpen en gemaakt door Piet Hein Eek, wordt een deel van de kunstcollectie van het museum getoond.
lees meer
Theatrale rondleiding
Weg van kunst!
Loek, het kleine poppetje dat je locatie aangeeft in Google Maps wil samen met jullie het Van Abbemuseum bezoeken. Want… Loek is helemaal weg van kunst! 

Bezoek, samen met je hele familie, de theatrale rondleiding in de herfstvakantie. Op woensdag 16 oktober en zondag 20 oktober kun je mee met Loek op ontdekkingstocht door de tentoonstelling The Way beyond Art.
lees meer
donderdag avond open
Lezing Nico Arts en tekenworkshop Helen Storm
3 oktober 2019
Stadsarcheoloog Nico Arts brengt de 75 voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog die nu in het museum te zien zijn tot leven. Vanavond vertelt hij de verhalen die verscholen gaan achter onder andere de Philips knijpkat en een kookboek met recepten voor ‘in sobere tijden’.

Helen Storm heeft zin in de herfst. Kleurgebruik van kunstenaars als Ad Snijders, Roger Raveel en Herman Kruyder geven jou de inspiratie voor herfstachtige schetsen in deze tekenworkshop.
lees meer
 
 
last chance
Eyewitnesses of conflict: Goya, Beuys, Dumas
31 August 2019 - 6 October 2019
Powerful images provide material for reflection about the conflicts which surround us today. The bold prints Los Desastres de la Guerra by Goya are a 'must see', according to Dutch Newspaper Trouw.

On show until this Sunday (October 6) only!
read more
artist talk
Melvin Moti. Cosmism.
17 October 2019
Presentation, artist talk and Q&A with Melvin Moti on his work Cosmism.

In his work Cosmism Moti puts the events of 11 September 2001 in light of ‘Cosmism’; the relationship between increased solar activity and major historical events on earth, such as wars, revolutions, and epidemics.
read more
Dutch Design Week
GEO-DESIGN: JUNK
19 October 2019 - 17 November 2019
Exhibition icw Design Academy Eindhoven
Whilst the word ‘junk’ is strongly associated with something having little or no value, it is something that concerns us all. The challenge for the young designers is to view waste as potential: not merely as a problem to which solutions must be found, but rather as material that offers possibilities for the future on both a local and international scale.
read more
Vitrine at Van der Valk Eindhoven
The Selection of Dick Middelweerd
12 October 2019 - 2 February 2020
Dick Middelweerd, chef and owner of restaurant de Treeswijkhoeve in Waalre, shows his selection from the Van Abbemuseum collection. The choiceof the fifth guest curator is on show from 12 October 2019 at Van der Valk Hotel Eindhoven. In a glass cart, the Vitrine, designed and made by Piet Hein Eek, a selection of works from the museum's art collection is on show.
read more
Theatre tour
Lost in Art!
Loek, the small sign indicating your location in Google Maps wants to discover the Van Abbemuseum together with you. Why? Because…. she wants to get lost in art!

Visit the Theatre Tour during the autumn holiday. On Wednesday 16 and Sunday 20 October Loek will take you on a journey through the exhibitionThe Way beyond Art.

This tour is in Dutch
read more
Thursday evening open
Lecture Nico Arts and drawing workshop Helen Storm
3 October 2019
City archeologist Nico Arts brings the 75 objects from the Second World War to live that are currently on show at the museum. This evening he tells the stories behind for example the Philips  'knijpkat' (mechanically powered flashlight) and a cook book with recipes for ‘difficult times’. (This lecture is in dutch)

Helen Storm is into the autumn. The way artists like Ad Snijders, Roger Raveel en Herman Kruyder use color inspires you to make autumn sketches in this drawing workshop.
read more
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
The Netherlands
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl
www.vanabbemuseum.nl
Openingstijden: di t/m zo 11.00 tot 17.00 uur.
1e donderdag van de maand: 11.00 tot 21.00 uur.

Opening hours: tu-su 11.00 - 17.00.
1st Thursday of the month: 11.00 - 21.00.

Facebook Twitter Instagram
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

Steun en Partners
Verzorgd door MailingLijst