‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
English version Online versie

Logo cva groot
Outbreak coronavirus world xpx

Corona update: 3 april | studenten en medewerkers

In deze mail:
  • Onderwijs en tentamens
  • Voortgang examens
  • Onderwijsfaciliteiten
  • Huisvesting
  • Financiële hulp studenten
  • Mooie initiatieven
Beste studenten en collega’s,

Na de nieuwe berichtgeving van de Rijksoverheid afgelopen dinsdag en het bericht van de AHK van eerder vandaag, sturen we jullie een bericht over wat deze informatie betekent voor het Conservatorium van Amsterdam.  

We realiseren ons dat er vele vragen leven over bijvoorbeeld voortgang van de eindexamens, financiële hulp en collegegeld, om maar een paar zaken te noemen. In deze mail beantwoorden we een aantal vragen en via onze website is meer informatie te vinden. Schroom niet om contact met ons op te nemen als zaken desondanks niet duidelijk zijn. Docenten kunnen dit doen via de studieleider of vakgroepcoördinator en studenten via de eigen studiecoach, vakgroepcoördinator of de decaan. Leuke ideeën en initiatieven zijn ook altijd welkom via cva-communicatie@ahk.nl.
Cva

Onderwijs en tentamens

Nu de maatregelen tot en met 28 april zijn verlengd en naar verwachting tenminste een deel van deze maatregelen ook daarna nog in stand blijft, betekent dit voor het CvA dat het onderwijs tot het einde van het studiejaar online gegeven zal worden.
                                 
Voor wat betreft de tentaminering: 
  • Daar waar het mogelijk is zullen vakken online worden getentamineerd.
  • Voor enkele vakken zullen de tentamens worden aangepast. In overleg met de examencommissie zal worden gezocht naar een alternatieve wijze van online tentaminering. Dit wellicht in combinatie met een vervangende opdracht.
  • Voor vakken waarin online tentaminering echt niet mogelijk blijkt, zal worden gezocht naar een alternatief.
We zijn docenten, studieleiders, staf en CvA-Service zeer dankbaar voor de manier waarop zij het online onderwijs voortzetten en verder blijven ontwikkelen. Studenten die momenteel bij familie verblijven in het thuisland, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze op stel en sprong terug moeten komen naar Nederland. Het online onderwijs zal worden voortgezet  tot het einde van het studiejaar.     

Voortgang examens 

We begrijpen heel goed dat er veel vragen zijn over eindexamens of tentamens. Ook zijn we ons ervan bewust dat veel studenten op dit moment niet in Nederland verblijven, of niet de volledige beschikking hebben over de ideale instrumenten of oefenruimtes voor een goede voorbereiding op examens. De directie werkt de komende tijd hard samen met onder andere de studieleiders, vakgroep coördinatoren en de examencommissie aan antwoorden op deze vragen. Een belangrijk onderdeel bij de afwegingen hierover is er duidelijkheid over de toegang tot het gebouw en de faciliteiten van het conservatorium en de eventuele restricties die daarbij zullen gelden. We streven ernaar om hier half april op terug te komen.                                        
Cva

Onderwijsfaciliteiten

We realiseren ons dat er dringend behoefte is aan het gebruik van onderwijsfaciliteiten. We onderzoeken daarom òf en op welke manier we studenten in de gelegenheid kunnen stellen het gebouw te betreden. In eerste aanleg zal de prioriteit hierbij liggen bij studenten die zich voorbereiden op hun eindexamens. Een en ander natuurlijk voortdurend rekening houdend met de richtlijnen vanuit het RIVM. De gezondheid en veiligheid van al onze studenten en medewerkers staat immers altijd voorop. Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen de betreffende studenten hierover worden benaderd.     
Open Dag header

Financiële hulp voor studenten

Stichting Muziek is Meer Steunfonds
Om studenten te steunen die in financiële problemen zijn geraakt door de Corona-crisis, is het Conservatorium van Amsterdam samen met Stichting Muziek is Meer een steunfonds gestart.

Het betreft een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving door de corona-crisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 250,- per maand, voor de maanden april en mei 2020. Meer informatie vind je hierover op onze website

Collegegeld
Aan studenten voor wie het betalen van de resterende twee termijnen van het collegegeld problematisch wordt, kunnen we uitstel van betaling van twee maanden verlenen. Wil je hier gebruik van maken, meld je dan bij de Centrale Studentenadministratie via csa@ahk.nl

Overige maatregelen aangaande financiën
Vanuit overheid en gemeente zijn ook een aantal regelingen beschikbaar, kijk voor meer overzicht van de regelingen, zoals DUO, ZZP-regeling en andere mogelijkheden vanuit overheid en gemeente, ook op onze pagina consam.nl/corona.

Huisvesting

Voor vragen met betrekking tot huur, kunnen studenten het beste rechtstreeks contact opnemen met hun verhuurder.

Studenten die een woning huren bij de Stichting Jan Pieterszoon Huis ontvangen daar uiterlijk maandag een brief over vanuit Recourt Makelaars. Deze studenten kunnen voor vragen over huurbetaling en eventuele regelingen contact opnemen met Marja Mosk, via cva-housing@ahk.nl of Carel Quarels via c.quarlesvanufford@janpieterszoonhuis.nl. De stichting heeft ons laten weten dat ze het op prijs stellen wanneer Denise Heijne van Recourt Makelaars via denise@recourtmakelaars.nl hierbij in CC gezet wordt. 

Cva

Tenslotte

Zelfs met goede informatievoorziening, bijzondere online lessen en creatieve nieuwe initiatieven, blijft dit een moeilijke tijd. Even niet in één ruimte samen muziek kunnen maken, heel veel binnen zijn, financiële uitdagingen vanwege verlies van inkomsten, alleen online sociaal contact; het wordt er de komende weken niet makkelijker op.

Gelukkig zitten zowel docenten, medewerkers als studenten niet bij de pakken neer. Waar de docenten hard werken om het onlineonderwijs voort te zetten en verder vorm te geven, zien we hoe studenten elkaar online bemoedigend toespreken, elkaar helpen waar mogelijk, en ook elkaar aansporen om binnen te blijven. Onze studiecoaches en vakgroepcoördinatoren blijven regelmatig contact zoeken met alle studenten, CvA-service ondersteunt op vele vlakken en heeft zelfs bij een aantal studenten instrumenten aan huis kunnen bezorgen. We zijn onder de indruk van een ieders aanpassingsvermogen en inspirerende ideeën. Dat maakt ons trots op onze CvA-community! 

Muziek maak je samen, dat is het ontzettend mooie aan ons werk. Er komt weer een dag dat we samen door de gangen lopen, er overal weer muziek klinkt in ons mooie gebouw, de leskamers en de kantoren weer vol zitten en er in alle zalen weer prachtige optredens zullen plaatsvinden! Tot die tijd wensen we jullie en jullie naasten veel energie, geduld en creativiteit toe. We hopen snel meer duidelijkheid en goed nieuws voor jullie te hebben. We blijven jullie natuurlijk op de hoogte houden via wekelijkse updates en de pagina www.consam.nl/corona zal daarnaast telkens worden aangevuld met relevant nieuws.

Veel sterkte en gezondheid toegewenst en pas goed op jezelf en degenen om je heen!

Janneke van der Wijk
Okke Westdorp
Edo Righini
Image                Piano
Online onderwijs | Arno Piters heeft zijn
werkplek creatief vormgegeven.
  CvA initiatief | Piano's worden afgeleverd
bij studenten die anders niet konden oefenen voor zijn/haar examen.
Mondkapjes                Practicing at home
Student initiatief | Barbora Jirásková maakt mondkapjes voor o.a. ziekenhuizen.   Thuis studeren | Het conservatorium is ingeruild voor de huiskamer. #stayhome

Conservatorium van Amsterdam
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam

t: 020-5277550
e: conservatorium@ahk.nl
Facebook Instagram Twitter Linkedin

Verzorgd door MailingLijst