AHK logo RGB JPEG
Nieuwsflits lectoraat Kunsteducatie
In deze nieuwsflits brengen wij u graag op de hoogte van de recente activiteiten van het lectoraat Kunsteducatie. Lees meer over de nieuwe onderzoekers, onderzoekspublicaties van het lectoraat, en het lectorenplatform.

Covid-19
Wij realiseren ons dat het onwerkelijke tijden zijn. Het Corona virus grijpt om zich heen en treft ons –direct of indirect– allemaal. Toch proberen ook wij er het beste van te maken en onze activiteiten als lectoraat zo goed mogelijk te continueren. Wij hopen dan ook dat deze nieuwsbrief onderstreept dat kunst en educatie, ook in moeilijke tijden, belangrijke onderdelen blijven van onze maatschappij.
Nieuwe onderzoekers
In 2020 verwelkomen we zes nieuwe onderzoekers in de onderzoeksgroep. Sandra Geelhoed (docent Master Kunsteducatie) is aangesteld om deze onderzoekers te begeleiden.
  • Manon Habekotté en Claire Goedman doen onderzoek naar de beschouwing van hedendaagse kunst vanuit een multiculturele context. (Breitner Academie)
  • Saskia Sap onderzoekt hoe dans als artistiek middel kan worden ingezet om taalverwerving van kinderen met een taalachterstand te bevorderen. (Opleiding Docent Dans)
  • Dennis Meyer doet onderzoek naar internationale strategieën om theater en maatschappelijke vraagstukken te verbinden. (Opleiding Theaterdocent)
  • Denise Harleman verricht onderzoek naar hoe kunsteducatieve projecten betekenisvolle handelingsperspectieven kunnen genereren voor het publieke domein. (Master Kunsteducatie)
  • Mattanja Koolstra richt zich op de onderzoeksvraag: hoe kan muziekonderwijs bijdragen aan kritisch (wereld)burgerschap? (Opleiding Docent Muziek)
Lees meer over de lopende onderzoeken in de onderzoeksgroep.
Marineterrein
Vanaf januari huist het lectoraat Kunsteducatie in gebouw 024 op het Marineterrein. Het maakt deel uit van een lab waarin initiatieven rond de thema’s ArtScience, sociaal engagement en educatie ontplooid zullen worden. Wij delen onze werkruimtes met ArtechLAB, het lectoraat Architecture & Circular Economy en de VRAcademy. Lees hier meer.
Uit de ArtScience Database: Kunstenaar Joseph Herscher maakt komische kettingreactie-machines. http://artsciencedatabase.com/2019/10/03/joseph-herscher/
Subsidie lectorenplatform gehonoreerd
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft de subsidie aanvraag toegekend voor de verlenging van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Het lectorenplatform publiceerde in 2019 een onderzoeksagenda voor ArtsSciences-onderwijs en lanceerde het platform de ArtScienceDatabase, een bronnenbank, met beschrijvingen van ArtsSciences praktijken, te gebruiken in het onderwijs.
Riley Harmon, Untitled pareidolia clouds, 2016 - 2020. Voorbeeld bij de kunstopdracht 'Formulate an image hoax'.
Ontwikkelingen boek Wicked Arts Assignment
Het lectoraat Kunsteducatie maakt in samenwerking met uitgeverij Valiz het boek: Wicked Arts Assignments. Iedereen die kunstlessen geeft kent ze: zo’n opdracht die ogenschijnlijk simpel is, maar die deelnemers, studenten en leerlingen maximaal uitdaagt. In het boek worden deze opdrachten gebundeld, ingestuurd door kunstenaars, musici, ontwerpers, theatermakers, dansers en kunstdocenten. Verder bestaat het boek uit twee hoofdstukken door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, en 5 interviews met inspirerende kunstenaars en kunsteducatoren. Het boek verschijnt naar verwachting in september 2020.
Educatietools
Om diverse modellen en lesvoorbeelden beschikbaar te stellen voor de beroepspraktijk heeft het lectoraat een pagina met educatietools opgenomen op haar website. Voorbeelden hiervan zijn:
  • De methodiek van de designathon
  • Checklist voor muzieklessen Beleven in Muziek
  • Ontwerpmodel voor transdisciplinaire lessen
  • Modes of operation for teachers as conceptual artists
Lees meer
Publicaties

Bekijk het overzicht van alle publicaties.
Facebook  Twitter  Instagram  Linkedin

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar sanne.kersten@ahk.nl.
Ik wil geen informatie meer van de AHK ontvangen

© 2018 AHK - www.ahk.nl
Verzorgd door MailingLijst