‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Faro / Erfgoedparticipatie
Update Faro Nr. 1, april 2020

Beste lezer,

Erfgoed kan mensen samenbrengen en helpen maatschappelijke doelen te verwezenlijken, dat is de kernboodschap van het Verdrag van Faro. Nu zijn deze opgaven actueler dan ooit. Erfgoed kan houvast geven, troost bieden, gelukkig maken. De titel van het verdrag: De waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving is meer dan ooit een uitnodiging om die sociale waarde zichtbaar te maken. Juist nu is het van groot belang om samen te werken en om actieve burgers en initiatieven te ondersteunen.

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het Programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar m.tangkau@cultureelerfgoed.nl.

Presentatie Erfgoedparticpatie-labs
Online gesprekken over participatie en Faro
Begin maart ontving u van ons een uitnodiging voor de startbijeenkomst Erfgoedparticipatie-labs. Door de coronacrisis kon deze ontmoeting fysiek niet plaatsvinden, maar online wel. Maar liefst 112 mensen namen deel. Het waren inspirerende gesprekken waar onderling veel waardevolle informatie is uitgewisseld, die we ook binnen ons programma kunnen toepassen. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Heeft u deze online bijeenkomst gemist? Bekijk dan de presentatie van programmaleider Michaëla Hanssen terug.

Presentatie Erfgoedparticpatie-labs
Website ErfgoedAcademie
Maak werk van participatie in een lab
Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met de RCE drie erfgoedparticipatie-labs voor erfgoedprofessionals. Wil je binnen jouw instelling ook participatieve projecten starten of de praktijk versterken, dan is deelname aan een lab een goede manier om kennis te ontwikkelen en te delen. Ervaring met erfgoedparticipatie is geen vereiste. Ieder lab komt zes keer (deels online) bij elkaar en behandelt een eigen thema; De deelnemers komen uit verschillende erfgoeddomeinen. Deelname is gratis en meer informatie staat op de website van de ErfgoedAcademie.

Website ErfgoedAcademie
Subsidieregeling: verken de Faro-werkwijze
Het Europese Verdrag van Faro roept op om cultureel erfgoed in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doeleinden. Gebruik jij erfgoed om mensen dichter bij elkaar te brengen? Of wil je eerst onderzoeken hoe je kan werken volgens het verdrag? Het Fonds voor Cultuurparticiatie werkt in overleg met de RCE aan een nieuwe subsidieregeling die binnenkort wordt opengesteld. Houd de subsidiepagina van het Fonds voor Cultuurparticipatie in de gaten.

Subsidiepagina Fonds voor Cultuurparticipatie
We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
Linkedin  Facebook  Twitter

Stuur deze mailing naar een relatie

Heeft u deze update doorgestuurd gekregen en wilt u de e-mails ook zelf ontvangen? Schrijf u dan hier in.
Gegevens wijzigen of afmelden
Verzorgd door MailingLijst