‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
RCE Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Erfgoed en corona Nr. 3, mei 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief en onze website bieden wij u een platform aan om tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën te delen. En we laten zien hoe wij als sector ons blijven inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te houden. De nieuwsbrief verschijnt 2 x per maand. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. U vindt meer informatie op de pagina Erfgoed en corona op onze website.

Tweede steunpakket kabinet ondernemers

Het kabinet presenteerde woensdag 20 mei een tweede steunpakket voor bedrijven die worden geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Voor de maanden juni, juli en augustus wordt in totaal 13 miljard euro extra uitgetrokken.

Het eenmalige bedrag van 4.000 euro maakt plaats voor een hogere compensatie met strengere voorwaarden. Mkb-bedrijven die hard door de coronacrisis worden geraakt krijgen nu een ruimere tegemoetkoming voor hun vaste lasten.Lees meer op rijksoverheid.nl
Meer informatie en aanmelden
Studium Generale: erfgoed in post-corona tijdperk

Samen met spraakmakende denkers en doeners uit de sector, verkennen we de toekomst. Wat is het post-coronaperspectief voor ons cultureel erfgoed? Schuilt in deze crisis misschien ook een kans? Deze vragen staan centraal in vier speciale Studium Generale webinars die we samen met de ErfgoedAcademie organiseren. De thema’s zijn roerend erfgoed, archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch landschap. Twee thema’s vinden voor de zomer plaats de andere twee erna. De eerste focust op musea en collecties.

Het eerste Studium Generale webinar vindt plaats via Zoom op donderdag 28 mei van 15.30-17.00 uur. Samen met filosoof Maarten Doorman, museumdirecteur Marian Splint (Museum Helmond) en museumtalent Boukje Schaap (Catharijneconvent) gaan we in gesprek over het post-corona museum.

Elk van de vier thema’s worden uitgediept tijdens de tweede digitale sessie: de livestream en een week later de reflectie-bijeenkomst (ook live). Deelnemers aan het webinar van 28 mei worden uitgenodigd om na afloop hun reflectie in te sturen op de bijdrage van de sprekers. Deze bijeenkomst vindt plaats op 4 juni van 16.00 tot 17.00.

Het volgende studium generale met thema archeologie is gepland op donderdag 11 en 18 juni. Hierover volgt meer informatie in de volgende nieuwsbrief.Meer informatie en aanmelden
Rapportage archeologie-gesprekken
Gevolgen coronacrisis voor archeologiesector

Ook de archeologische sector blijft niet onberoerd door corona. Onze regioadviseurs archeologie voerden hierover gesprekken met gemeenten, regio’s en provincies en met de archeologische sector. Daaruit kwam de behoefte naar voren aan goede voorbeelden uit de praktijk van archeologie en participatie in de 1,5 metersamenleving. Wil je reageren op de rapportage of informatie en goede voorbeelden uit de praktijk delen, neem dan contact op met Annemarie Luksen-Ijtsma.Rapportage archeologie-gesprekken
Bekijk de vlog van Martijn
Onderwaterarcheoloog werkt door

Hoe werkt een onderwaterarcheoloog thuis tijdens de coronacrisis? Martijn Manders, programmaleider Maritiem Erfgoed Internationaal vertelt: “Onze expedities in het buitenland hebben we afgezegd. Toch zijn er nog ontzettend veel dingen die we wel kunnen doen. Zo werken we aan de ontwikkeling van allerlei beschermingsmethodes voor scheepswrakken, zodat we ze bij diefstal kunnen traceren”. Aan de Universiteit Leiden is Martijn associate professor en leidt hij een nieuwe generatie maritiem archeologen op. Ook dat doet hij op afstand. Hoe hij dat doet vertelt hij in zijn vlog.Bekijk de vlog van Martijn
Zie onze website
Nieuw loket voor collectiebeheerders bij dreigende ontmanteling

De Rijksdienst heeft het ‘Coördinatieteam collecties in crisis’ in het leven geroepen. Collectiebeheerders die – als gevolg van de coronacrisis – geconfronteerd worden met de dreigende ontmanteling van hun collectie, kunnen hier terecht met vragen en voor advies. Het coördinatieteam koppelt de vragen aan experts binnen en buiten de RCE en werkt nauw samen met het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM).

Werkzaamheden van het team richten zich uitsluitend op collectie gerelateerde zaken en strekken zich uit over de domeinen: behoud, beheer, documentatie, registratie, digitalisering, onderzoek en kennis. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met Frank Bergevoet.

Meer op de website van NBTC
Themajaar Ode aan het landschap

Onze rijkdom aan landschappen en historische steden wordt breed gewaardeerd nu we noodgedwongen onze vakanties meer in eigen land zullen doorbrengen. Het is ook niet voor niets dat het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Holland Marketing het jaar 2021 heeft uitgeroepen tot themajaar ‘Ode aan het Landschap’. Hierin laat deze organisatie zien dat ons cultuurlandschap door mensenhanden is gemaakt en dat dit het meest tastbare en toegankelijke erfgoed is dat we hebben. De Rijksdienst doet samen met Staatsbosbeheer ook mee aan dat themajaar en maakt verbinding tussen het actuele cultuurlandschap en de RCE-kunstcollectie, die dit landschap toont.Meer op de website van NBTC
Agenda
Virtuele bijeenkomst restauratie in de etalage
Het monumentenzorgnetwerk Code49 organiseert samen met de Reinwardt Academie op donderdag 28 mei van 13.00 tot 15.00 uur de virtuele bijeenkomst Restauratie in de Etalage. Het programma van de interactieve sessie gaat in op de uitdagingen voor erfgoed in de anderhalvemetersamenleving.  Meer informatie op code49.

Webinar Nationaal Restauratie Centrum
Het NRC organiseert in juni vier maal de webinar ‘Als torens konden spreken’ over de recente en nog lopende restauratieprojecten aan Nederlandse torens. Aanmelden via Nationaal Restauratiecentrum.

De Reuvensdagen, die op 19 en 20 november voor de vijftigste keer zouden plaatsvinden, gaan niet door. Geïnteresseerden kunnen op 19 en 20 november wel een online minicongres volgen. Meer informatie via www.reuvensdagen.nl.
Met deze nieuwsbrief en onze website bieden wij u een platform aan om tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën te delen. En we laten zien hoe wij als sector ons blijven inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te blijven houden. De nieuwsbrief verschijnt 2 x per maand. U kunt zich via de link hieronder aanmelden.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
Linkedin  Facebook  Twitter

Stuur deze mailing naar een relatie

Heeft u deze update doorgestuurd gekregen en wilt u de e-mails ook zelf ontvangen? Schrijf u dan hier in.
Gegevens wijzigen of afmelden
Verzorgd door MailingLijst