‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
RCE Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Erfgoed en corona Nr. 5, juli 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief en onze website bieden wij u een platform aan om tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën te delen. En we laten zien hoe wij als sector ons blijven inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te houden.  Aanmelden kan via het aanmeldformulier. U vindt meer informatie op de pagina Erfgoed en corona op onze website.

De volgende editie van deze nieuwsbrief verschijnt in september.

Zes historische cultuurpodia
Van Iepenloftspul tot Ufo – zes voorbeelden van historische cultuurpodia

Goed nieuws voor culturele instellingen. Nadat ze op 1 juni geleidelijk hun deuren mochten openen, worden de maatregelen vanaf 1 juli verder verruimd. Dit betekent dat ze meer bezoekers kunnen ontvangen, ook al is de oude situatie nog lang niet terug. We hopen dat steeds meer mensen kunnen genieten van deze plekken van vermaak. Zo ook van de vele concertzalen en theaters die Nederland rijk is. Sommigen zijn uniek vanwege hun bijzondere architectuur, anderen vanwege de herinnering aan een gebeurtenis.

De architectuurhistorici van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kozen een aantal bijzondere cultuurpodia uit. Ze zijn het bezoeken waard. Op naar een herstart van de culturele sector!Zes historische cultuurpodia
Meer informatie over de regeling
Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar voor publiekstoegankelijke rijksmonumenten

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken.

De leenfaciliteit is onderdeel van het pakket van 300 miljoen euro dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de culturele en creatieve sector, in aanvulling op de generieke steunmaatregelen van de rijksoverheid. In totaal is 50 miljoen euro beschikbaar voor de Opengestelde Monumenten-Lening.Meer informatie over de regeling
Bekijk de vlog van Ilse
Vlog van Ilse Koreman

Alhoewel collega Ilse Koreman, deelprogrammaleider Erfgoed en Duurzaamheid, nu alweer ruim drie maanden thuiswerkt, hoeft ze de verbinding met het erfgoed niet te verliezen. In de eerste plaats omdat het werk vanuit huis goed door kan gaan, maar ook omdat Ilse in erfgoedstad Leiden woont. Ze vertelt tijdens een wandeling door het historische centrum over haar werk voor het programma Erfgoed en Duurzaamheid en illustreert aan de hand van een voorbeeld gekozen oplossingen voor het verduurzamen van een historisch gebouw.Bekijk de vlog van Ilse
Lees verder
Studium Generale: het cultureel erfgoed in en na corona

Hoe ziet de cultureel erfgoedwereld er in en vooral ná corona uit? Hoe gaat de erfgoedsector om met corona en de gevolgen van corona? Deze vragen staan centraal in acht speciale Studium Generale webinars die we samen met de Erfgoed Academie organiseren. We blikken in deze nieuwsbrief met u terug op de oogst van de eerste vier, met de thema’s roerend erfgoed en archeologie.

Na de zomerperiode volgen de Studium Generale webinars over gebouwd erfgoed en landschap en leefomgeving. Interesse? Houd dan deze nieuwsbrief en de agenda op onze website in de gaten.Lees verder
Lees verder
RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument.

Aanleiding hiervoor zijn het Erfgoed Telt beleid waarin de verduurzaming van monumenten een belangrijke plek inneemt en de ambities uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat ook monumenten een substantiële bijdrage zullen leveren aan de energiebesparing en schone energieopwekking. De weg naar dat doel hebben de deelnemers vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De zorgvuldige toepassing van zonnepanelen past hierin.Lees verder

Met deze nieuwsbrief en onze website bieden wij u een platform aan om tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën te delen. En we laten zien hoe wij als sector ons blijven inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te blijven houden. De nieuwsbrief verschijnt 2 keer per maand. U kunt zich via de link hieronder aanmelden.

U vindt meer informatie op de pagina Erfgoed en corona op onze website.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
Linkedin  Facebook  Twitter

Stuur deze mailing naar een relatie

Heeft u deze update doorgestuurd gekregen en wilt u de e-mails ook zelf ontvangen? Schrijf u dan hier in.
Gegevens wijzigen of afmelden
Verzorgd door MailingLijst