‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Erfgoedparticipatie / Faro
Update Programma Faro Nr. 5, april 2021
Beste lezer,

Een nieuwe erfgoedpraktijk waarin de geïnstitutionaliseerde erfgoedzorg, burgers, vrijwilligers en erfgoedgemeenschappen elkaar vinden, gebruik maken van elkaars kennis en tot samenwerking komen. Dat is waar het programma Faro op aan koerst. En het is opvallend om te zien hoe dat aansluit bij recente maatschappelijke ontwikkelingen en de wens voor meer aandacht voor de mens en de menselijke maat.

Steeds vaker is er aandacht voor erfgoed als drager van herinneringen en identiteiten. Ook groeit het inzicht dat erfgoed dankzij die verhalende kracht een nog vrijwel onbekende hulpbron is voor vraagstukken op het gebied van sociale cohesie, welzijn, en bijvoorbeeld gezondheid. Frans Soeterbroek schreef er in opdracht van het programma Faro een essay over.

Het Faro-denken en werken raakt een snaar, dat zien we niet alleen in aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie of aan de aanmeldingen bij de Erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie. Politiek gezien bleek er tijdens de verkiezingen een breed gedeelde aandacht voor thema’s als: identiteit en samenleving, toegankelijkheid van cultuur, de kloof tussen burger en overheid en het stimuleren van burgerinitiatief. Thema’s die nauw aansluiten bij het Verdrag van Faro, over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving van de Raad van Europa. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) bracht onlangs een manifest uit waarin ze oproept de sociale waarden van erfgoed te bevorderen en te investeren in een innovatieve praktijk van participatie bij erfgoed. Met als sluitstuk: ratificatie van het verdrag.

Dat is wat we graag horen, maar het belangrijkste is dat we doen. Dat we samenwerken, experimenteren, initiatieven steunen en vooral bereid zijn veel te leren van wat al in de praktijk gebeurt. Daarom informeren we u graag over de ontwikkelingen in én rondom het programma. U leest er alles over in deze update.

Michaëla Hanssen | Programmaleider Faro
Lees het essay
Essay Erfgoed als middel
De erfgoedwereld heeft veel te winnen bij het hervinden van zijn maatschappelijke basis. Dat stelt socioloog Frans Soeterbroek in zijn essay Erfgoed als middel. Over de betekenis van erfgoed voor sociaal-maatschappelijke domeinen en de implicaties daarvan voor de erfgoedwereld, dat hij in opdracht van het Faro-programma schreef. Frans Soeterbroek behandelt in zijn essay vijf thema's: erfgoed en gezondheid, erfgoed en de dagelijkse leefwereld, erfgoed en burgerinitiatief, erfgoed en kwetsbare groepen en erfgoed en maatschappelijke veerkracht. Erfgoed is een bron voor een vreedzame en democratische samenleving, welzijn, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling, zo stelt het Verdrag van Faro. De Raad van Europa vraagt de erfgoedsector daarvoor voorbij het doel ‘bescherming en instandhouding’ te kijken en erfgoed ook als middel in te zetten.

Lees het essay
Erfgoedparticipatie-labs 2021
Samen leren in de Erfgoedparticipatie-labs
De samenleving betrekken bij het erfgoed en het erfgoed inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen, dat is de opdracht waar erfgoedprofessionals voor staan. Erfgoed is van en voor iedereen. Dat betekent een verschuiving van top-down naar bottom-up, van kennisoverdracht naar co-creatie. Hoe betrek je burgers bij jouw opgave? Hoe kun jij initiatieven van anderen ondersteunen? Hoe zet je erfgoed in bij maatschappelijke vraagstukken? Als je in wilt spelen op de nieuwe plek van erfgoed in de maatschappij, heb je als erfgoedprofessional een andere manier van denken en van werken nodig. Meedoen aan een erfgoedparticipatie-lab biedt ondersteuning bij het toepassen van veranderingen in de werkpraktijk. Deelnemers leren nieuwe vaardigheden, ontdekken nieuwe methodieken en het geheel levert nieuwe inzichten op. Het hele leertraject bestaat uit zeven bijeenkomsten: vijf online bijeenkomsten en twee op locatie en vinden plaats van 11 mei tot en met 25 november 2021. Inschrijven kan tot 16 april en deelname is kosteloos.

Erfgoedparticipatie-labs 2021
Faroconsulenten bij Erfgoedhuizen
Hoe kan erfgoedparticipatie dicht op de praktijk worden ondersteund en gestimuleerd? Dat is de vraag die in de pilot van Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant en Erfgoedhuis Zuid-Holland beantwoord wordt. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) richten zij in 2021 het online platform erfgoedvrijwilliger.nl in tot een ‘interprovinciale plek van vertrek en samenkomst’ waar vrijwilligers van alle leeftijden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het platform bestaat uit drie pijlers: een vacaturebank, informatie en instructie en als laatste advies en ondersteuning. In deze laatste pijler gaan ervaren consulenten van de provinciale erfgoedhuizen meedenken en -doen bij knelpunten die erfgoedgemeenschappen ervaren. Neem alvast een kijkje op erfgoedvrijwilliger.nl


Praktijkondersteuning Erfgoedhuizen
Terugkijken: Online bijeenkomst Financieren van erfgoedparticipatie
Er is steeds meer aandacht voor participatief werken in de erfgoedsector. Mooie projecten worden gerealiseerd, maar hoe komt die financiering tot stand? Waar lopen aanvragers van subsidie tegenaan? Wat kan de geldverstrekker verwachten en verbeteren? En zijn er ook nog alternatieve manieren om de financiering te organiseren? Tijdens de online bijeenkomst op 23 maart gingen we in op de mogelijkheden voor het financieren van participatieve projecten. In samenwerking met ErfgoedNU is er ook een fondsenlijst beschikbaar gesteld via de website van de RCE. 


Kijk de bijeenkomst terug
Verdrag van Faro in FIM Manifest
In steeds meer publicaties wordt het werken in de geest van het Verdrag van Faro genoemd als belangrijke en te steunen ontwikkeling. Het FIM manifest waarin punten voor het regeerakkoord worden ingebracht stelt dat er geïnvesteerd moet worden in een innovatieve praktijk van participatie van burgers bij erfgoed. Het Erfgoedplatform van Kunsten '92 (met daarin een brede vertegenwoordiging vanuit o.a. archeologie, musea, immaterieel erfgoed, monumenten etc.) onderschrijft het manifest van de FIM ook.


Naar FIM manifest
Onderzoek ondersteuning van erfgoedvrijwilligers
Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) heeft een onderzoek naar de actuele rol die vrijwilligers spelen in het Nederlandse erfgoed gepubliceerd. Hierin wordt onderzocht hoe deze vrijwilligers worden ondersteund en hoe dat beter zou kunnen. In dit rapport staan een aantal interessante conclusies en aanbevelingen over versterken van erfgoedvrijwilligers en erfgoedvrijwilligersbeleid, die draaien om het kijken naar de wensen en behoeften van erfgoedvrijwilligers en daar vraaggericht op inspelen met de ondersteuning. Deze sluiten mooi aan op werken in de geest van het Verdrag van Faro.


Rapport erfgoedvrijwilligers
En verder ...
Informatie
In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar m.tangkau@cultureelerfgoed.nl.

We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
Agenda
21
APR
Landschapstriënnale: ‘Webinar Erfgoed. Participatie in erfgoedtransformaties; kans of noodzaak?
14.50 - 16.00 uur
11
MEI
Startbijeenkomst Erfgoedparticipatie-labs

10.00 – 12.00 uur

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
Linkedin  Facebook  Twitter

Stuur deze mailing naar een relatie

Heeft u deze update doorgestuurd gekregen en wilt u de e-mails ook zelf ontvangen? Schrijf u dan hier in.
Gegevens wijzigen of afmelden
Verzorgd door MailingLijst