‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

4 mei 2021
DOWN TO EARTH gaat weer open  
Keken we in de vorige nieuwsbrief al vooruit naar de IABR-editie van 2022, SHOCK AND ROLL, in deze nieuwsbrief ligt de focus op de komende, laatste maanden van DOWN TO EARTH, de tot in de zomer ‘uitgevouwen’ editie van 2020.

Dat dat uitvouwen niet zonder slag of stoot is gegaan, zal niemand verbazen. De tentoonstelling ENERGIE, VAN WIE? moest in december al na drie weken de deuren sluiten. De partnertentoonstelling METEOPOLIS is meteen na 1 januari wel opgebouwd in de Keilezaal maar mocht nooit open; wel is METEOPOLIS nog steeds virtueel te bezoeken.
De huidige tentoonstelling, NU! ONTWERPEN IN TIJDEN VAN KLIMAATCRISIS, is meteen maar gemaakt voor Instagram. Tot en met 26 mei is NU!, samengesteld door 150 studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en de afdelingen Graphic Design (BA) en Non Linear Narrative (MA) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, hier nog te zien – gebruikersnaam: @downtoearth_now.

Maar nu ziet het er naar uit dat de lockdown-maatregelen eind mei wel eens voldoende versoepeld zouden kunnen zijn om de deuren weer te mogen openen. Niets is zeker, maar we houden er wel rekening mee. Daarom werken we aan drie voor publiek weer toegankelijke tentoonstellingen die over ongeveer een maand bijna gelijktijdig zullen beginnen: RECLAIMING THE COMMONS in de Keilezaal in Rotterdam; de WATERSCHOOL M4H+ in het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam, in de studio van Studio Makkink & Bey én in de openbare ruimte; en THE HIGH GROUND in de Biesboschhal in Dordrecht.
RECLAIMING THE COMMONS 
foto: Aad Hoogendoorn
RECLAIMING THE COMMONS staat op de schouders van ENERGIE, VAN WIE?, de tentoonstelling die afgelopen december vanwege de lockdown al na drie weken moest worden gesloten en vanwege de beperkende maatregelen sowieso maar door weinig mensen bezocht kon worden. Belangrijke bestanddelen van ENERGIE, VAN WIE? komen, al of niet verder ontwikkeld, terug in RECLAIMING THE COMMONS. En nieuwe worden toegevoegd, want er is niet stilgezeten in het IABR­–Atelier Rotterdam, waarvan het ontwerpend onderzoek aan de basis van beide tentoonstellingen ligt.

ENERGIE, VAN WIE? focuste op de energietransitie op wijkniveau. Op de energiewijk als energieke wijk. In RECLAIMING THE COMMONS gaan de curatoren, George Brugmans en Thijs van Spaandonk, een stapje verder. Ze vertrekken vanuit de vaststelling dat energie ooit onderdeel was van de commons: dat wat van ons samen is en waar we samen zorg voor dragen. En dat dat opnieuw zou kunnen, want zon, wind en waterstof zijn van iedereen, de transitie naar duurzame energie zou van ons allemaal moeten zijn. Hoe vinden we de commons dan opnieuw uit voor de eenentwintigste eeuw? De energietransitie is de olifant in de kamer van de politiek. Hoog tijd dat we zeggen: geen energietransitie zonder sociaal-maatschappelijke transitie – RECLAIM THE COMMONS!

RECLAIMING THE COMMONS is te zien in de Keilezaal in Rotterdam, en (onder voorbehoud) open van vrijdag 28 mei tot en met zondag 11 juli 2021.

Uiteraard volgt de IABR de richtlijnen van de RIVM. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er nooit teveel mensen tegelijk aanwezig zijn en iedereen de tentoonstelling veilig kan bezoeken. Daarom zijn er time slots en is vooraf reserveren verplicht. Dat kan hier.

THE HIGH GROUND 
artist’s impression The High Ground, maquette van De Staart (Made by Mistake)
In de tentoonstelling THE HIGH GROUND wordt de oogst van het IABR–Atelier Dordrecht gepresenteerd. Dit jaar is het 600 jaar geleden dat Dordrecht getroffen werd door misschien wel de grootste watersnoodramp in onze geschiedenis: de Sint Elisabethsvloed. Sindsdien is de stad een eiland en nog altijd heel kwetsbaar voor overstromingen. De waterveiligheid heeft er dan ook de grootst mogelijke prioriteit. In het Atelier Dordrecht, met de geboren Dordtenaar Adriaan Geuze (West 8) als lead designer, onderzochten IABR en gemeente Dordrecht hoe de waterveiligheid als hefboom kan worden ingezet voor duurzame gebiedsontwikkeling van De Staart, de wat hoger gelegen wijk aan de noordkant van de stad.
Het ontwerpend onderzoek van West 8, aangevuld met deelonderzoek van vier andere ontwerpbureaus –PosadMaxwan, Studio Donna van Milligen Bielke, EGM en VenhoevenCS– is inmiddels afgerond. De resultaten maken duidelijk dat De Staart, nu een gebied met veel problemen en weinig perspectief, een onverwacht belangrijke rol kan spelen bij het realiseren van de Dordtse waterveiligheidsagenda als daar duurzame en inclusieve stadsontwikkeling van nieuwe woon-werk milieus in gang wordt gezet. Geen wonder dat op de uitkomsten meteen enthousiast werd gereageerd door zowel delta-experts als het college van B&W van Dordrecht. "Klaar voor De Staart....Go!" wordt er in de stad al geroepen. Opdat iedereen van de resultaten kennis kan nemen THE HIGH GROUND: een IABR–tentoonstelling in de Biesboschhal op De Staart als onderdeel van de grote Sint Elisabethsvloed-herdenking in Dordrecht. Vanaf begin juni nog als ‘klaslokaal’ voor werksessies en discussies met bestuurders, experts en alle mogelijke stakeholders, van de bewoners van De Staart tot Rijkswaterstaat, maar vanaf 3 juli tot midden augustus open voor iedereen.

PUBLIEKSONDERZOEK 
foto: Aad Hoogendoorn
Als THE HIGH GROUND op het eind van de zomer sluit, heeft DOWN TO EARTH een jaar lang geduurd. Uit onderzoek dat we hebben gedaan onder de bezoekers van de twee tentoonstellingen in het najaar van 2020, blijkt dat driekwart van de respondenten gelukkig geen enkel probleem heeft gehad met het ‘uitvouwen’ van het biennale-programma over een langere periode. “Meer rust en aandacht voor de inhoud” en “goede kans om vaker te komen” zijn vaak gegeven antwoorden. Voor mensen die van verder moesten komen, lag dat natuurlijk wat genuanceerder. En een minderheid gaf aan juist graag met ‘veel ineens’ geconfronteerd te worden, omdat er dan makkelijker dwarsverbanden gelegd kunnen worden. Maar al met al mogen we concluderen dat uitvouwen niet alleen een veel betere oplossing was dan afgelasten, maar, zoals wel meer door de corona crisis op scherp is gezet, genoeg stof tot nadenken geeft als het gaat over de aanpak van toekomstige biennales.

Meer dan de helft van de bezoekers heeft eerdere biennales bezocht en 90 procent is positief over de Keilezaal als vaste locatie. Iets meer dan de helft is dan wel professioneel betrokken bij de water- of energietransitie opgaven, maar men werd in merendeel toch geïnspireerd door de tentoonstellingen of zelfs op ideeën gebracht. Onze bezoekers zijn werkelijk van alle leeftijden en opvallend vaak zijn het vrouwen, of waren zij het in ieder geval die reageerden op onze vragenlijst: 65 procent.
We waren erg benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe belangrijk het wordt gevonden dat de IABR, als culturele organisatie, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zo centraal in haar beleid heeft gezet en ze als concreet uitgangspunt integreert in al haar onderzoek en projecten. 85% van de respondenten gaf aan daar volledig achter te staan, en 90% vindt de SDGs belangrijk tot zeer belangrijk. Dat geeft hoop.
Deze nieuwsbrief tenslotte blijkt een belangrijk communicatiekanaal. Gevraagd naar hoe men op de hoogte blijft van onze activiteiten, noemt bijna de helft de nieuwsbrief en ruim een kwart de website. De social media volgen op grote afstand. De komende maanden mag je daarom vaker dan anders nieuwsbrieven van ons verwachten. Om te beginnen over ongeveer twee weken wanneer de WATERSCHOOL M4H+ van Studio Makkink & Bey aan bod zal komen.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt opgegeven of omdat je op een andere manier hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van de IABR. Maar wil je deze nieuwsbrief niet (langer) ontvangen, dan kun je je hieronder afmelden. Wij vernietigen dan je gegevens maar blijven even goede vrienden.

Twitter Twitter
Instagram Instagram
Website Website
Logolint NL
Copyright © 2021 International Architecture Biennale Rotterdam, All rights reserved.

Ons postadres is:
Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Keilestraat 9 K1
3029BP Rotterdam                                 
Nederland                                 

Gegevens wijzigen of afmelden
Verzorgd door MailingLijst