Terugkijken: Actualiteiten Financiering Woningcorporaties

16 maart 2022 – Van der Valk Utrecht

De rente is historisch laag. Mooie tijden voor kapitaalintensieve ondernemingen zoals woningcorporaties. Maar er zijn veranderingen op komst.
Door inflatie zullen de centrale banken de geldpersen stopzetten. Hierdoor zal een einde komen aan het overschot aan liquiditeit; en is het niet onvoorstelbaar dat de rentes zullen gaan stijgen.

De eerste verplichte aflossing op de interne lening aan de niet-DAEB tak is achter de rug. Veel gemeenten vragen woningcorporaties om ook woningen te bouwen voor het middensegment. Weet u al hoe u uw niet-DAEB opgave in de toekomst gaat financieren?

Financiers verstrekken nu leningen tegen lage rentes. Zal dat ook voor ongeborgde financiering gelden? Aan de andere kant brengen banken nu kosten in rekening voor het stallen van tijdelijke liquiditeitsoverschotten. Zijn er alternatieven?

Er kan overdrachtsbelasting worden uitgespaard als woningcorporaties vastgoed overnemen van andere corporaties door middel van een activa-passiva transactie.

Welke gevolgen heeft rentestijging, huurbevriezing en mismatch tussen inkomsten en uitgaven op uw kasstroom en uw duurzaam financieringsmodel? Na jarenlange rust op het financieringsfront, is het financieringsvraagstuk weer actueel.

Daarom organiseerde Seminars op Maat op 16 maart 2022 het SOM-seminar:
“Actualiteiten Financiering Woningcorporaties”

Het was een inspirerende en leerzame dag die door de deelnemers zeer goed is gewaardeerd. Het seminar werd op video opgenomen. U kunt zich nog aanmelden voor het terugkijken van de videostream (met PE).
 
P.S. dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Jamal Elghoul. Jamal is treasury adviseur bij onder andere Rochdale, Woonzorg Nederland en Mooiland.
 
 

Leerdoelen

 
- Welke effecten hebben de macro economische ontwikkelingen op de financiering?
- Blijft de huidige lage rente ook voor de lange termijn van toepassing?
- Welke duurzame alternatieve financieringsmogelijkheden zijn er om de enorme opgave in de toekomst te blijven financieren?
- Op welke wijze kan de niet-DAEB opgave gefinancierd worden?
- Hoe kan de corporatie een afweging maken tussen de portefeuillestrategie en de financiering ervan?
- Hoe werkt de activa-passiva transactie in de verkoop van bezit aan een collega woningcorporatie?
- Kan het strategisch programma van het WSW de veranderingen in de woningwet het hoofd bieden?
- Welke gevolgen heeft dit voor het duurzaam financieringsmodel van uw woningcorporatie?
 
 

Programma

 
09.15 - Ontvangst
 
Roland
10.00 - Opening door Roland van der Post, oud-bestuursvoorzitter WSW en thans onder andere commissaris bij de woningcorporatie Habion
· Voor welke uitdagingen staan corporaties op het financieringsvlak?
· Is innovatie van de financieringswijze noodzakelijk?
· Wat kunt u vandaag verwachten?
 
Wim
10.15 - Wim Boonstra, hoogleraar monetaire economie VU, speciaal adviseur bij RaboResearch Global Economics & Markets
· Welke invloed heeft corona en de oplopende inflatie op de rente?
· Op welke wijze beïnvloedt de ECB de ontwikkeling van de rente?
· Wat zijn hiervan de gevolgen voor de financiering van vastgoed?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
Rob
11.30 - Rob Rötscheid, bestuurder Waarborgfonds Sociale Woningbouw
· Kan het WSW de toekomstige financieringsbehoefte van de sector aan?
· Wat is de invloed van het strategisch programma op de financiering van corporaties?
· Is er een rol weggelegd voor WSW inzake niet-DAEB financiering?
 
Jessica
12.00 - Jessica van Eijs, belangenbehartiger vastgoed bij Aedes
· Welke niet-DAEB financieringsbehoefte is er binnen de sector?
· Welke uitdagingen staan corporaties op dit gebied te wachten?
· Op welke wijze kan AEDES ondersteunen bij het aantrekken van niet-DAEB financiering?
 
12.30 - Ruimte voor discussie gevolgd door lunch
 
Harun
13.30 - Harun Kedilioglu, financieringsexpert en lid RvC Vivare
· Wat houdt een activa-passiva transactie in?
· Op welke wijze kan dit een bijdrage leveren aan de financieringsstrategie van een woningcorporatie?
· Praktische tips aan de hand van voorbeelden van transacties tussen woningcorporaties?
· Wat zijn de aandachtspunten voor het bestuur en de financiële afdeling?
 
Joost
14.00 - Joost Likkel, manager bedrijfsvoering en financiën SSW
· Hoe kan de niet-DAEB financieringsbehoefte in kaart worden gebracht?
· Waar is SSW tegenaan gelopen bij het aantrekken van niet-DAEB financiering?
· Wat zijn de lessen die SSW getrokken heeft uit dit traject?
 
14.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
Selma
15.00 - Selma Huizer, senior manager public finance BNG
· Hoe kijkt BNG naar de financiering van niet-DAEB activiteiten?
· Financiert BNG ook zonder de borg van het WSW?
· Wat zijn de voorwaarden en condities van niet-DAEB financiering bij de BNG?
 
Lars
15.15 - Lars Vissers, directeur Handelsbanken
· Hoe kijkt Handelsbank naar de financiering van woningcorporaties?
· Welke financieringvormen verstrekt Handelsbanken?
· Wat is er te zeggen over de voorwaarden en condities van niet-DAEB financiering bij Handelsbanken?
 
Richard
15.30 - Richard Wamelink, directeur Thésor
· Wat is een duurzaam financieringsmodel?
· In welke verhouding zou je als organisatie intern vs extern willen financieren?
· Welke ontwikkeling laat de Thésor Benchmark zien wat betreft duurzaam financieren?
· Wat betekent een stijgende rente voor het duurzaam financieringsmodel?
 
16.00 - Afsluiting en terugblik op de dag door Roland van der Post
 
16.15 - Tijd voor een hapje en een drankje
 
17.30 -Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: directeur-bestuurders, treasurers, controllers, risicomanagers, (financieel) managers, en leden van de raad van commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs.

De kosten bedragen € 595 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, of online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen), of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat u het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE). Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, Utrecht Zuid, beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren. Als u met de trein reist dan is het nog twee haltes met de tram vanaf het Centraal Station Utrecht.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar. Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst