‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
De Update Collecties en musea is een tweemaandelijkse mailing waarmee we u attenderen op ontwikkelingen op het gebied van roerend erfgoed waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij betrokken is. Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten.
 
 
C.H.J Leickert, olieverf op doek, 1866, NK 2060
C.H.J Leickert, olieverf op doek, 1866, NK 2060

Restitutie cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) doet de komende vier jaar aanvullend herkomstonderzoek naar de gehele NK-collectie. Ook wordt de (digitale) informatie over deze WOII-cultuurgoederen beter beschikbaar gesteld. Deze intensivering is onderdeel van de maatregelen die toenmalig minister van OCW Van Engelshoven vorig jaar aankondigde. Het doel is om de herkomst van de NK-collectie completer in beeld te krijgen en (erfgenamen van) de oorspronkelijke eigenaren op te sporen en te benaderen, zodat zij een verzoek tot teruggave kunnen indienen. 
De RCE is sinds 1 januari 2022 het eerste aanspreekpunt voor vragen, advies en informatie over de restitutie van WOII-cultuurgoederen. Belanghebbenden, musea, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden kunnen hun vragen mailen naar restitutie@cultureelerfgoed.nl

Meer informatie over het restitutiebeleid, het herkomstonderzoek en de NK-collectie staat in het nieuwste Tijdschrift van de RCE (pag. 28), op de RCE website of in de NK-portal.
 
 
Noorani en Van der Lingen (Mondriaan Fonds). Foto: Paul Tolenaar
Noorani en Van der Lingen (Mondriaan Fonds)

Museumtalentprijs: Winnaar Setareh Noorani

Setareh Noorani is de winnaar van de Museumtalentprijs 2021. Als architect en onderzoeker maakt ze deel uit van het experimentele collectief Zenevloed. Ze leidt sinds twee jaar het onderzoeksproject Collecting Otherwise bij Het Nieuwe Instituut. Dit project richt zich op het ontwikkelen van alternatieve methoden voor het verwerven, classificeren en uitdragen van erfgoed. Daarnaast werkt ze aan projecten rond het dekoloniseren van de archieven, en het betrekken van nieuwe doelgroepen. Haar werk komt voort uit een intrinsieke motivatie beter te begrijpen hoe de geschiedenis zich heeft gevormd en deze tegen het licht te houden en te bevragen.
Naast Setareh waren Lizanne Gille (Spoorwegmuseum) en Marieke Koppelmans (Limburgs Museum) genomineerd voor de Museumtalentprijs 2021.
 
Talens kist schenking
Onderdelen van de schilderskist

Schenking schilderskist

Het Rijkserfgoedlaboratorium ontving van mevrouw Holthuijzen en de heer van der Sluis een uniek geschenk: een volledig intacte schilderskist met Talens Rembrandt-verf, penselen, bindmiddel en vernis, palet en verfcontainers. Alles wat de kunstenaar nodig heeft om in het atelier of ‘en plein air’ te schilderen. De nog ongebruikte kist is een bijzondere aanwinst voor de historische materialencollectie van de RCE.
Royal Talens en de RCE doen sinds enkele jaren onderzoek in het archief van Talens. De referentiecollectie en het onderzoek maken duidelijk hoe belangrijk het is dat producenten hun (productie)archieven goed bewaren, onderhouden en ontsluiten. Het huidige onderzoek naar productie en toepassing van Talens-producten in kunstobjecten maakt deel uit van het programma Erfgoed van de 20e eeuw
 
 
 
   
IMG
Foto: Marc Sekuur

Lab op pad in Museum Jan Cunen

Tijdens het Lab op pad-project brengen onderzoekers van het Rijkserfgoedlaboratorium hun onderzoeksapparatuur naar musea. Op zaal worden kunstvoorwerpen van regionale musea kosteloos onderzocht. Bezoekers van het gastmuseum kunnen zo ook een kijkje achter de schermen nemen. Het eerstvolgende Lab op Pad wordt georganiseerd in Museum Jan Cunen in Oss, op 25 en 26 maart. Musea en restauratoren zijn welkom voorwerpen voor onderzoek aan te melden.
Op vrijdag 25 maart kunnen museumprofessionals om 15:00 uur deelnemen aan een rondleiding over preventieve conservering. Er wordt kennis gedeeld over aspecten die spelen bij het opstellen van museale objecten, zoals klimaat, lichtinval en een veilige omgeving. Bij de adviseurs van de RCE kunt u ook individueel een vraag voorleggen of meer te weten komen over bruiklenen.

Mail voor aanmelding van objecten, voor de rondleiding en speeddates met adviseurs uiterlijk 21 maart naar a.van.wely@cultureelerfgoed.nl.
Informatie Lab op pad
 
Participatieve waardering figurentheater De Maan Mechelen copyright CEMPER

Werkgroepen en netwerk Co-waarderen

Wilt u ook deel uitmaken van het Nederlands-Vlaams Netwerk Co-waarderen in en rond musea? Tijdens een verkennende dialoog in 2021 zijn er in dit groeiende netwerk diverse vraagstukken benoemd waar gezamenlijk antwoorden op worden gezocht. Want ondanks goede voorbeelden en inspanningen vormt ‘participatief waarderen’ nog steeds een grote uitdaging. Daarom zijn er twee thema-werkgroepen samengesteld waar erfgoedwerkers in een aantal bijeenkomsten zelf aan de slag gaan. Naast het uitwerken van tops en flops en bevragen van betrokkenen bij co-waarderingstrajecten, worden in de werkgroepen uitdagingen voor de toekomst in kaart gebracht. Er is nog plek!
 
Glasgenoten

Symposium GLAS2022

Vrijdag 25 maart staat glas centraal tijdens GLAS2022 in het Rijksmuseum Amsterdam. Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar dit materiaal; van archeologie tot design, en van glasblazer tot natuurkundige. GLAS2022 is een symposium vol inspirerende lezingen, discussies én een bezoek aan de collectie van het Rijksmuseum.
GLAS2022 wordt georganiseerd door De Glasgenoten: Museum Boijmans Van Beuningen, Allard Pierson, Nationaal Glasmuseum, Marc Barreda, De Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas (Vormen uit Vuur), Kunstmuseum Den Haag, Atelier van Beemen, het Rijksmuseum en de RCE.
Meer informatie en aanmelden
 
Lees verder en meld je aan
   
516A8466
Foto: Rob Becker

Blog: Onderzoek naar synthetisch organische pigmenten

In het kader van het programma Erfgoed van de 20e eeuw publiceert de RCE een serie blogs over lopende onderzoeken. Zo schrijft onderzoeker Rika Pause over haar onderzoek naar synthetisch organische pigmenten. Het duiden van specifieke pigmenten leert ons veel over de herkomst van een werk en de werkwijze van kunstenaars. Het onderzoek van Pause bestaat uit drie concrete stappen met als eindproduct een publicatie waarin de moderne organische pigmenten worden beschreven. De eerste resultaten presenteerde ze bij het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science (NICAS) op 10 februari 2022.
 
A.M. (Amry) Blaupot ten Cate (1902-2002), Terra Nostra, ca. 1965, jute geappliqueerd, inv.nr. K65056
Terra Nostra, Amry Blaupot ten Cate

Kunstwerk van de maand

De Friese kunstenares Amry Blaupot ten Cate (1902-2002) was een avontuurlijke wereldburger. Dat is ook in haar werk te zien. Ze experimenteerde onder meer met textiele werkvormen en collages in verschillende materialen. Dit geappliqueerde doek ‘Terra Nostra’ uit ongeveer 1965, is daar een voorbeeld van. Waar zou ze deze aardse tinten gezien hebben?
Lees meer over het onderzoek
 
Kunstwerk van de maand
   

Lezen, kijken, luisteren

 
 
Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De eerste editie in 2022 verscheen op 17 februari, met artikelen over o.m. cultuurhistorische schatten in en rond het IJsselmeer, over het project ‘Kunst blijft slapen’ in Rotterdam, over restitutie van cultuurgoederen met een Tweede Wereldoorlogsverleden en over archeologische vondsten die duiden op een offerplaats. Het tijdschrift is online te lezen.

De toekomst van een collectie. Ontzamelen in de praktijk
Behalve verzamelen kan ook ontzamelen deel uit maken van een collectiestrategie van musea. Het Bijbels Museum rondde na een zorgvuldig proces van ruim twee jaar zijn ingrijpende koerswijziging af met de succesvolle overdracht van vrijwel de hele collectie aan collega-musea en andere erfgoedinstellingen. De ervaringen werden beschreven in de nuttige handreiking 'De toekomst van een collectie. Ontzamelen in de praktijk'.

The Perpetuation of Site-Specific Installation Artworks in Museums. Staging Contemporary Art
Tatja Scholte, onderzoeker en conserveringsspecialist bij de RCE promoveerde op haar onderzoek naar de bestendigheid van kunstinstallaties in musealiseringsprocessen. De handelseditie is als hardcover te bestellen of als openaccesspublicatie te downloaden via Amsterdam University Press

 
 

Overig nieuws

 
 
  • Pieternel Fleskens treedt op 15 maart in dienst bij de RCE als hoofd Kunstcollecties.
  • Gemeenten en provincies hoeven hun vervreemdingen sinds de zomer 2021 niet meer via de Staatscourant te publiceren, maar via hun eigen provinciale en gemeentebladen.
  • In januari 2022 heeft Barbara Siregar afscheid genomen als directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Ze wordt opgevolgd door waarnemend directeur Olaf Andersen en plaatsvervangend directeur Erik Martijnse.
  • De Raad voor Cultuur stelt een commissie aan om te onderzoeken hoe de culturele en creatieve sector digitalisering als kans kan aangrijpen.
  • De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed presenteerde het rapport Naar een verbeterde registratie van de rijkscollectie. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media bood het rapport met haar reactie aan aan de Tweede Kamer.
  • Het schilderij De Vaandeldrager is in Nederland aangekomen.
  • Sinds januari 2022 heeft de Museumvereniging een nieuwe directeur, Vera Carasso. Shula Rijxman is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart.
  • Irene Asscher-Vonk ontving bij haar afscheid als voorzitter van de Museumvereniging de Museumpenning, een koninklijke onderscheiding, voor haar tomeloze inzet voor de museumsector.
  • ICOM Nederland verstrekt jaarlijks subsidies ter bevordering van internationaal contact en grenzeloos delen van museale expertise. Ook voor internationaal onderzoek of organisatie van internationale kennisuitwisseling kunnen aanvragen worden ingediend.
 
 

Kennisdag Collecties

13 juni, 9:00 – 17:30, Amersfoort

Save the date voor een inspirerende kennisdag vol ontmoetingen, kennisuitwisseling en updates. Een gevarieerd programma om elkaar weer te zien en bij te praten over actuele collectievraagstukken. De RCE organiseert deze dag samen met de Museumvereniging en andere erfgoedpartners. Binnenkort meer informatie over programma en aanmelding.
 
 
Agenda

Faro spreekuur

10 maart, 13:15-14:15, online

Elke tweede donderdag van de maand een digitaal vragenuur voor vragen over het Verdrag van Faro, de uitgangspunten en werkwijze van Faro en de praktische uitvoering ervan. Lees meer

Interieurplatform

18 maart, 13:30-16:30, online

Dit online interieurplatform heeft als onderwerp: Het belang van de plattegrond: is de leidende rol van de structuur lijdend? Tijdens deze kennisbijeenkomst staan de waardevolle structuren in monumentale interieurs in de schijnwerpers. Lees meer

GLASS2020

25 maart, 9:00-17:00, Rijksmuseum Amsterdam

Een symposium georganiseerd door De Glasgenoten dat het materiaal glas en hun makers vanuit verschillende disciplines belicht. Met lezingen, discussies en een bezoek aan de collectie van het Rijksmuseum. Lees meer

Lab op pad

25-26 maart, Museum Jan Cunen, Oss

Onderzoekers van het Rijkserfgoedlaboratorium nemen hun apparatuur mee naar musea om op zaal kunstvoorwerpen te onderzoeken en vragen te beantwoorden.

Socratische dialoog

6 april, 10:00-16:30, CollectieCentrum Nederland, Amersfoort

Het onderwerp van deze onderzoeksbijeenkomst voor erfgoedprofessionals is 'Systematisch racisme, objecten en monumenten in de restauratie van cultureel erfgoed'. Lees meer

26th General Conference ICOM

20-28 augustus, Praag

Museumprofessionals uit alle werelddelen ontmoeten elkaar en delen kennis op de driejaarlijkse conferentie van de International Council of Museums (ICOM). Onder de titel The Power of Museums staan vier thema’s centraal: Purpose: Museums and Civil Society, Sustainability: Museums and Resilience, Vision: Museum and Leadership en Delivery: Museums and New TechnologiesLees meer
 
Verzorgd door MailingLijst