Terugkijken: Verduurzaming van de VvE

12 mei 2022 – Breukelen

De enorm gestegen energieprijzen en de daaruit voortgekomen energiearmoede, maken de verduurzaming van corporatiewoningen urgent. Veel woningen van corporaties maken deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het Ministerie van BZK onderkent het belang en stimuleert verduurzaming met beleid en subsidieregelingen. Het Nationaal Warmtefonds faciliteert middels laagrentende leningen. De hoge energieprijzen maken investeringen rendabel.

De woningcorporaties Bo-Ex, Dudok Wonen, Portaal en Volkshuisvesting Arnhem hebben, samen met Finance Ideas en Invest-NL, onderzocht hoe de verduurzaming van VvE’s het beste kan worden aangepakt. De resultaten van dit onderzoek geven inzichten, ‘tips en tools’ en een stappenplan om woningcorporaties verder te helpen.

Eigen Haard, de Alliantie en Lieven de Key hebben oplossingen bedacht en beleid gemaakt dat is opgenomen in de portefeuillestrategie van deze woningcorporaties.

Gezamenlijke investeringen vragen om doorzettingsvermogen. Hoe zorgt u voor enthousiasme en draagvlak bij uw huurders en eigenaar-bewoners? En hoe leidt deze opgave tot acceptabele investeringen en voorspelbare woonlasten?

Daarom organiseerden wij het SOM seminar:   “Verduurzaming van de VvE"

Het was een inspirerende en leerzame dag die door de deelnemers zeer goed is gewaardeerd. Het seminar werd op video opgenomen. U kunt zich nog aanmelden voor het terugkijken van de videostream (met PE).
 
 

Leerdoelen

 
· Wat zijn de nieuwste financiële instrumenten voor verduurzaming in VvE’s?
· Hoe ondersteunt het Rijk met beleid en met subsidies?
· En hoe faciliteert het Warmtefonds met laagrentende leningen?
· Hoe kunt u omgaan met de financieringsruimte van de eigenaar-bewoners?
· Hoe kunnen de corporatie en eigenaar-bewoners samen succesvol optrekken?
· Welke aandachtspunten zijn van belang financieel, organisatorisch en strategisch?
· Hoe kunnen de VvE-beheerorganisaties helpen om verduurzaming te stimuleren?
 
 

Programma

 
09.15 - Ontvangst
 
Maartje
10.00 - Opening door gespreksleider Maartje Brans, directeur Vastgoed De Alliantie en bestuurslid Nationaal Warmtefonds
• wat is de omvang van het corporatiebezit in VvE’s (gestapeld en grondgebonden)?
• welke taakopvatting past bij de woningcorporatie inzake de verduurzaming VvE’s?
• welke beleidsafwegingen spelen daarbij een rol?
• wat kunt u vandaag verwachten?
 
Barbara
10.30 - Barbara Weeink, senior beleidsmedewerker VvE's Ministerie BZK
• wat is het beleid BZK van ten aanzien van verduurzaming woningvoorraad in algemene zin en waar raakt dit VvE’s?
• wat voor impact hebben recente akkoorden?
• wat voor subsidies zijn (of komen) er waarvan VvE’s gebruik kunnen maken?
• wat voor nieuw beleid van BZK kunnen we verwachten?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
Ernst jan
11.30 - Ernst-Jan Boers, Bestuursvoorzitter Nationaal Warmtefonds
• welke faciliteiten biedt het Warmtefonds aan VvE’s
• wat zijn de specifieke regelingen voor woningcorporaties?
• wat zijn de actuele vernieuwingen en vooruitzichten?
 
Jeroen en geert
12.00 - duo presentatie, Jeroen Dungelmann, Finance Ideas en Geert van der Wilt, Strategie en Beleid, Bo-Ex
• inzichten, tips en tools en stappenplannen op basis van het ‘onderzoek verduurzaming bezit in gemengde VvE’s’ uitgevoerd door Finance Ideas in samenwerking met Portaal, Dudok wonen, Volkshuisvesting Arnhem en Bo-ex.
• waarom heeft Bo-Ex deelgenomen aan het onderzoek van Finance Ideas en waar heeft dit onderzoek Bo-Ex verder gebracht in haar portefeuillebeleid?
• welke overwegingen bepalen het moment voor woningcorporaties om te investeren in het VvE-bezit?
 
12.45 -Lunchpauze
 
Rolf
13.30 - Rolf Oldenkamp, projectleider warmtetransitie De Alliantie, en Tom in 't Veld
• hoe financiert De Alliantie de verduurzaming?
• wat is de portefeuillestrategie van De Alliantie voor gemengd bezit?
• wat verstaan we onder ‘modulair verduurzamen’?
• welke activerende en faciliterende rol mag van een VvE-beheerorganisatie worden verwacht?
• wat zijn de ‘lessons learned’, waar liggen kansen?
 
Tim jansen
14.10 - Tim Jansen en Eric Vliem, VvE-specialisten programmateam Lieven de Key
• wat zijn de verduurzamings-ambities van Lieven de Key voor haar 450 VvE’s?
• hoe is het nieuwe beleid tot stand gekomen?
• hoe wordt dit nieuwe beleid in VvE’s ingebracht, wat kan gaan schuren en wat kan gaan vliegen?
 
14.45 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
Frans van der kerkhof
15.15 - Frans van der Kerkhof, directeur vastgoed Eigen Haard
• hoe passen duurzaamheids-investeringen in een VvE in de portefeuillestrategie en financiële huishouding van Eigen Haard?
• wat is de rolopvatting van Eigen Haard en hoe verhoudt die zich tot de rol van de VvE-beheerder?
• wat zijn de succesfactoren en de ‘lessons learned’?
• wat zijn de grootste uitdagingen voor de komende jaren?
• ‘Senso’: verduurzaming 1000 VvE-woningen in Holendrecht:
“Een inspirerend project in een finale fase”
 
15.45 - Afsluitende discussie over de ‘haken en ogen’ in de praktijk
• worden de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen in het VvE-bezit van corporaties gehaald?
• waar liggen kansen, welke doorbraken zijn gewenst, moeten corporaties meer doorzettingskracht organiseren?
 
16.15 - Napraten met hapje en drankje
 

Meer informatie

 
Bestemd voor:  VvE beheerders, (vastgoed, project en financieel) managers, directie en RvT, beleidsmedewerkers en adviseurs van woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten.

De kosten bedragen € 595 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken, wanneer dat het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen ligt direct naast het NS station Breukelen en beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Videobird
Voor de livestream werden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst