Terugkijken: Actualiteit Corporaties en (sociale) Verkoop

1 juni 2022 – Utrecht

In het coalitieakkoord is opgenomen dat huurders van corporaties de kans moeten krijgen om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. De voorwaarden zijn nog onduidelijk. Een concretere opgave voor corporaties is dat minister De Jonge eind 2030 graag 50.000 betaalbare koop- en middenhuurwoningen gerealiseerd wil zien. Dat betekent: morgen beginnen!

De grens voor een ‘betaalbare’ koopwoning ligt op de NHG-grens (€ 355.000). Voor inkomens tot € 60.000 is dat een ton te veel. Een tweede vraagstuk is hoe woningen duurzaam betaalbaar kunnen blijven. ’Verkoop onder voorwaarden (VoV)’ kan helpen.

VoV kan een terugkooprecht of -plicht bevatten. Bij doorverkoop wordt ingezet op de beoogde (inkomens)doelgroepen. Terugkoop van een VoV-woning is sinds 1-1-2022 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Toepassing van VoV bij reguliere verkoop en bij nieuwbouw biedt kansen voor een ‘duurzaam betaalbare sociale koopsector’.

Het geld dat vrijkomt met de verkoop kan worden geïnvesteerd in de nieuwbouw van kwalitatief goede, milieuvriendelijke sociale huurwoningen of in verduurzaming. Voorwaarde is wel dat corporaties kunnen beschikken over grond voor de bouw van sociale huurwoningen.

Bij sommige woningcorporaties is verkoop ingebed in de strategie, in het voorraadbeleid én in de afspraken met de gemeente en de huurdersvereniging. Deze woningcorporaties ervaren dat door de verkoop middelen vrijkomen voor nieuwbouw. Per saldo neemt het betaalbare woningaanbod toe. De mix van huurders en kopers verbetert de leefbaarheid.  Kopers zijn in staat om vermogen op te bouwen voor een volgende stap in hun wooncarrière.

Benieuwd naar de concrete ervaringen? Kent u de de effecten op de financiële positie en op de maatschappelijke prestaties? En hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties samenwerken om het betaalbare woningbezit te vergroten? Deze vragen kwamen aan bod in het SOM-seminar:
“Actualiteit Corporaties en (Sociale) Verkoop”

Het was een inspirerende en leerzame dag die door de deelnemers zeer goed is gewaardeerd. Het seminar werd op video opgenomen. U kunt zich nog aanmelden voor het terugkijken van de videostream (met PE).
 
 

Leerdoelen

 
- hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties voorzien in een breder samengesteld betaalbaar woningaanbod?
- hoe past "Verkoop onder Voorwaarden" hierin en welke vormen worden toegepast?
- wat zijn de financiële en fiscale gevolgen van verkoop?
- en wat zijn de effecten op de maatschappelijke prestatie van de woningcorporatie?
- en wat betekent dit voor de wijken en buurten (woningvoorraad, duurzaamheid en leefbaarheid)
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
Alex
09.45 - opening door dagvoorzitter Alex Grashof, als directeur Raeflex, betrokken bij visitaties waarbij het maatschappelijk presteren centraal staat
· verkoop onder voorwaarden in historisch perspectief?
· wat is de strekking van het Regeerakkoord?
· wat is het effect van VoV op de maatschappelijke prestatie van woningcorporaties?
 
Johan Conijn
10.15 - Johan Conijn, emeritus-hoogleraar woningmarkt en directeur van Finance Ideas
· wat zijn de financiële kenmerken van Verkoop onder Voorwaarden?
· wat zijn de effecten voor de betaalbare woningvoorraad?
· wat zijn de financiële en fiscale effecten van de verkoop?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
Simone
11.30 - Simone van de Kuit, directeur-bestuurder bij Stichting OpMaat
· KoopGarant, KoopStart en KoopSmarter in nieuw perspectief
· wat zijn de toepassingen en ervaringen bij woningcorporaties, gemeentes en bouwers/ontwikkelaars met KoopStart en overige VoV-vormen?
· welke kansen zijn er voor nieuwe producten, zoals ‘KoopSmarter’?
 
Bert van de beek
12.00 - Bert van de Beek, manager bedrijfsvoering Woningstichting Leusden
· wat is de betekenis van VoV op de financiën en op de maatschappelijk prestaties van Woningstichting Leusden?
 
12.45 - Lunchpauze
 
Maurice
13.30 - Maurice van Noordenne, directeur Kooplab en beleidsadviseur Wonen voor diverse gemeenten en de provincie Noord-Brabant
· als betaalbaarheid zo’n groot probleem is, waarom passen corporaties en gemeenten beschikbare en bruikbare instrumenten dan niet toe?
· welke instrumenten zijn er, en wat is de ervaring van gemeenten en corporaties?
· hoe kunnen gemeenten en hun partners VoV succesvol implementeren?
· wat kunnen/gaan Rijk en provincies hieraan bijdragen?
 
ABF
14.15 - Berry Blijie, directeur van ABF research
· wat zijn de maatschappelijke effecten van een betaalbare Slimmer Kopen®-portefeuille?
· hoe werkt Slimmer Kopen® door op de financiële positie van een corporatie?
· met welke kansen, bedreigingen en belemmeringen heeft Slimmer Kopen® te maken?
 
14.45 - Koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
Harro
15.00 - Harro Zanting, directeur-bestuurder Dudok Wonen
“Sinds 2005 biedt Dudok Wonen naast sociale huur ook woningen te koop aan met een sociale koopconstructie. Deze koopproducten vergroten het perspectief op een passende woning voor mensen met een kleinere beurs.”
· hoe is sociale koop ingebed in de strategie van Dudok wonen en in de prestatieafspraken met huurdersvereniging en de gemeenten in de regio?
· wat betekent dat voor de maatschappelijke prestaties van Dudok Wonen?
 
Ronald leushuis
15.30 - Ronald Leushuis, voorzitter bestuur Talis
· wat is het beleidskader voor de verkoop van woningen bij Talis?
· bedenkingen bij de grootschalige verkoop van (grondgebonden) corporatiewoningen aan zittende bewoners
 
16.00 - Afsluitende discussie over de voor- en nadelen van VoV
 
16.15 - Tijd voor een drankje en een hapje
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor:
directie, managers beleid, financiën en wonen, adviseurs, verkoopmedewerkers en
leden RvC van woningcorporaties en gemeenten. Huurdersorganisaties. 
De kosten bedragen € 595 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat u schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

SOM-seminars kwalificeren zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM-seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid, beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren. Als u met de trein reist dan is het nog twee haltes met de tram vanaf het Centraal Station Utrecht.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst