Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties

9 september 2022 – van der Valk Breukelen (naast station)

Er komt een nieuw systeem van normhuren. Wat betekent dit voor de huren en de huurtoeslag?
En wat is de impact van de regulering van de huurprijs voor het middensegment?

Geeft de afschaffing van de verhuurdersheffing ruimte voor huurverlaging? Of kan de financiële ruimte beter worden ingezet voor nieuwbouw en verduurzaming? Wat is de stand van zaken omtrent het nieuwe Sociaal Huurakkoord?

De betaalbaarheid staat onder druk door stijgende energieprijzen. Wie betaalt het prijskaartje van de verduurzaming? Huurverhoging op inflatieniveau voelt steeds ongemakkelijker nu de inflatie ongekend stijgt. Tot welke beleidskeuzen leidt dit voor woningcorporaties?

Herijking van uw huurbeleid is onontkoombaar! Daarom organiseren wij het SOM-seminar:
“Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties"

U kunt ervoor kiezen om thuis te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (eventueel in delen) terugkijken op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).
 
 

Leerdoelen

 
· Hoe betaalbaar zijn corporatiehuren? Wat verdient hier onze meeste aandacht?
· Welke nieuwe ontwikkelingen beïnvloeden het huurprijsbeleid van corporaties?
· Wat zijn de beleidsmatige knoppen waaraan corporaties (nog) kunnen draaien?
· Welke huurverhoging is in 2023 mogelijk en wenselijk?
· Waar raakt een nieuw toeslagenstelsel het huurprijsbeleid van corporaties?
· En waar kan dit de missie van corporaties raken?
· Waarop zetten corporaties in bij het maken van prestatieafspraken over huurprijzen?
 
 

Programma

 
Het programma bestaat uit drie delen plus een afsluitende discussie.
 
Huurbeleid in breder perspectief
In het eerste deel wordt het huurbeleidsvraagstuk belicht vanuit het actuele marktperspectief en de financiële impact van het nieuwe regeringsbeleid. Hoogleraren Peter Boelhouwer (TU Delft) en Johan Conijn (Finance Ideas) nemen u mee in de cijfers en de (lange) termijn vooruitzichten.

 
09.00 - Ontvangst
 
Leon bobbe
10.00 - Opening door dagvoorzitter Léon Bobbe, zelfstandig adviseur en voormalig bestuurder De Key en directeur Woonbond
• Welke beleidsdoelen van corporaties hangen samen met hun huurbeleid?
• Wat waren in de afgelopen decennia hierin de ontwikkelingen?
• Toelichting op het dagprogramma
 
Peter Boelhouwer
10.30 - Peter Boelhouwer, hoogleraar TU Delft
• Hoe ontwikkelt de betaalbaarheid en woningvraag zich in Nederland?
• Hoe verhoudt het nieuwe woonbeleid van minister De Jonge zich ten opzichte van deze marktontwikkeling?
• Hoort het huisvesten van (lage) middeninkomens tot de (wettelijke) kerntaak van corporaties?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
JohanConijn
11.30 - Johan Conijn, emeritus-hoogleraar woningmarkt en directeur van Finance Ideas
• Wat is de financiële impact van het nieuwe rijksbeleid op de continuïteit van corporaties?
• Wat vraagt dit van het huurbeleid van corporaties? Waar liggen de kansen en de grenzen?
• Wat zijn mogelijke contouren van een nieuwe huurtoeslag? Hoe kunnen corporaties daarop anticiperen?
 
Landelijke actualiteit
Door Woonbond en Aedes wordt u meegenomen in de actuele, landelijke discussies over betaalbaarheid en toekomstig huur- en subsidiebeleid. Zeno Winkels (directeur Woonbond) en Ron Ravenstein (belangenbehartiger Aedes) belichten dit vraagstuk gedreven en deskundig vanuit diverse pespectieven.
 
ZenoWinkels
12.00 - Zeno Winkels, directeur Woonbond
• Hoe staat het met de betaalbaarheid van het huren?
• Welke doelgroepen zitten volgens de Woonbond het meest klem?
• Wat is het door de Woonbond gewenste landelijke en lokale huurbeleid?
• Biedt de afschaffing van de verhuurdersheffing ruimte voor huurmatiging?
• Wat is de inzet van lokale huurdersorganisaties bij prestatieafspraken?
 
12.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door lunchpauze
 
RobRavestein
13.30 - Rob Ravestein, belangenbehartiger Aedes
• Hoe helpt het nieuwe woonbeleid huren betaalbaarder te maken?
• Wat is de impact van een nieuw Sociaal Huurakkoord op uw huren?
• Wat zijn mogelijk contouren van een nieuw huurtoeslag systeem?
• Moeten woningcorporaties daar nu al op anticiperen?
 
Landelijk beleid in lokale context
Met spanning en ambitie wordt door corporaties het landelijke debat over de woonvisie van het kabinet gevolgd. Daarbij is in elke gemeente de context anders en werkt men aan beleid dat lokaal past. Een kritische reflectie op landelijk beleid en lokale beleidsruimte.
 
EstherLamers
14.00 - Esther Lamers, directeur-bestuurder Woonwaarts, bestuurslid Aedes en toezichthouder bij Speciaal Onderwijs, 'kritisch verbaasd over de wereld en haar mensen'
• Wat betekent 'duurzaam en betaalbaar wonen' voor Woonwaarts?
• Sluit niemand uit, wees daarom flexibel met inkomens- en huurgrenzen
• Hoe voorkom je dat mensen verstrikt raken in het systeem?
• Ik ben me bewust dat we omgaan met maatschappelijk kapitaal, dat ook nodig is voor de toekomst
• Wat voor kansen en bedreigingen biedt nieuw kabinetsbeleid?
 
14.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
KarinVerdooren
15.00 - Karin Verdooren, directeur-bestuurder Lieven de Key, lid RvT van de Binnenvest en bestuurslid Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen
• Wat betekent betaalbaarheid in de dagelijkse corporatiepraktijk?
• Hoe huurbeleid in te zetten voor inclusieve en veerkrachtige wijken?
• Wat voor beleidsruimte is onmisbaar voor eigen maatwerk?
• Wat betekent een exploderende inflatie voor het huurbeleid?
• Wat moeten nieuwe prestatieafspraken opleveren?
• Waar kunnen allianties bijdragen aan de betaalbaarheid?
 
15.30 - Afsluitende discussie
• Wat vraagt nieuw rijksbeleid aan vernieuwing van lokaal huurbeleid?
• Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen?
• Wat betekent dit voor samenwerking tussen corporaties, gemeenten en huurders?
 
16.15 - Napraten met hapje en drankje
 

Meer informatie

 
Bestemd voor:  directeur-bestuurders en leden Raad van Commissarissen, managers beleid, financiën en wonen en adviseurs van woningcorporaties en gemeenten.

De kosten bedragen € 595 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken, wanneer dat het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM-seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM-seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel in Breukelen (Stationsweg 91) ligt direct naast het NS station Breukelen (bij Utrecht) en beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst