Financieel Beleid Woningcorporaties

29 september 2022 – van der Valk Breukelen (naast station)

Tot 2030 moeten er 600.000 ‘betaalbare’ woningen bijkomen. De opgave van de woningcorporatiesector is 300.000 woningen; 50.000 middeldure huur en 250.000 sociale huurwoningen. Daarbij wil Minister de Jonge 30% sociale huur in alle gemeenten.

De aangekondigde afschaffing van de verhuurderheffing geeft meer ruimte om te lenen en te investeren. Het Rijk wil de besteding vastleggen in afdwingbare afspraken. Maar door de stijgende rente, hogere bouwkosten en de door ATAD niet aftrekbare rente verdampt een deel van de extra financiële ruimte. Hierdoor leidt nieuwbouw tot grote onrendabele toppen.

De Autoriteit woningcorporaties geeft beleidssignalen af rond de investeringscondities van corporaties, de discrepantie tussen voornemens en realisatie van investeringen, de kosten en risico's van grootschalige verduurzaming, de leefbaarheid van corporatiebuurten, de impact van zeer grote corporaties op het borgstelsel en de inzet van het vermogen in de niet-DAEB takken.

U kunt uw middelen maar één keer inzetten. Kiest u voor betaalbaarheid, verduurzaming of nieuwbouw? Het is niet gemakkelijk om ervoor te waken dat uw 'beleidsambities haalbaar en betaalbaar' blijven. Welke gevolgen heeft het beleid voor uw meerjarenplanning en begroting?

Wij bieden op 29 september 2022, direct na Prinsjesdag, een inspirerend en actueel programma op het SOM-seminar:
“Financieel Beleid Woningcorporaties"

U kunt ervoor kiezen om thuis te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (eventueel in delen) terugkijken op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).

Het aantal deelnemers in de zaal is beperkt. Het seminar was in voorgaande jaren snel volgeboekt. Aarzelt u daarom niet te lang met aanmelden. 
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
Piet eichholtz
09.45 - Opening door dagvoorzitter Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoed financiering Universiteit Maastricht en partner Finance Ideas
• Samenvatting actualiteiten corporatiesector
• Oplossingsrichtingen voor het woningtekort en de rol van woningcorporaties?
• Wat kunt u vandaag verwachten?
 
GijsZeestraten
10.00 - Gijs Zeestraten, hoofd Woningcorporaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Samenvatting programma's "Een thuis voor iedereen" en "Betaalbaar Wonen"
• Wat betekent dit voor huren, huurtoeslag, verhuurderheffing en belastingen?
• Wat is de stand van zaken rond de prestatieafspraken?
 
Rob haans
10.30 - Rob Haans, bestuursvoorzitter De Alliantie en lid Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties
• Wat zijn de afspraken voor de versnelde bouw van sociale huurwoningen?
• Welke rol speelt publiek-private samenwerking? Hoe geef je die vorm?
• Hoe geeft De Alliantie invulling aan versnelling van de woningbouwplannen?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
Rob
11.30 - Rob Rötscheid, bestuurder Waarborgfonds Sociale Woningbouw
• Wat betekent de afschaffing van de verhuurderheffing voor de leencapaciteit en de hieraan gerelateerde prestatieafspraken?
• Welke rol speelt de stijgende rente en inflatie voor de corporatiesector en de borgbaarheid?
• Kunnen de nieuwbouwplannen duurzaam worden geborgd?
 
Eelkjevdkuilen
12.00 - Eelkje van der Kuilen, partner bij AKD en adviseur van corporaties
• Juridische aandachtspunten voor de corporatiesector
• Wat zijn de gevolgen van de komende wet "regie volkshuisvesting"?
 
12.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door lunchpauze
 
ReinderWiersma
13.30 - Reinder Wiersma, partner bij Deloitte
• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verhuurderheffing?
• Wat is het effect van de ATAD bij stijgende investeringen?
• Hoeveel bedragen de kosten van de vennootschapsbelasting voor de corporatiesector?
• Zijn de eerdere VSO's nog toereikend?
• Aanbevelingen voor het fiscale beleid van de corporatiesector
 
FrankRoerdinkholder
14.00 - Frank Roerdinkholder, manager Financiën en Automatisering bij Domijn, commissaris bij De Woonmensen en lid van de Regionale Werkgroep Twente verhuurdersheffing
• Verslag gesprek Tweede Kamercommissie over de rol van corporaties in de woningmarkt en de 'position paper' van Domijn
• Wat levert de afschaffing van de verhuurderheffing nu echt op en hoe zorgen we dat we als corporaties de regie houden?
• Hoe maakt Domijn keuzes tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid én blijft ze financieel op koers? 
 
14.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
JohanConijn
15.00 - Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, lid RvC BNG bank en directeur van Finance Ideas 
• Van Driekamermodel naar het Driecompartimentenmodel!
• Hoe kan een corporatie sturen op een duurzaam verdienmodel?
• Hoe kan de woningcorporatie haar eigen financiële grenzen in acht nemen?
 
EllesArnold
15.30 - Elles Dost, bestuurder Lefier, en Arnold Pureveen, CFO van Woonzorg Nederland
• Biedt het regeringsbeleid voldoende prikkels om nog meer te presteren?
• Uitdagingen voor het financiële beleid van woningcorporaties
 
16.15 - Napraten met hapje en drankje
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: directeur-bestuurders en leden Raad van Commissarissen, managers beleid, financiën en wonen, controllers en adviseurs van woningcorporaties en gemeenten.

De kosten bedragen € 595 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken, wanneer dat het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM-seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM-seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel in Breukelen (Stationsweg 91) ligt direct naast het NS station Breukelen (bij Utrecht) en beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst