Actualiteit Belastingen bij Woningcorporaties

1 december 2022 – Van der Valk Breukelen (naast station)

De afschaffing van de verhuurderheffing gaat gepaard met prestatieafspraken voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid. Uw vrije kasstroom neemt sterk toe, waardoor u veel meer ruimte krijgt om te investeren.

Helaas wordt de extra investeringsruimte sterk ingeperkt door de vennootschapsbelasting over de vrijgevallen verhuurderheffing. Bovendien is de rente over nieuwe leningen door de ATAD niet aftrekbaar. Hierdoor neemt de belastingdruk verder toe.

Om investeringen in verduurzaming en projectontwikkeling en tijdelijke huisvesting te stimuleren zijn veel fiscale aftrek mogelijkheden en subsidiepotjes beschikbaar. Wat zijn de mogelijkheden voor verduurzaming vanuit fiscaal perspectief? Hoe kunt u besparen op de kosten van belastingen door optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden en subsidies?

Fiscaliteiten bij woningcorporaties zijn weer erg actueel. Daarom organiseren wij op 1 december 2022 (dan is het belastingplan voor 2023 bekend) het SOM-seminar:
“Actualiteit Belastingen bij Woningcorporaties"

Wij zetten voor u de mogelijkheden op een rij. U bent u in één dag weer fiscaal 'up to date'!
U kunt ervoor kiezen om thuis te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (eventueel in delen) terugkijken op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
TomBerkhout
09.45 - Tom Berkhout, hoogleraar Real Estate aan Nyenrode en voorzitter van het Vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst
• Wat kunt u vandaag verwachten?
• Fiscale aspecten van de verduurzaming van corporatiewoningen 
 
10.45 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
JurrienvanderHeijden
11.15 - Jurriën van der Heijden, hoogleraar Fiscale Economie Nyenrode en landelijk coördinator woningcorporaties bij de Belastingdienst
• Aandachtspunten uit de 'klantbehandeling' bij woningcorporaties
• Horizontaal toezicht en de relatie tot de fiscus

 
ReinderWiersma
12.00 - Reinder Wiersma, partner bij Deloitte
• Hoeveel bedragen de kosten van de vennootschapsbelasting voor de corporatiesector?
• Zijn de eerdere VSO's nog toereikend?
• Actualiteiten rechtspraak en mogelijkheden voor corporaties
• Aanbevelingen voor het fiscale beleid van de corporatiesector
 
12.45 - Ruimte voor discussie, gevolgd door lunchpauze
 
DiederikMark
13.45 - Diederik Borst, fiscaal controller en Mark Kuijpers, subsidiecoördinator bij Portaal
• Fiscale aspecten bij nieuwbouw door woningcorporaties
• Welke subsidie mogelijkheden kunnen bij renovatie en nieuwbouw worden benut?
• Fiscale aandachtspunten bij de samenwerking met projectontwikkelaars en gemeenten
 
AnkieMoonen
14.30 - Ankie Moonen, fiscaal controller bij Woonbedrijf
• Door taakoverdracht van collega woningcorporaties kan verduurzaming worden versneld! Wat zijn de fiscale 'haken en ogen'?
• Welke fiscale aspecten spelen een rol bij de inzet van "flex" woningen?
 
15.15 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
Sander van der Veen
15.45 - Sander van der Veen, partner belastingadvies bij BDO
• Van fiscale visie naar beheersing en als gevolg optimalisatie
• Wat zegt de fiscale MJB uw organisatie?
• Welke scenario's zijn er om rekening mee te houden?
• Hoe speelt u in op de uitkomsten van de scenario's?
 
16.30 - Afsluitende discussie
 
16.45 - Napraten met hapje en drankje
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: managers financiën en bedrijfsvoering, controllers, fiscalisten en adviseurs van woningcorporaties. Ook voor CFO's, directeur-bestuurders en leden Raad van Commissarissen.

De kosten bedragen € 625 vrijgesteld van BTW vanwege scholing.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken, wanneer dat het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM-seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM-seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel in Breukelen (Stationsweg 91) ligt direct naast het NS station Breukelen (bij Utrecht) en beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst