Actualiteit Control en Interne Beheersing

heeft plaatsgevonden op 14 december 2022 in Utrecht

De landelijke prestatieafspraken en de afschaffing van de verhuurderheffing leiden tot een herijking van de ambities, doelen en middelen van woningcorporaties.

Tegelijkertijd nemen de onzekerheden in de omgeving toe. Hoge inflatie, stijgende bouwkosten, oplopende rente en de perikelen rond het stikstofdossier. Hierdoor wordt de leiding van woningcorporaties geconfronteerd met ingewikkelde beleidskeuzes.

Dit zal onvermijdelijk van invloed zijn op de risico's. Wat betekent dit voor de risicostrategie en risicobereidheid van de woningcorporatie? Hoe kijken de Aw en het WSW hiernaar?

Wat vraagt dit van het bestuurlijk (risico)leiderschap? Hoe faciliteer je daarin als controller de besluitvorming? En hoe houd je daar als commissaris toezicht op?

Deze ontwikkelingen vragen om een ander perspectief op het omgaan met risico's. De rol van de controlfunctie verandert. Daarom staat het onderwerp "Van risico's beperken naar risico's nemen" dit jaar centraal in het SOM-seminar: 
“Actualiteit Control en Interne beheersing bij Woningcorporaties”
 
 
U kunt ervoor kiezen thuis te kijken van een videostream. U kunt deze videostream ook (eventueel in delen) terugkijken op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).

P.S. dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Frank van Egeraat, senior consultant en partner bij Accent Advies.
 
 

Leerdoelen

 
- Welke (strategische) risico's brengen de actuele ontwikkelingen in de sector met zich mee? Wat vraagt dit van het (risico)leiderschap in de organisatie?
- Hoe kijken de toezichthouders op de sector naar de veranderende omgeving waarin corporaties zich bevinden en wat zijn hun verwachtingen?
- Hoe formuleert u de risicostrategie en risicobereidheid voor uw corporatie?
- Over welke kennis en competenties moet een controller beschikken om in de veranderende omgeving toegevoegde waarde te blijven leveren?
- Hoe vervult een controller de onafhankelijke rol in de besluitvorming?
- Hoe voert u 'het goede gesprek' in de driehoek tussen het bestuur, de RvC en de controller?
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
Arco
10.00 - Opening door Arco van de Ven, hoogleraar Internal Control & Accounting TIAS, lid RvT Aafje Thuiszorg en lid Raad van Tucht Vereniging Register Controllers
· Biedt 'stategisch risicomanagement' soelaas voor de corporatiesector?
· Wat betekent 'strategisch risicomanagement' voor de controller?
· Wat kunt u vandaag verwachten?
 
FrisodeRoos
10.30 - Friso de Roos, directeur-bestuurder Financiën & Bedrijfsvoering bij Accolade
· Leiden de landelijke prestatieafspraken tot een systeemrisico voor de sector?
· Welke onzekerheden, strategische kansen en risico's volgen voor Accolade uit de landelijke prestatieafspraken?
· Wat verwacht een bestuurder in dit veranderende speelveld van de controller?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
PanelAfbeeldingen
11.30 - Daphne Braal, directeur-bestuurder Vidomes, Ton Hugens, directeur Autoriteit woningcorporaties en Jo van Kalsbeek, bestuurder Risk Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Panelgesprek aan de hand van de stellingen:
· De risicobereidheid van corporaties zal (en moet) veranderen
· Het beoordelingskader van Aw en WSW is (te) knellend voor de ambities van corporaties
· De rol van de controller is in de huidige veranderende omgeving belangrijker dan ooit
 
12.30 - Lunchpauze
 
MartinVanStaveren
13.30 - Martin van Staveren, docent Risicomanagement Universiteit Twente en auteur van de bestseller 'Iedereen risicoleider'
· Wat is risicoleiderschap en hoe ontwikkelt u dit in uw woningcorporatie?
· Hoe borgt u het doelgericht omgaan met onzekerheden in uw besluitvorming?
 
AliceJansen
14.15 - Alice Jansen, consultant Accent Advies, vicevoorzitter van de RvC van Thuisvester en lid van de RvC van Zayaz
· Waarom is een heldere risicostrategie en risicobereidheid van belang?
· Hoe kan een corporatie de risicostrategie en risicobereidheid bepalen?
· Wat is de rol van de RvC hierin?
· Wat is de impact van de prestatieafspraken op de risicostrategie en risicobereidheid?
 
14.45 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
MariaDorresteijn
15.15 - Maria Dorresteijn, senior riskmanager bij Mitros
· Wat is de invloed van de landelijke prestatieafspraken op de rolinvulling van de riskmanager/controller?
· Hoe geeft u als riskmanager/controller effectief invulling aan de betrokkenheid bij besluitvorming zonder je onafhankelijkheid te verliezen?
·Hoe wordt bij Mitros vorm gegeven aan deze aspecten?
 
MariekeWesterbeek
15.45 - Marieke Westerbeek, concerncontroller bij De Goede Woning (Apeldoorn) en Woonbedrijf Ieder1 en lid van de RvC van WOONstichting Gendt
· Wat zijn de specifieke risico's (en kansen) waar kleinere corporaties vanuit de landelijke prestatieafspraken en de ontwikkelingen in de sector mee te maken krijgen?
· Hoe faciliteert u 'het goede gesprek' over de risicobereidheid van de corporatie in de driehoek tussen het bestuur, de RvC en de controller?
· Hoe vervult u de rol als controller in een risico-behoudende versus een risico-offensieve organisatie?
 
16.15 - Tijd voor een drankje en een hapje
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor:
controllers, risicomanagers, (financieel) managers, directeur-bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs.
De kosten bedragen € 625 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat u schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

SOM-seminars kwalificeren zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM-seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid, beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren. Als u met de trein reist dan is het nog twee haltes met de tram vanaf het Centraal Station Utrecht.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst