Logo met silhouetten van vier gebouwen met daarin foto's verwerkt

Oproep voor abstracts - 8th Architectural Finishes Research Conference

Van 29 mei tot 1 juni 2024 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gastheer van de Engelstalige Architectural Finishes Research Conference (AFR8) over kleurhistorisch onderzoek. Deze vierdaagse conferentie vindt plaats in Amsterdam en wordt georganiseerd door de RCE samen met gerenommeerde partners uit de lage landen: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium/Institut Royal du Patrimoine Artistique (KIK/IRPA), SRAL -The Conservation Institute, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit van Amsterdam. Bij dit congres wordt een publicatie uitgegeven met papers van professionals die zich bezighouden met kleurhistorische afwerkingen op en in gebouwen. De organisatie doet hierbij een oproep om abstracts voor deze papers in te dienen.
 
 

Thema's voor papers

Er zijn verschillende thema’s benoemd waarbinnen de papers kunnen vallen:
  • Standaarden 2.0: Wat hebben we geleerd van het uitbrengen en gebruiken van Europese en nationale standaarden voor onderzoek (zoals de Europese CEN 17543 en de Nederlandse ERM URL 2004)?
  • Reflectie op onderzoeken en projecten: Welke lessen kunnen worden getrokken uit voltooide onderzoeken en projecten?
  • Technische innovatie binnen het onderzoek naar afwerkingen van gebouwen: In welke mate kunnen nieuwe methoden en 21-eeuwse vaardigheden ons helpen om het vak verder te brengen?
  • Afwerkingsmaterialen en -technieken in de Lage Landen = overeenkomsten en verschillen: Deze conferentie richt zich op typische afwerkingen uit de Lage Lagen en zoekt tegelijkertijd naar overeenkomsten en verschillen tussen regio’s in het gebruik van materialen en technieken.
  • Transnationale invloeden door de eeuwen heen: We gaan dieper in op de rol van samenwerking, conflict, migratie, religie en kolonisatie, en bekijken de impact hiervan onder de stereo microscoop.
  • Bewustwording rondom klimaat: Wet- en regelgeving voor klimaat, milieu en gezondheid krijgt soms voorrang op het onderzoek dat wij willen uitvoeren. Welke acties zouden wij kunnen ondernemen als het gaat om wet- en regelgeving , en om verwachte klimaatveranderingen in relatie tot giftige stoffen, duurzame producten, documentatie en de monumenten zelf?
 
 

Oproep voor onderzoeksvragen

Dit onderwerp is anders dan de anderen. We pakken graag de kans om tijdens de aankomende conferentie onbeantwoorde vragen en opgaven naar boven te halen die voortkomen uit eerder kleurhistorisch onderzoek. Daarnaast brengen we experts bij elkaar en gaan we op zoek naar manieren om kennis en expertise uit te wisselen en te analyseren die niet makkelijk toegankelijk zijn voor toekomstige generaties van conservatoren, wetenschappers of onderzoekers die geïnteresseerd zijn in kleurhistorisch onderzoek.

We willen over de grenzen heen samenwerkingen opzetten en een white paper opstellen om de weg vrij te maken voor toekomstige onderzoeksonderwerpen, en om aan een gezamenlijke onderzoeksagenda te werken. De reacties op deze call zullen de organisatie helpen te bepalen hoe we tijdens de conferentie met dit onderwerp om kunnen gaan en hoe we dit het beste kunnen presenteren. We nodigen u daarom uit om ideeën in te dienen via kleurhistorie@cultureelerfgoed.nl die we kunnen gebruiken tijdens bijvoorbeeld workshops en thematische netwerk- en mentorsessies.
 
 

Voorwaarden en deadlines

Op de website staat uitgebreide informatie per bovengenoemd thema. Kijk daar ook voor meer informatie over de voorwaarden en indienen van de abstract. Deadline voor het aanleveren van de abstract is 1 januari 2023. Indien de paper wordt geselecteerd is de deadline voor indienen van een conceptversie van de paper 8 mei 2023. Klik op de button hieronder om naar de website te gaan.

Deel deze oproep vooral ook via uw netwerk!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via kleurhistorie@cultureelerfgoed.nl.

U ontvangt deze eenmalige mailing omdat u zich via de website van de RCE op een of meerdere van deze onderwerpen heeft ingeschreven: Kleurhistorie | Bouwhistorie | Gebouwd erfgoed | Interieurs
Klik hier voor meer informatie over de abstracts
 
Verzorgd door MailingLijst