Ondersteuning van huurders met betaalproblemen

10 maart 2023 – Van der Valk Breukelen

De oplopende inflatie en de toenemende energieprijzen brengen steeds meer huurders in financiële problemen. Uit de Corporatiemonitor blijkt dat de huurachterstanden toenemen.
Voor betalende huurders is het ook niet vanzelfsprekend dat voldoende middelen overblijven voor bijvoorbeeld (gezonde) boodschappen en warme kleding.

Het is de taak van de woningcorporatie om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. U wilt natuurlijk uw huurders ondersteunen die, ondanks de betaalbare huur, niet rond kunnen komen en huisuitzetting voorkomen. Hoe kunt u hierin succesvol opereren, al dan niet in samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en andere schuldeisers, om structureel de problemen aan te pakken?

Woningcorporaties kunnen diverse instrumenten inzetten om huurders te ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van betaalproblemen. Wij bieden uw corporatie op 10 maart 2023 inzicht in deze instrumenten en de aanpak van uw collega's op het SOM-seminar:
“Ondersteuning van huurders bij betaalproblemen"

Het seminar vindt deze keer plaats op een vrijdag, omdat er dan minder files zijn en een seminar mogelijk beter past in de agenda’s. Bovendien kunt u het seminar thuis live meekijken via een videostream of op een later moment (eventueel in delen) terugkijken op een tijdstip dat u beter schikt (ook 6 PE).
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
ReneScherpenisse
09.45 - opening door dagvoorzitter René Scherpenisse, directeur-bestuurder bij Tiwos
• Wat zijn de dilemma's van Tiwos bij de ondersteuning van haar huurders?
• Opzet van het programma, leerdoelen en introductie van de sprekers
 
SanneLamers
10.00 - Sanne Lamers, senior wetenschappelijk medewerker bij Nibud
• Wat zijn de gemiddelde vaste lasten voor een sociale huurder?
• In hoeverre nemen de betalingsproblemen nu echt toe?
 
NadjaJungmann
10.30 - Nadja Jungmann, hoogleraar Schuldenproblematiek bij de Universiteit van Amsterdam
• Wat zijn de gevolgen van betalingsproblemen voor huurders?
• Hoe kunnen woningcorporaties hun huurders helpen?
• Wat behelst een 'Stress-sensitieve aanpak'?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
JokedeKock
11.30 - Joke de Kock, manager Schuldhulpverlening bij Gemeente Tilburg 
• Wat kan de gemeente doen om huurachterstanden te voorkomen?
• Hoe kan de samenwerking tussen gemeente en corporatie worden bevorderd?
 
EvelinePieter
12.00 - Eveline Molier, Coördinerend Beleidsmedewerker Energietransitie sector Huur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Pieter de Bruijn, Senior Beleidsadviseur Energietransitie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Het dilemma rondom eigen verduurzamingsmaatregelen door huurders en subsidie 
• Kunnen 'energiefixteams' nog efficiënter worden ingezet?
• Hoe kan worden samengewerkt met de gemeente ten aanzien van energiebesparing?
• Hoe kan BZK helpen met gericht beleid en subsidies?
 
12.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door lunchpauze
 
FrankDirks
13.30 - Frank Dirks, senior projectleider bij Platform31
• 
Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede
• Kortetermijnoplossingen en beleidsoplossingen
• Evaluatie van de Wet 'eenmalige huurverlaging'
 
MartijnBoerMarcelvanHalteren
14.00 - Martijn Boer, partner bij Zorgweb, en Marcel van Halteren, directeur-bestuurder bij Woonconcept
• Hoe kan de Voorzieningenwijzer (huurders van) een woningcorporatie helpen?
• Wat zijn de ervaringen met De Voorzieningenwijzer in de praktijk?
 
14.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
MargjeLubbers
15.00 - Margje Lubbers, lid Raad van Bestuur bij Talis
• Hoe helpt Talis huurders met betaalproblemen?
• Ervaringen met sociaal minnelijk incasseren en (woningen) delen
 
BertMoormann
15.30 - Bert Moormann, directeur-bestuurder bij Domesta
• Hoe helpt Domesta huurders met betaalproblemen?
• Ervaringen met de inzet van budgettraining en budgetcoaches
 
16.00 - Afsluitende discussie met onder andere een bijdrage van de Autoriteit woningcorporaties
• Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie?
• Wat beveelt de Aw woningcorporaties aan om huurders te ondersteunen?
 
16.30 - Napraten met hapje en drankje
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: directeur-bestuurders, managers, beleidsadviseurs en leden van de RvC van woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties en hun adviseurs.

De kosten bedragen € 625 vrijgesteld van BTW vanwege scholing.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken, wanneer dat het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM-seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM-seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel in Breukelen (Stationsweg 91) ligt direct naast het NS station Breukelen (bij Utrecht) en beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst