Actualiteit Financiering Woningcorporaties

30 maart 2023 – van der Valk hotel Breukelen

In ons seminar over financiering in maart vorig jaar waarschuwde Hoogleraar Wim Boonstra u al voor de stijgende rente en inflatie. Door Oekraïne en de energiecrisis is deze trend versterkt. 

De klimaatplannen van de Europese Commissie en de VN en de reductie van de Co2 uitstoot krijgen hun weerslag in het beleid van de sectorbanken en de institutionele beleggers.
Hoe kunt u uw vastgoedportefeuille verduurzamen, terwijl de huren betaalbaar blijven?

De nationale prestatieafspraken leggen een grote druk op de corporatiesector. Het Rijk verwacht dat woningcorporaties tot 2030 gaan investeren in 250.000 sociale en 50.000 middeldure woningen. Het WSW verwacht daarom een toename van 30 miljard in het geborgde volume.
De afschaffing van de verhuurderheffing zorgt voor extra kasstroom. Maar rente, inflatie en bouwkosten zorgen voor ingewikkelde investeringsafwegingen. 

Ook voor beleggers is het niet gemakkelijk. De gereguleerde huurprijs is verhoogd naar € 1.100. En door de hogere hypotheekrente vallen bouwprojecten stil door gebrek aan kopers.
Bij woningcorporaties vallen de middeldure huurwoningen onder de 'niet-Daeb' portefeuille die zonder borging moet worden gefinancierd. Kunnen beleggers en woningcorporaties nog meer samenwerken om de doelstellingen voor middeldure huur te realiseren?

Door taakoverdracht, leningen en schenkingen kunnen de verschillen tussen de opgaven en middelen worden verminderd. Wat is het laatste nieuws uit de deelnemersraad van het WSW? Worden de borgingsgrenzen verhoogd? Hoe vindt u de balans tussen uw inzet van uw middelen en aanvaardbare risico's? Kunt u op uw rentekosten besparen?

Daarom organiseren wij op 30 maart 2023 weer het SOM-seminar:
“Actualiteit Financiering Woningcorporaties”

U kunt ervoor kiezen thuis te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (eventueel in delen) terugkijken op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
JohanConijn
10.00 - Opening door dagvoorzitter Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, lid RvC BNG bank en directeur van Finance Ideas
· Wat is de stand van zaken rond de nationale prestatieafspraken en de investeringsopgave van de corporatiesector?
· Welke effecten heeft de gestegen rente en komende huurverlaging voor het al gemarginaliseerde verdienmodel van de corporatiesector?
· Welke gevolgen hebben de klimaatplannen voor de financiering van de corporatiesector?
· Wat kunt u vandaag verwachten?
 
Wim
10.15 - Wim Boonstra, hoogleraar monetaire economie VU, speciaal adviseur bij RaboResearch Global Economics & Markets
· Invloed van de inflatie op de waarde en financierbaarheid van vastgoed
· Enige beschouwingen ten aanzien van de kapitaalmarkt en rente
 
11.00 - Ruimte voor discussie met 'mentimeter' stellingen, gevolgd door koffiepauze
 
GerdJanWeiman
11.30 - Gerd-Jan Weiman, Teamleider Accounts Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
· Hoe kijkt WSW naar de financieringsstrategie, risicospreiding en looptijden-management bij de leningenportefeuille.
· Hoe vertaal je de eigen prestatieafspraken naar de financieringsbehoefte in de komende jaren en hoe ga je om met het aangaan van verplichtingen?
 
RiaKoppenWillemJan
Ria Koppen-Kreyne, financieel bestuurder bij Haag Wonen en Willem Jan van Lokven, directeur bedrijfsvoering bij Mooiland  (beide zijn lid deelnemersraad WSW)
· Wat is de rol van de deelnemersraad en welke onderwerpen liggen thans op tafel?
· Wat is de actualiteit rond de splitsing en de financiering van het niet-daeb bezit?
· In welke organisatievorm zouden we de financiering van al onze opgaven kunnen optimaliseren?

Aansluitend discussie onder andere aan de hand van 'Mentimeter' stellingen

 
12.30 - Lunchpauze
 
ErikWilders
13.30 Erik Wilders, directeur van LIST Amsterdam en daarvoor onder andere bestuurder bij het WSW. Hoe kunnen institutionele beleggers de corporatiesector helpen met de financiering van de enorme opgave?
· Kunnen woningcorporaties bij institutionele beleggers goedkoper en/of ongeborgd lenen?
· Welke rol spelen de ECB richtlijnen, waardoor de CO2 besparing van belang wordt? 
· Hoe kunnen beleggers en woningcorporaties samenwerken bij het realiseren van middeldure huur?
· Wat kunnen woningcorporaties leren van de scenarioanalyse die institutionele beleggers gebruiken om renterisico’s te beperken?

Gevolgd door praktijkcases van:
 
HansvanWestrienen
14.00 Hans van Westrienen, senior portfolio manager fixed income bij APG, de grootste pensioen uitvoeringsorganisatie van Nederland. APG heeft niet alleen oog voor financieel rendement, maar ook voor de maatschappelijke bijdrage.
 
PimvanDiepen
14.30 Pim van Diepen, directeur Business Development bij Cardano, is een risico- en pensioenspecialist met een onafhankelijke en afwijkende kijk op de financiële wereld. We combineren onze pioniersgeest met onze expertise als duurzame pensioenbelegger in ons streven naar betere pensioenoplossingen voor iedereen.

Aansluitend discussie aan de hand van 'mentimeter' stellingen.
 
15.00 - koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
RuudPijpers
15.30 Ruud Pijpers, treasury adviseur bij Thésor. De Thésor Benchmark vergelijkt al jaren de financiële performance van woningcorporaties.
Deze Benchmark is gebaseerd op de aangeleverde begrotingen/dPI’s en kijkt louter naar de toekomst.
Wat zijn de effecten van de Nationale Prestatieafspraken, het vervallen van de verhuurdersheffing en de fors hogere inflatie en rente op de financiële performance van de sector met o.a. de ontwikkeling van de operationele kasstroom, de terugverdientijd, de toenemende rentegevoeligheid en de implicaties voor het duurzaam verdienmodel?
 
JohnOldeOlthof
16.00 John Olde Olthof, directeur-bestuurder bij Reggewoon en bestuurslid van Aedes.
Reggewoon kan haar eigen opgaven ruim realiseren en heeft middelen beschikbaar voor regionale volkshuisvestelijke opgaven. Reggewoon is de afgelopen twee jaar op zoek gegaan naar de vorm waarin dat plaats kan vinden. Een complex, politiek en gevoelig traject waar in 2023 de laatste stap gezet gaat worden.
· Wat is het belang van matching tussen opgaven en middelen?
· Welke praktische problemen komen hierbij aan de orde?
· Welke oplossingen zijn hiervoor bedacht?
 
16.30 - Afsluiting en terugblik op de dag
 
16.45 - Tijd voor een hapje en een drankje
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: directeur-bestuurders, treasurers, controllers, risicomanagers, (financieel) managers, en leden van de raad van commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs. Institutionele beleggers en hun adviseurs.

De kosten bedragen € 625 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, of online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen), of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat u het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE). Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel in Breukelen (Stationsweg 91) ligt direct naast het NS station Breukelen (bij Utrecht) en beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar. Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst