‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Subsidies voor Bouwen en Verduurzamen

14 juni 2023 – Utrecht

Er blijven miljoenen subsidiegeld onbenut op de plank liggen. Waar liggen kansen voor subsidiegeld en hoe kan het beleid rond subsidies een plek krijgen in uw organisatie?

De overheid is op zoek naar een juiste balans van verleiding en dwang om te bouwen en verduurzamen. Daarvoor is een steeds ruimer subsidie- en financieringsaanbod beschikbaar om dit financieel te ondersteunen en te stimuleren.

Er zijn heel veel verschillende subsidieregelingen. Jaarlijks komen er nieuwe subsidies bij en vallen andere af. De relevante regelingen en voorwaarden zijn lastig te vinden en te managen, terwijl de urgentie groot is. Al snel ziet u 'door de bomen het bos niet meer'.

Subsidies zijn een doorslaggevende factor in de onder druk staande businesscases bij nieuwbouw en verduurzaming. Zonder subsidie vaak geen haalbare businesscase!
Daarom organiseren wij op 14 juni 2023 het SOM seminar:
“Subsidies voor Bouwen en Verduurzamen”

Het seminar wordt opgenomen. Daarvoor hebben we een technische crew met een meerdere camera's. U kunt er voor kiezen thuis te kijken via een videostream. Deze videostream kunt U ook terugkijken (eventueel in delen) op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).
 
 

Leerdoelen

 
· Welke landelijke en regionale subsidieregelingen zijn beschikbaar voor woningcorporaties om de hoge ambities op het gebied van verduurzaming en woningbouw (financieel) waar te maken?
· Europese subsidies: wat mag u van de miljoenen uit Brussel verwachten en moeten corporaties er überhaupt aan willen beginnen?
· Hoe weegt u als corporatie af of het gebruik van een subsidie mogelijk is én meerwaarde heeft, kosten-baten technisch gezien? Welke aandachtspunten zijn van belang financieel, organisatorisch en strategisch?
· In welke situaties zijn subsidies aan woningcorporaties geoorloofde staatssteun, wanneer niet, en kunt u zomaar gebruik maken van meerdere subsidies binnen één project?
· In hoeverre biedt de nieuwe Energieprestatievergoeding (EPV) 2.0 extra financiële mogelijkheden voor corporaties bij het verduurzamen van het bezit?
· Hoe organiseert u intern en extern het subsidiemanagement en de samenwerking rondom subsidies?
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
Helene pragt
09.45 - Opening door dagvoorzitter Hélène Pragt, (interim) bestuurder en toezichthouder. Voormalig bestuurder van o.a. Ymere, Vesteda en eerder ook commissaris bij de Alliantie. Vanuit haar rol bij Ymere was ze betrokken bij  het subsidienetwerk van De Vernieuwde Stad. 
· Actualiteit: wat zien en horen we om ons heen op het gebied van subsidies?
· Wat kunt u vandaag verwachten?
 
Evelien en constan
10.00 - Eveline Molier, coördinerend beleidsmedewerker energietransitie sector huur bij BZK, en Constan Custers, senior adviseur bij RVO
· Hoe ondersteunt en stimuleert het Rijk corporaties ten aanzien van het verduurzamen van de woningvoorraad en de opschaling in nieuwbouw?
· Wat voor impact hebben recente (of aankomende) akkoorden?
· De beschikbare én aankomende subsidieregelingen voor corporaties en VvE’s
 
10.45 - Ruimte voor vragen en discussie met 'mentimeter'
 
Jasper en frederique
11.00 - Jasper Hiddinga en Frederique Lotgerink Bruinenberg, subsidiespecialisten woningcorporaties bij Subvention
· Werking fiscale regelingen EIA en MIA
· Praktische toepassingen EIA en MIA en voorbeeldprojecten
· Subsidies nieuwbouw en transformatie: mogelijkheden bij huisvesting aandachtsgroepen.
 
11.30 - Ruimte voor vragen en discussie met 'mentimeter', gevolgd door koffiepauze
 
Robin en wichard
12.00 - Robin van Leijen, EU lobbyist Aedes en Wichard van der Veen, senior controller Parteon
· Welke subsidiemogelijkheden zijn er momenteel op Europees niveau?
· In hoeverre maken corporaties al gebruik van EU subsidies? Waarom wel/niet veel?
· Delen ervaringen rondom een toegekende ELENA subsidie aan Parteon. Moet een corporatie er überhaupt aan willen beginnen?
 
12.45 - Ruimte voor vragen en discussie met 'mentimeter', gevolgd door lunchpauze
 
Melvin
13.45 - Melvin Könings, senior consultant staatssteun bij Lysias Advies
· Elke vorm van subsidie kan ongeoorloofde staatssteun bevatten. Hoe kunnen corporaties op een rechtmatige manier staatssteun ontvangen?
· Wat zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van meerdere subsidies binnen één project (‘stapelen’)? En wat zijn daarbij de organisatorisch en administratieve aandachtspunten voor een corporatie?
· Twee voorbeelden uit de praktijk op het gebied van nieuwbouw (gebiedsontwikkeling) en verduurzaming (warmtenetwerk).
 
14.30 - Ruimte voor vragen en discussie met 'mentimeter', gevolgd door koffiepauze
 
Ivo en doris
15.00 - Ivo Opstelten, directeur Stroomversnelling, en Doris de Bruijn, eigenaar SlimRenoveren
· Welke beperkingen van de EPV lost de nieuwe EPV 2.0 op?
· In hoeverre kan de EPV 2.0 de woningen in 1 keer of in stappen klaar maken voor de 2050 doelstellingen en duurzame kasstromen voor corporaties bevorderen?
· Betrokkenheid huurders en hoe staan zij tegenover een huurverhoging?
 
15.30 - Ruimte voor vragen en discussie met 'mentimeter'
 
Mark
15.45 - Mark Kuijpers, subsidie coördinator woningcorporatie Portaal
· Hoe kunt u het subsidiemanagement organiseren binnen een corporatie?
· Uit de praktijk: nieuwbouwprojecten in Utrecht en Amersfoort met een succesvolle in- en externe samenwerking op het gebied van subsidies.
 
16.15 - Afsluiting en tijd voor een drankje en een hapje 
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: Directeur-bestuurders, financiële managers, controllers, leden van de Raad van
Toezicht van woningcorporaties en hun adviseurs, assetmanagers, vastgoedbeheerders, Gemeenten, financiers en beleggers.

De kosten bedragen € 625 vrijgesteld van BTW.

het seminar wordt opgenomen met vijf camera's. U kunt er daarom voor kiezen thuis te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (eventueel in delen) terugkijken op een later tijdstip dat u beter schikt (óók 6 PE).

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE). Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen, beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar. Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst