‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties

heeft plaatsgevonden op 21 september 2023 – Utrecht

De Wet betaalbare huur, de Wet goed verhuurderschap, de Wet versterking volkshuisvesting en de uitwerking van de Nationale prestatieafspraken, met de huurverlaging in juli, zullen een belangrijke invloed krijgen op het huurbeleid van de corporatiesector.

Landelijk gezien is het aandeel sociale huur nu 27%, het huidige woningbouwprogramma zal echter leiden tot een daling naar 25%. Dit moet naar 30% voor iedere gemeente. Om ‘nep’ sociale huur tegen te gaan, komt er een definitie voor de “sociale huurwoning”. En er wordt verwacht dat woningcorporaties zich gaan inspannen voor de middeldure huurwoningen.

Vanwege het tekort aan betaalbare woningen wordt gepleit voor het beter benutten van de bestaande voorraad. Meer mensen in één woning en het bevorderen van doorstroming naar een passende woning. Door een ander systeem van woningtoewijzing kan de woning worden toegewezen aan de personen die hem het hardste nodig hebben.

Ook wordt gestudeerd op het afschaffen van het toeslagensysteem. Een van de opties is om de huurtoeslag (2022 4 miljard) bij de woningcorporaties neer te leggen.

Niet eerder was er zoveel aan de hand rond het huurbeleid van de corporatiesector.
Daarom organiseren wij op 21 september het SOM-Seminar:

Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties

Het aantal deelnemers in de zaal is beperkt. Het seminar was in voorgaande jaren snel volgeboekt. Aarzelt u daarom niet te lang met aanmelden.

Na iedere presentatie zullen we uw mening peilen middels ‘mentimeter’. Het seminar wordt opgenomen. Zodoende kunt u ervoor kiezen om te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (in delen) bekijken op een later tijdstip dat u schikt. (óók 6 PE).
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
Leon
09.45 - Opening door dagvoorzitter Léon Bobbe, adviseur en voormalig bestuurder De Key en Dudok Wonen en directeur Woonbond
· Wat is de stand van zaken rond de Wet versterking regie volkshuisvesting?
· En welke betekenis krijgt dit voor het huurbeleid van de corporatiesector?
· Toelichting op het dagprogramma
 
Peter Boelhouwer
10.15 - Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt TU Delft
· Wat zijn de gevolgen van de wet: “betaalbare huur” voor het huurbeleid?
· Wat zou de rol en taakopvatting van woningcorporaties kunnen zijn ten aanzien van de middeninkomens en wat is daarvoor nodig?
 
11.00 - Tijd voor vragen en discussie gevolgd door koffiepauze
 
Annemarie
11.30 - Annemarie van Gaal, is bekend om haar heldere, scherpe en uitgesproken mening in verschillende televisieprogramma’s. Annemarie is gevraagd vanwege haar columns in de Telegraaf: “Woonregels zijn niet meer uit te leggen” en “Verhuis huurtoeslag naar woningcorporaties”
· Frisse ideeën en tips voor de corporatiesector
 
12.15 - Tijd voor vragen en discussie gevolgd door lunch
 
Anne jo
13.30 - Anne-Jo Visser, directeur van de AFWC, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
· Wat zijn de gevolgen van de huurverlaging voor de kasstroom en de investeringscapaciteit van de Amsterdamse woningcorporaties?
· In Amsterdam bedraagt het percentage sociale huur 48%, de landelijke norm is 30%, mogen nu 18% van de woningen worden verkocht?
· Aan welke knoppen kan worden gedraaid om de prestatieafspraken te realiseren?
 
Maarten
14.00 - Maarten Pel, directeur Woningnet. Innovatie in woonruimteverdeling. In de regio Amsterdam ben je eerder aan de beurt als je in een dringende situatie zit en actief reageert.
· Wat zijn de uitgangspunten van dit nieuwe verdeelsysteem?
· Anne-Jo Visser gaat in op de ervaringen in de praktijk
 
14.30 - Tijd voor vragen gevolgd door koffie en thee en frisdrank ‘break’
 
Tonny
15.00 - Tonny van de Ven, Directeur-Bestuurder van Alwel en lid van het bestuur van Aedes
· Hoe kan je met huurbeleid richting geven aan de strategische doelstellingen van de woningcorporatie?
· In zijn kamerbrief van 17 mei pleit Minister de Jonge voor efficiëntere benutting van de woningvoorraad onder andere door meer mensen in één woning en door doorstroming te bevorderen. Is dit haalbaar? Zal dit leiden tot meer gelukkige huurders? Wat zijn de gevolgen voor de corporatiesector?
 
JohanConijn
15.30 - Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt, lid RvC BNG Bank en directeur van Finance Ideas
· de recente huurverlaging zorgt voor structureel lagere huurinkomsten.
En de gestegen rente zal leiden tot hogere uitgaven. Wordt de kloof tussen een kostendekkende huur en de feitelijke huur niet veel te groot?
· De herijking van de Nationale Prestatieafspraken is uitgevoerd.
Zijn de prestatieafspraken nu wel uitvoerbaar?
· Welk huurbeleid leidt tot een duurzaam verdienmodel?
 
16.00 - Afsluitende discussie
 
16.15 - Tijd om na te praten onder het genot van een drankje en een bitterballetje
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: Bestuurders, managers, beleidsadviseurs en commissarissen van woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties en hun adviseurs.

De kosten bedragen € 625 vrijgesteld van BTW.

U kunt het dan ook op een ander tijdstip achteraf (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat u het schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel, Hinthorslaan 2-4, Utrecht Zuid, beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren. Als u met de trein reist dan is het nog twee haltes met de tram vanaf het Centraal Station Utrecht.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar. Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst