‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Financieel Beleid Woningcorporaties

Heeft plaatsgevonden op 27 september 2023 – Utrecht

Er zit een ongekend aantal nieuwe woonwetten aan te komen en er wordt gestudeerd op een nieuw systeem voor de huurtoeslag. Welke betekenis krijgt dit voor uw (financieel) beleid?

Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten in juli de huren van grote groepen huurders worden verlaagd en moet fors worden geïnvesteerd in verduurzaming. Om de nieuwbouw te realiseren moet in de komende tien jaar 50 miljard worden bijgeleend.

Door de gestegen rente, hogere bouwkosten en schaarse locaties wordt het lastig om de gemaakte afspraken na te komen. Daarbij zorgt de vennootschapsbelasting en niet-aftrekbare rente voor hogere belastinguitgaven.

Maar de doorrekening van de prestatieafspraken laat zien dat de corporatiesector haar verplichtingen voor de komende 10 jaar wel kan nakomen. Er is echter een voetangel! Er wordt gerekend met een huurstijging die gekoppeld is aan de stijging van de CAO lonen. Maar kunnen uw huurders deze huurverhoging betalen?

De Autoriteit Woningcorporaties waarschuwt voor de gevolgen van de huurverlaging en het gebrek aan locaties voor betaalbare bouw, maar zegt ook dat woningcorporaties meer en helderder inzicht moeten geven in hun prestaties.

De marktwaarde en beleidswaarde zijn geëvalueerd. Onder meer de beleidswaarde wordt aangepast. Naar verwachting zal de nieuwe waardering van kracht worden in de dPi 2024.

“Het uur van de waarheid nadert” zegt dagvoorzitter Johan Conijn!
Daarom organiseren wij op 27 september, direct na Prinsjesdag, het SOM-Seminar:

Financieel Beleid Woningcorporaties

Wij beloven u een interessant en actueel programma. Het aantal deelnemers in de zaal is beperkt. Het seminar was in voorgaande jaren snel volgeboekt.

Tijdens het seminar zullen we uw mening peilen middels ‘mentimeter’. Het seminar wordt opgenomen. Zodoende kunt u ervoor kiezen om te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (in delen) bekijken op een later tijdstip dat u schikt. (óók 6 PE).
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
JohanConijn
09.45 - Opening door Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt, lid RvC BNG Bank en directeur van Finance Ideas
· De recente huurverlaging zorgt voor structureel lagere huurinkomsten.
En de gestegen rente zal leiden tot hogere uitgaven. Wordt de kloof tussen een kostendekkende huur en de feitelijke huur niet veel te groot?
· Enige bespiegelingen ten aanzien van uw prestatiemodel.
 
GijsZeestraten
10.15 - Gijs Zeestraten, hoofd woningcorporaties bij het ministerie van BZK
· Wat is de stand van de Wet betaalbare huur, de Wet goed verhuurderschap, de Wet versterking volkshuisvesting en de uitwerking van de Nationale prestatieafspraken?
· Wat zijn de resultaten van de evaluatie markt- en beleidswaarde?
Welke rol zouden woningcorporaties kunnen en moeten spelen ten aanzien van de middeninkomens en welke hulp biedt BZK?
 
11.00 - Tijd voor vragen en discussie gevolgd door koffiepauze
 
GerdJanWeiman
11.30 - Gerd-Jan Weiman, Teamleider Accounts Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
· Ontwikkelingen rond leningenportefeuilles, rente, looptijden en beleid?
· Wat betekent de evaluatie markt- en beleidswaarde voor de toekomstige begrotingen en borging?
· Hoe kijkt WSW naar de financieringsstrategie, risicospreiding en looptijdenmanagement bij de leningenportefeuille?
· Hoe gaat WSW om met de nieuwe dPi’s (inclusief 10-jaarsprognose), gevraagde
borging voor plannen van nieuwbouw en duurzaamheid en onzekerheden daarbij?
 
Eelkjevdkuilen
12.00 - Eelkje van der Kuilen, advocaat-partner AKD en adviseur van Corporaties
· Actualiteiten in (verwachte) wet- en regelgeving voor woningcorporaties, zoals de Wet versterking regie volkshuisvesting, Wet vaste huurcontracten, Wet betaalbare huur en Wet goed verhuurderschap.
 
12.30 - Tijd voor vragen en discussie gevolgd door lunch
 
JohanConijn
13.30 - Opening van het middagprogramma door Johan Conijn
· Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in de markt- en beleidswaarde?
· Hoe kunnen woningcorporaties beter inzicht geven in hun prestaties?
 
Hansvandenbos
14.00 - Hans van den Bos, controller Woonstede
· In de begroting van Woonstede staat de gevraagde maatschappelijke prestatie centraal. Hoe is het begrotingsproces ingeregeld?
· En hoe geeft Woonstede inzicht in haar prestaties?
 
14.30 - Discussie “kan de verantwoording nog efficiënter en inzichtelijker?”
 
14.45 - Tijd voor vragen gevolgd door koffie en thee en frisdrank ‘break’
 
Maartenvanthek
15.00 - Maarten van ’t Hek, senior consultant Ortec Finance en verantwoordelijk voor de doorrekening van de NPA (De Nationale Prestatieafspraken)
· Wat zijn de resultaten van de actualisatie van de doorrekening?
· Onder welke voorwaarden zijn de prestatieafspraken nu wel uitvoerbaar?
 
Frank saar
15.30 - Hoe geven Domijn en Cazas Wonen invulling aan de prestatieafspraken?
Frank Roerdinkholder, manager financiën en automatisering Domijn en Saar Spanjaard, bestuurder Cazas Wonen. Welke 'mindset' en randvoorwaarden zijn nodig om de doelstellingen van de corporatiesector  te realiseren?

 
16.00 - Afsluitende discussie
 
16.15 - Tijd om na te praten onder het genot van een drankje en een bitterballetje
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: directeur-bestuurders en leden Raad van Commissarissen, managers financiën, beleid en wonen, controllers en adviseurs van woningcorporaties.

De kosten bedragen € 625 vrijgesteld van BTW.

Het seminar wordt opgenomen. U kunt reistijd besparen en ‘online’ deelnemen.
U kunt het seminar ook op een ander tijdstip achteraf (eventueel in delen) bekijken.


SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid, beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren. Als u met de trein reist dan is het nog twee haltes met de tram vanaf het Centraal Station Utrecht.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar. Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst