‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Persbericht header
Van Abbemuseum
Doorkijkje uit 'Dwarsverbanden', Van Abbemuseum. Foto: Peter Cox
Het nieuwe culturele seizoen in het Van Abbemuseum!

Dit culturele seizoen staan thema’s als inclusie, migratie, dekolonisatie en ecologie centraal in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Zo vertelt het museum verhalen over het eigen koloniale verleden en staat de rijke hiphopgeschiedenis van Eindhoven in 2024 in de schijnwerpers. Maar er is meer te ontdekken – van een interactieve tentoonstelling tot kunst die ons laat nadenken over hoe we gebruikmaken van de aarde. Een greep uit de hoogtepunten:


Multi-zintuiglijke collectiepresentatie: Dwarsverbanden
Kunst ervaren door anders te kijken, te voelen en ruiken
t/m 2026
De collectiepresentatie Dwarsverbanden laat je kunst op andere manieren ervaren. Met maar liefst 120 kunstwerken verspreidt over vijf verdiepingen, ervaar je hoe bekende kunstenaars en minder bekende namen van 1900 tot nu worstelen met de grote vragen van hun tijd. Wat hebben zij met elkaar gemeen? En hoe spreekt de kunst voor hen? Om de tentoonstelling toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek – waaronder slechtziende of blinde bezoekers – ontwikkelde het museum samen met ervaringsdeskundigen tientallen multi-zintuiglijke tools zoals geuren, voelobjecten en audioverhalen. Doe één van de vijf gratis audiotours via de Smartify-app en verken de omvangrijke tentoonstelling.

Dwarsverbinding: Kabakov Kabinet
Uniek inkijkje in het oeuvre van kunstenaarskoppel Ilja en Emilia Kabakov
t/m 24 maart 2024
In 2021 kocht het Van Abbemuseum maar liefst 86 grafische werken van kunstenaarskoppel Ilja en Emilia Kabakov aan. De expositie Dwarsverbinding: Kabakov Kabinet toont een deel van de aankoop, met nooit eerder getoonde werken en al eerder verworven werken van de Kabakovs uit de museumcollectie: van sculpturen tot kinderboekprenten en metersgrote schilderijen. Van 1969 tot nu. Kabakov Kabinet is een van de laatste tentoonstellingen waar Ilja Kabakov aan werkte vlak voor zijn dood in mei 2023.

20230628 40 (1)
Dwarsverbinding: Kabakov Kabinet, Van Abbemuseum (2023). Foto: Peter Cox

Positions #7: Alles van waarde doe je met anderen
Welke verhalen ontstaan er als je samen kunst maakt?
t/m 24 september 2023
Nog enkele weken kun je de tentoonstelling Positions #7: Alles van waarde doe je met anderen bekijken. Verspreid over tien zalen is werk te zien dat is ontstaan door samenwerking. Van een tempel vol bloemen met medicinale eigenschappen, tot cakes van eetbare klei en een analoge film met beelden van conflicten in Palestina. Met werk van o.a. Ellen Gallagher, Edgar Cleijne, Yussef Ogbo-Ola, Tabitha Rezaire, Subversive Film en Nolan Oswald Dennis.

The space between us
Dutch Design Week 2023
7 oktober t/m 19 november 2023
Van voorwerp tot openbare ruimte: bijna alles wat we dagelijks gebruiken is ontworpen door mensen. Maar wie of wat bepaalt de relatie die wij hebben met een object? Is een stoel bijvoorbeeld nog wel een stoel als deze tentoongesteld wordt in een museum? The space between us bevraagt de functie van ontwerp en hoe makers, plekken en regels ons gedrag bepalen. Welke rol speelt het museum hierin? En hoe heeft deze invloed op de bezoeker? The space between us is vanaf 7 oktober t/m 19 november te zien in het Van Abbemuseum en is onderdeel van Dutch Design Week 2023.

Annelies Hermsen @ Van Abbemuseum Vitrine
Vitrine Van der Valk Hotel Eindhoven
22 september t/m 31 maart 2024
Food designer Annelies Hermsen presenteert een selectie collectiewerken van het Van Abbemuseum in de vitrine in het Van der Valk Hotel Eindhoven. Met werk van o.a. Marcel Broodthaers, Julia Lohmann en Maryam Jafri. Al deze werken bevragen de relatie tussen mens en de vleesindustrie. De presentatie is ook onderdeel van Dutch Design Week 2023.

Solotentoonstelling Sung Hwan Kim
2 december 2023 t/m 12 mei 2024

Sung Hwan Kim staat bekend om het samenbrengen van veel verschillende kunstvormen: video, muziek, licht en tekenen in droomachtige omgevingen. Vaak zijn deze ruimtes ook het decor voor performances. Deze tentoonstelling daagt je uit om je over te geven aan de buitengewone verbeelding van de kunstenaar. En vooral om mee te gaan met je gevoelens en emoties. De tentoonstelling gaat over migratie en grenzen, terugkerende thema's in Kims praktijk. Thema's waar de Nederlandse bevolking zich toe kan wenden gezien haar eigen lange migratiegeschiedenis en de huidige discussies in Europa. Kims poëtische taal biedt ons een noodzakelijk moment van reflectie.

SHK Overhauled Stories
Open Studio: Overhauled Stories, Sung Hwan Kim, Framer Framed (2023). Foto: Suin Kwon

Verborgen Verbanden
Welke sporen heeft het koloniale verleden van het Van Abbemuseum achtergelaten?
2 maart 2024 t/m 2026
Om een completer en eerlijk verhaal over het verleden van het museum te vertellen, wordt er vanaf maart 2024 het tweede deel van het onderzoek Verborgen Verbanden gepresenteerd. Hierin is aandacht voor de onderdrukking en het verzet op de plantages op Sumatra. Hier haalde Henri van Abbe (de oprichter van het Van Abbemuseum) de tabak vandaan waar hij zijn rijkdom mee vergaarde. Samen willen we leren over ons gezamenlijke koloniale verleden en de gevolgen hiervan, die nog tot op de dag van vandaag voelbaar zijn.

Soils
Hoe zorgen wij voor onze grond, zoals de grond ook voor ons zorgt?
15 juni t/m 24 november 2024
Soils is een pleidooi om je te verbinden met de bodem: de grond waarop we leven. Hoe kunnen we hierbij leren van elkaar, elkaar ondersteunen en relaties aangaan? Relaties met het land, maar ook relaties met elkaar, staan centraal. De tentoonstelling Soils geeft een inkijkje in hoe kunstenaars uit verschillende delen van de wereld zich verbinden, gebruikmaken van of teruggeven aan de aarde.

Radically Mine!
Een nieuwe generatie kunstenaars in het museum
11 april t/m 9 juni
In deze 15e editie van het jaarlijkse terugkerende scholierenprogramma Radically Mine! laten scholieren van verschillende middelbare scholen uit Eindhoven en omgeving zich inspireren door werken uit de collectie. Vervolgens maken ze ieder een eigen kunstwerk, waarvan een selectie te zien is in de tentoonstelling Radically Mine!

Hiphop in Eindhoven
Groepstentoonstelling over hiphop in Eindhoven
21 juni t/m januari 2025
Samen met vier gastcuratoren uit verschillende disciplines tonen we belangrijke momenten uit de invloedrijke hiphopgeschiedenis van Eindhoven. Rondom de tentoonstelling wordt een uitgebreid activiteitenprogramma samengesteld om bezoekers onderdeel te laten worden van de community.

Voor het volledige programma van lopende en toekomstige tentoonstellingen en activiteiten verwijzen we naar onze website: vanabbemuseum.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor beeldmateriaal en vragen
Kelly Hamers Communicatie & Pers
M: +31 (0) 062 810 0149
E: pressoffice@vanabbemuseum.nl
ENGLISH
A new cultural season at the Van Abbemuseum!

This cultural season, themes of inclusion, migration, decolonisation, and ecology take centre stage at the Van Abbemuseum in Eindhoven. The museum will tell stories about its own colonial past and Eindhoven’s rich hip-hop history will be highlighted in 2024. But there’s more to discover – from an interactive exhibition to art that makes us think about how we use the earth. A few of the upcoming season’s highlights:


Multisensory collection presentation: Delinking and Relinking
Experiencing art by looking, feeling, and smelling differently
until 2026
The collection presentation Delinking and Relinking lets you experience art in different ways. With no fewer than 120 artworks spread over five floors, you’ll experience how well-known artists and lesser-known names from 1900 to today grapple with the big questions of their time. What do they have in common? And how does their art speak for them? To make the exhibition accessible to a wide audience – including visually or hearing-impaired visitors and wheelchair users – the museum developed dozens of multisensory tools such as scents, tactile objects, and audio stories. Listen to one of the five free audio tours via the Smartify app and explore the extensive exhibition.

Relinking: Kabakov Cabinet
Unique insight into the oeuvre of artist couple Ilya and Emilia Kabakov
until 24 March 2024
In 2021, the Van Abbemuseum acquired no less than 86 graphic works by the artist couple Ilja and Emilia Kabakov. The exhibition Relinking: Kabakov Cabinet shows part of the purchase, with never-before-seen works and previously acquired works by the Kabakovs from the museum's collection: from sculptures to children's book prints and large paintings. From 1969 to the present. Kabakov Cabinet is one of the last exhibitions Ilya Kabakov worked on just before his death in May 2023.

20230628 40 (1)
Relinking: Kabakov Cabinet, Van Abbemuseum (2023). Photo: Peter Cox

Positions #7: Everything worthwhile is done with other people
What stories are created when you make art together?
until 24 September 2023
For a few more weeks, you can experience the exhibition Positions #7: Everything worthwhile is done with other people. Spread across ten rooms, the exhibition features works created through collaboration. From a temple full of flowers with medicinal properties to cakes made of edible clay and an analogue film showing images of conflicts in Palestine. Featuring work by Ellen Gallagher, Edgar Cleijne, Yussef Ogbo-Ola, Tabitha Rezaire, Subversive Film, and Nolan Oswald Dennis, among others.

The space between us
Dutch Design Week 2023
7 October to 19 November 2023
From objects to public spaces, almost everything we use every day is designed by people. But who or what determines the relationship we have with an object? For example, is a chair still a chair if it is displayed in a museum? The space between us questions the function of design and how makers, places, and rules determine our behaviour. What role does the museum play in this? And how does it affect the visitor? The space between us can be seen at the Van Abbemuseum from 7 October to 19 November and is part of Dutch Design Week 2023.

Annelies Hermsen @ Van Abbemuseum Vitrine
Display case Van der Valk Hotel Eindhoven
22 September to 31 March 2024
Food designer Annelies Hermsen presents a selection of works from the Van Abbemuseum's collection in the display case of the Van der Valk Hotel Eindhoven. With works by Marcel Broodthaers, Julia Lohmann and Maryam Jafri. They question the relationship between people and the meat industry. The presentation is part of Dutch Design Week 2023.

Solo exhibition Sung Hwan Kim
2 December 2023 to 12 May 2024
Sung Hwan Kim is known for bringing together many different art forms: video, music, light, and drawing in dreamlike environments. Often, these spaces are also the setting for performances. This exhibition challenges you to surrender to the artist's extraordinary imagination. And especially to go with your feelings and emotions. The exhibition deals with migration and borders, recurring themes in Kim's practice. Themes that people in the Netherlands can relate to given their long history of migration and current discussions taking place in Europe. Kim's poetic language offers us a necessary moment of reflection.

SHK Overhauled Stories
Open Studio: Overhauled Stories, Sung Hwan Kim, Framer Framed (2023) Photo: Suin Kwon

Hidden Connections
What traces has the Van Abbemuseum's colonial past left behind?
2 March 2024 to 2026
To tell a more complete and honest story about the museum's past, starting March 2024 The Van Abbemuseum presents the second part of the study Hidden Connections. This will focus on the oppression and resistance on the plantations in Sumatra. These plantations are where Henri van Abbe (the founder of the Van Abbemuseum) acquired the tobacco from which he amassed his wealth. Together, we want to learn about our common colonial past and its consequences, which are still felt today.

Soils
How do we take care of our soil, like the soil takes care of us?
15 June to 24 November 2024
Soils is a plea to connect with soil: the ground on which we live. In doing so, how can we learn from each other, support each other and build relationships? Relationships with the land, but also relationships with each other, are central. The exhibition Soils gives an insight into how artists from different parts of the world connect, use or give back to the earth.

Radically Mine!
A new generation of artists in the museum
11 April to 9 June
In this 15th edition of the annual programme Radically Mine!, students from various secondary schools in Eindhoven and the surrounding area are inspired by works from the collection. From this inspiration, they each make their own artwork, a selection of which can be seen in the exhibition Radically Mine!

Hip-hop in Eindhoven
Group exhibition on hip-hop in Eindhoven
June to January 2025
Together with four guest curators from different disciplines, we’ll show important moments from Eindhoven's influential hip-hop history. To allow visitors to truly become part of the community, an extensive programme of activities will surround the exhibition.

For the full programme of current and future exhibitions and activities, please refer to our website: vanabbemuseum.nl

For visual material or questions
Kelly Hamers, Communication & Press
M: +31 (0)6 2810 0149
E: pressoffice@vanabbemuseum.nl

Bezoekadres / Visiting address
Stratumsedijk 2, Eindhoven
Openingstijden / Opening hours
Dinsdag t/m zondag / Tuesday to Sunday 11.00 - 17.00.
Het museum is gesloten op Koningsdag, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. / The museum is closed on King's Day, Christmas Day and New Year's Day.

Entreeprijzen / Admission
Volwassenen / Adults - € 13
Studenten, CJP houders / Students - € 6
Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart, VriendenLoterij VIP-kaart & iedere dinsdagmiddag na 15 uur - Gratis
Children under 13, Museum card, VriendenLoterij VIP card & every Tuesday afternoon after 3 pm - Free


Meer info / More info: vanabbemuseum.nl/

Facebook Twitter
YouTube
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

VAM nieuwsbrief banner 

Verzorgd door MailingLijst