‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Actualiteit Financiering Woningcorporaties

4 april 2024 Houten bij Utrecht

Er moet door woningcorporaties veel meer worden gebouwd én verduurzaamd én geleend. De belangrijkste kosten van woningcorporaties zijn dan ook de rentelasten. Het is daarom goed nieuws dat de rente na de plotselinge stijging weer is gedaald.

Om alle plannen te realiseren moet veel worden bijgeleend. Door de borging van het WSW, de achtervang van het Rijk en gemeentes én collegiale hulp als het echt misgaat én het onderpand in stenen kennen de leningen van woningcorporaties een laag risico. Daarom zijn financiers en beleggers steeds meer genegen om zonder WSW-borging uit te lenen.

Kredietgevers zijn voor hun financiering afhankelijk van de internationale kapitaalmarkt. De klimaatplannen (ESG) krijgen daarom hun weerslag in het beleid van de sectorbanken en de institutionele beleggers. Ook de corporatiesector zal hiermee worden geconfronteerd.

In de dPi’s moet worden gerekend met lagere rente en lagere inflatie. Door de verhoging van de beleidswaarde wordt de leen- en investeringsruimte opgerekt. Veel woningcorporaties zien dat zij op termijn niet meer kunnen voldoen aan de ratio’s.

De Daeb-grens is in 2024 fors verhoogd. Aedes heeft een handreiking opgesteld voor de Niet-Daeb. Er wordt gelobbyd om de Daeb-grens te verhogen naar € 1.200. Wat zijn de actualiteiten uit het WSW. Welke thema's spelen in de deelnemersraad?

Hoe kan worden voorkomen dat de in de NPA beloofde aantallen niet worden gerealiseerd en de realisatie-indexen toch weer dalen. Aan welke knoppen kan worden gedraaid om de broodnodige woningen zo snel mogelijk bij te bouwen?

Het gaat er nu niet om wat niet kan, maar om wat wel mogelijk is!
Daarom organiseren wij op 4 april 2024 het SOM-seminar:
"Actualiteit Financiering Woningcorporaties"

Tijdens het seminar peilen we uw mening middels ‘mentimeter’. Het seminar wordt opgenomen. Zodoende kunt u ervoor kiezen om te kijken via een videostream. U kunt deze videostream ook (in delen) bekijken op een later tijdstip (óók 6 PE).

Het aantal deelnemers in de zaal is beperkt. Aarzel daarom niet met aanmelden!
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
JohanConijn
09.45 Opening door Johan Conijn, emeritus-hoogleraar woningmarkt,
lid RvC BNG Bank en directeur van Finance Ideas
·
Wat is de actuele stand van zaken rond de Nationale Prestatieafspraken en de investeringsopgave van de corporatiesector?
· T
oelichting op de samenhang tussen de haalbaarheid en de financierbaarheid van corporatie investeringen?
·
Wat kunt u vandaag verwachten?
 
Schermafbeelding om
10.15 - Leonieke Blaauwgeers, head of Public Finance NWB
·
Wat zijn de actuele ontwikkelingen op de rente- en kapitaalmarkt?
· 
In welke mate speelt ESG thans een rol in de financiering van de NWB en welke betekenis krijgt dit voor de corporatiesector?
 
10.45 - Tijd voor vragen en discussie gevolgd door koffiepauze
 
GerdJanWeiman

11.15 - Gerd-Jan Weiman, Teamleider Accounts Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
·
Ontwikkelingen rond leningenportefeuilles, rente, looptijden en beleid?
·
Wat is de stand van zaken rond de beleidswaarde?
· 
Hoe gaat het WSW om met ongeborgde financiering bij deelnemers?

 
Schermafbeelding om
11.45 - Friso de Roos, CFO van Accolade en lid deelnemersraad WSW
·
Wat is de rol van de deelnemersraad en welke onderwerpen liggen thans op tafel?
 
Aansluitend discussie aan de hand van 'Mentimeter' stellingen gevolgd door de lunch
 
Middagprogramma – hier staat de niet-DAEB opgave centraal
 
Schermafbeelding om
13.15 - Opening door Johan Conijn
·
(On) mogelijkheden met betrekking tot middenhuur door woningcorporaties
· 
Leidt een andere “Mindset” tot nog meer succes?
 
Schermafbeelding om
13:30 - René Goorden, Sectorlead Wonen bij BNG Bank
· Hoe kijkt BNG Bank aan tegen Niet-Daeb financiering?
·
Welke voorwaarden zijn van toepassing bij ongeborgde financiering?
 
Schermafbeelding om
14.00 Adamo Ritmeester, directeur financiën, bedrijfsvoering & ICT bij de Haagse woningcorporatie Staedion
In de Haagse wijk Moerwijk wordt met man en macht gewerkt aan
“De Schaloen”. Met financiering van de BNG bouwt Staedion 222 sociale huurwoningen en 348 vrije sector huurwoningen. Deze huurwoningen trekken een gemengde groep bewoners aan met zowel middeninkomens als lagere inkomens.

·
Wat waren de (financiële) haken en ogen van dit bijzondere project?
 
14.30 - Ruimte voor vragen en discussie
 
14.45 - Koffie en thee en frisdrank break
 
Schermafbeelding om
15.00 - Jan van Barneveld, directeur de Alliantie Ontwikkeling B.V.
·
Hoe geeft de Alliantie vorm aan haar middenhuur opgave?
·
Hoe wordt daarin samengewerkt met gemeenten, marktpartijen en bankiers?
·
Welke innovaties zet de Alliantie daarbij in?
 
Schermafbeelding om
15.30 Niels van der Poel, programmamanager Financiën en Stelsel Aedes
·
Wat is de investeringscapaciteit in de Niet-Daeb tak?
·
Wat is de impact van bancaire restricties?
·
Hoe kan de investeringscapaciteit van de corporatiesector worden vergroot?
 
16.00 - Afsluitende discussie
 
16.15 - Tijd voor een drankje en een bitterballetje
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel interessante informatie en ook verslagen
van eerdere SOM seminars, die u kosteloos kunt downloaden.


Bestemd voor: Directeur-bestuurders, treasurers, controllers, risicomanagers, (financieel) managers, en leden van de raad van commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs. Banken, Institutionele beleggers en hun adviseurs. Gemeentelijke medewerkers Wonen en RO.

De kosten bedragen € 645 vrijgesteld van BTW.

Het seminar wordt opgenomen. U kunt reistijd besparen en ‘online’ deelnemen.
U kunt het seminar ook op een ander tijdstip achteraf (eventueel in delen) bekijken
.


SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren. Als u met de trein reist dan is er een goede busverbinding vanaf CS Utrecht.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst