Ezeltje prik update
 
Beste relatie,

U mag weer prikken! De tweede ronde van de Faro-regeling is van start. Heeft u een idee voor een Faro-initiatief dat bijdraagt aan onze gezamenlijke Uitvoeringsagenda? Dan kunt u op het prikbord hier ruchtbaarheid aan geven. Het prikbord is een speciale pagina op het Faro-platform waar eerste ideeën en conceptplannen worden gedeeld. Dit levert vaak goede suggesties op van anderen uit het netwerk om plannen nog beter te maken. Alleen initiatieven die op het prikbord staan, komen later eventueel in aanmerking voor een financiële bijdrage. Faro doen we samen en in alle openheid.

Anders dan vorig jaar hebben we nu op verzoek van velen al voor de zomer een eerste netwerkbijeenkomst. Op 18 juni kunnen initiatieven zich aan elkaar presenteren en mooie coalities smeden. Op het platform staat een uitgebreide planning van het hele proces.

“Maar welke initiatieven komen dan precies in aanmerking?”, is een veelgehoorde vraag. Op het platform is na te lezen op welke criteria de initiatieven in het najaar worden beoordeeld. Belangrijk is dat initiatieven niet alleen voldoen aan het Faro-gedachtegoed, maar ook een structurele verandering willen bewerkstelligen in de erfgoedzorg: in onze werkwijzen, in onze organisatie, in onze kennis et cetera. Een initiatief moet daarom aansluiten bij de in de Uitvoeringsagenda Faro door het erfgoedveld benoemde ambities. De regeling die we nu hebben is al een eerste stap naar de implementatie van het verdrag. Het is dus een wezenlijk andere regeling dan die we in de eerste paar jaar hadden voor het stimuleren van praktijkprojecten. Dat soort projecten verwijzen wij door naar de reguliere fondsen, zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie. Twijfel je, neem dan vooral in een vroeg stadium contact op. Stuur een mailtje met een korte pitch naar faro@cultureelerfgoed.nl. Dan kijken en denken we mee.

De ronde van vorig jaar was leerzaam, enthousiasmerend en inspirerend. Bijna niet te overtreffen, maar daar gaan we natuurlijk wel voor! Hopelijk doet ook u mee.
 
Machteld Linssen
Programmaleider Faro
 
 

Online informatiebijeenkomsten Faro-initiatieven: 14 maart en 9 april

 
 
Faro infographic banner
Op het Faro-platform staat veel informatie over hoe je een initiatief kunt aanmelden op het prikbord, de procedure en de planning. Toch lichten we alles graag persoonlijk toe in online bijeenkomsten op 14 maart en 9 april. Deelnemers kunnen dan ook vast met elkaar nadenken over ideeën en samenwerking zoeken.
 
 

Save the date: netwerkdag op 18 juni in Amersfoort

Noteer 18 juni vast in de agenda. Op deze dag organiseren we een Faro-netwerkdag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Hier kunnen nieuwe initiatiefnemers hun ideeën laten 'proeven' door het erfgoedveld en matchen met eventuele samenwerkingspartners. Heb je (nog) geen plannen, dan kun je meedenken en inspiratie opdoen. Er wordt sowieso veel kennis gedeeld. Initiatiefnemers van vorig jaar komen bijvoorbeeld vertellen over hun ervaring en wat ze tot nu hebben gerealiseerd. In maart volgt meer informatie over het programma op het platform.
 
 

Nieuwe berichten Platform Faro

 
 
Op Platform Faro informeren we belangstellenden over de realisatie van de Faro Uitvoeringsagenda. Ook is het platform de plek voor nieuws, publicaties en "Faro in de praktijk". Hieronder een selectie van berichten.
 
 
Museum de Voorde participatief ontzamelen

Museum De Voorde ontzamelt de gehele collectie: help je mee?

De hondenkar van bakker Pieterse, de tas van dokter Palte, het uithangbord van café De Jonge Prins. Dit zijn voorbeelden uit de collectie van Museum De Voorde. Nu het museum gestopt is, moeten de objecten herplaatst worden bij andere musea of erfgoedcentra. Alle Zoetermeerders en andere inhoudelijke specialisten, liefhebbers of betrokkenen zijn welkom hierover mee te denken. Dit kan op meerdere dagen in maart en april.
 
Midwest Bram Budel update

LSA Bewoners publiceert Basis participatieverordening

LSA Bewoners heeft een Basis participatieverordening gepubliceerd. Deze tekst is de uitkomst van gesprekken met actieve bewoners en andere participatie-experts. Iedere gemeente, provincie en waterschap moet straks beschikken over een participatieverordening. Daarin staan de spelregels voor participatie door of met inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
Lees meer
 
Lees meer
   
Participatiemogelijkheden in de archeologie update

Project 'Participatiemogelijkheden in de archeologie' gestart

Het Faro-initiatief 'Samen werken aan participatiemogelijkheden in de archeologie' heeft het officiële startschot gegeven. Ze zijn van plan geregeld een update te geven op het platform.
 
Oral history Eise Eisinga update

Subsidie voor oral history van het Cultuurfonds

In een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling van het Cultuurfonds wordt oral history specifiek genoemd. Kleine erfgoedorganisaties zijn de doelgroep. Aanvragen is mogelijk tot 1 mei 2024.
Bekijk de eerste update
 
Lees meer
   
Interview met Javaan grammofoonplaat Nationaal Archief update

Oproep voor verrijken erfgoedcollecties Nederlands-Indiƫ/Indonesiƫ

Binnen het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) is ruimte voor het digitaliseren, verrijken en nader toegankelijk maken van erfgoedcollecties Nederlands-Indië/Indonesië. Musea en erfgoedinstellingen met deze collecties zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
 
Collage Erfgoed Gelderland update

Onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland

In het 114e jaarboek van de historische Vereniging Gelre staan o.a. de resultaten van onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland. Voor honderd verenigingen is nagegaan hoe ze zijn ontstaan, wat ze doen en welke betekenis ze hebben voor hun omgeving.
Lees meer
 
Lees meer
   

Erfgoedparticipatie-labs starten op 14 en 20 maart - laatste kans!

 
 
Erfgoedlabs Faro banner
De ErfgoedAcademie organiseert weer erfgoedparticipatie-labs, speciaal voor gemeente- en provincieambtenaren. In de labs wordt ingegaan op het gedachtengoed van het Verdrag van Faro, wat dit betekent voor de rol van ambtenaren, samenwerkingsverbanden, wet- en regelgeving en relaties met andere beleidsdomeinen. De labs bieden een unieke kans om veel te leren over erfgoedparticipatie, een eigen casus uit te werken en een netwerk op te bouwen onder collega-ambtenaren. Er zijn twee reeksen Erfgoedparticipatie-labs 2024. Ze starten op 14 en 20 maart en duren vier maanden (maart t/m juni). De aanmelding sluit bijna, dus wees er snel bij als je mee wilt doen. Deelname is gratis.
 
 

Agenda

 
 

Bekijk de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 
 

Over deze update

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het programma Faro dat wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar faro@cultureelerfgoed.nl.

We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
 
 
Verzorgd door MailingLijst