‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Na logo
Nieuwsbrief Afstand en Adoptie  April 2024
Introductie
Voor u ligt de Nieuwsbrief Afstand en Adoptie. De eerste van een korte serie nieuwsbrieven over zaken die bij het Nationaal Archief spelen rond de thema’s ‘binnenlandse afstand en adoptie’ en ‘interlandelijke adoptie’. Hiermee geven we u informatie over de dienstverlening op zowel de afstands- als de adoptiedossiers die we nu bewaren.

Ook vindt u het laatste nieuws over relevante archieven die nog naar het Nationaal Archief worden overgebracht. Verder blikken we terug op evenementen waarbij we aanwezig waren en kijken we vooruit naar nieuwe ontmoetingen.
Toezegging minister Weerwind over overbrenging afstands- en adoptiedossiers naar het Nationaal Archief
Op 3 april deed minister Weerwind in de Tweede Kamer de toezegging dat hij in mei/juni zal aangeven wanneer de laatste afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming zullen worden overgebracht naar het Nationaal Archief. De minister deed dat in een debat over personen- en familierecht met de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om de overdracht van ongeveer 40.000 dossiers over geadopteerden met een geboortejaar vanaf 1970.

Over de overdracht van archieven van particuliere instellingen, zoals Fiom, kon de minister geen toezeggingen doen: 'De private instellingen vallen niet onder de directe verantwoordelijkheid van de rijksoverheid en vallen ook niet onder de reikwijdte van de Archiefwet. Hun medewerking aan het overbrengen van dossiers vindt plaats op basis van vrijwilligheid.’
Save the date: 4 juni 2024 informatieavond voor interlandelijk geadopteerden
Op dinsdag 4 juni aanstaande organiseert het Nationaal Archief de informatieavond ‘interlandelijke adoptiedossiers: van aanvraag tot inzage’ voor interlandelijk geadopteerden. Meer informatie over het programma en een aanmeldlink vindt u in onze agenda.

lees meer
Save the date: 11 juni 2024 informatieavond voor binnenlands geadopteerden
Op dinsdag 11 juni aanstaande organiseert het Nationaal Archief de informatieavond ‘binnenlandse afstands- en adoptiedossiers: van aanvraag tot inzage’ voor binnenlands geadopteerden. Meer informatie over het programma en een aanmeldlink vindt u in onze agenda.

lees meer
 
Uitnodiging deelname klankbordgroep
Voor de klankbordgroep ‘informatievoorziening over afstand en adoptie’ zoekt het Nationaal Archief zes mensen die aan deze groep willen deelnemen. We zijn op zoek naar direct betrokkenen bij de dossiers, namelijk interlandelijk en binnenlands geadopteerden, afstandsmoeders en adoptieouders. Op onze website staat veel informatie over afstand en adoptie. We zijn druk bezig om deze informatie aan te vullen en te verbeteren en daarvoor vragen we uw feedback.

Persoonlijke gesprekken
Onze ervaring is dat een persoonlijk gesprek de beste feedback oplevert. Daarom zal deze zes mensen in een één op één gesprek onder andere gevraagd worden in te gaan op de volgende punten:
  • Vindt u de informatie die u zoekt?
  • Is de informatie helder?
  • Hoe ervaart u de informatie?
Het gesprek zal ongeveer een uur duren.

Praktische informatie
De gesprekken vinden eind mei/begin juni plaats bij het Nationaal Archief in Den Haag. Uiteraard in overleg met de geïnteresseerden. Reist u met het openbaar vervoer naar Den Haag, dan vergoeden wij de reiskosten. Bent u niet in de gelegenheid om naar Den Haag te komen? Een videogesprek is ook mogelijk.

Aanmelden
Meld u aan voor de klankbordgroep door een mail te sturen naar: iris.van.meer@nationaalarchief.nl. Geef in uw mail aan wie u bent en waarom u deel wilt nemen. Mochten er meer dan zes aanmeldingen zijn, dan zullen we zoveel mogelijk mensen uit verschillende doelgroepen uitnodigen.

Niet deelnemen, wel feedback geven?
Ziet u een persoonlijk gesprek niet zitten, maar wilt u wel feedback geven? Dat kan! Op onze website vindt u op elke pagina aan de rechterkant een grijze feedbackknop. Als u hierop klikt, krijgt u de vraag hoe u de website beoordeelt. U kunt deze vraag beantwoorden door sterren aan de website toe te kennen. Vervolgens opent er automatisch een opmerkingenveld, waarin u uw uitgebreide feedback kwijt kunt. We kijken uit naar uw mening!

Feedback
Op de agenda van het Nationaal Archief: ontmoetingsdag achterban DNA
Op zaterdag 1 juni is het Nationaal Archief te gast op de ontmoetingsdag voor de achterban van stichting De Nederlandse Afstandsmoeder (DNA). Wij vinden het belangrijk om op de uitnodiging in te gaan en naar deze afstandsmoeders toe te komen.

Allereerst omdat het gaat om persoonlijke dossiers. Daarnaast realiseren we ons dat het door inmiddels hogere leeftijd moeilijker kan zijn voor afstandsmoeders om naar het Nationaal Archief in Den Haag te reizen voor een informatiebijeenkomst, zoals we die georganiseerd hebben voor de geadopteerden.

Daarom komen wij graag zelf naar de ontmoetingsdag van DNA. De collega’s van het Nationaal Archief zullen dan meer vertellen over de afstands- en adoptiedossiers die het Nationaal Archief bewaart. Daarnaast lichten we dan ook toe hoe mensen dossiers kunnen opvragen.
Terugblik op het INEA Festival Gezien Gehoord Geadopteerd
Op 23 maart was het Nationaal Archief te gast op het INEA Festival Gezien Gehoord Geadopteerd. Dit festival werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door INEA, speciaal voor interlandelijk geadopteerden. De dag stond in het teken van (h)erkenning en ontmoeting. Ook werd er informatie gegeven over allerlei onderwerpen. Onder andere over het zoeken naar adoptiedossiers.

Het Nationaal Archief werd vertegenwoordigd door Martine Verbeek, projectleider voor de overbrenging van de afstands- en adoptiedossiers naar het Nationaal Archief, en Joleyn Vrijmoeth, senior medewerker dienstverlening. Met Martine blikken we terug op deze bijzondere dag.

Waarom nam het Nationaal Archief deel aan het INEA Festival?

Martine: 'Sinds vorig jaar zomer bewaart het Nationaal Archief de adoptiedossiers uit het archief van de Centrale Adoptieraad (CAR) en Centrale Adoptiedocumentatie (CAD). Afgelopen maart zijn daarnaast de afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming bij ons binnengekomen. Deze dossiers gaan over geadopteerden, die geboren zijn vóór 1970. Half juni verwachten we de eerste inzageverzoeken voor deze dossiers in behandeling te kunnen nemen. In de nabije toekomst komen er naar verwachting nog meer adoptiedossiers onze kant op. INEA heeft ons daarom uitgenodigd om tijdens het festival meer te vertellen over het Nationaal Archief en over de dossiers die wij bewaren.'

Wat hebben jullie op het INEA Festival gedaan?

Martine: 'We hadden van tevoren een presentatie voorbereid met algemene informatie over het Nationaal Archief én over de adoptiedossiers die bij ons liggen. Tijdens de presentatie merkten we echter al snel dat mensen vooral de behoefte hadden om vragen te stellen. We hebben de presentatie daarom op een gegeven moment helemaal losgelaten, om meer ruimte te geven aan het stellen van vragen.'

Wat voor vragen werden er dan zoal gesteld?

Martine: 'Geadopteerden vroegen ons vooral waar ze bepaalde informatie kunnen vinden. Ze missen bijvoorbeeld bepaalde stukjes uit hun verleden. Met behulp van informatie uit dossiers hopen ze de puzzel over hun afkomst en adoptie compleet te kunnen maken.
Ook waren er vragen over de vernietigde adoptiedossiers van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKA). Mensen wilden bijvoorbeeld weten of de informatie uit deze vernietigde dossiers nog ergens anders terug te vinden is.'

Wat neem je mee uit de gesprekken met geadopteerden op het INEA Festival voor je werk bij het Nationaal Archief?

Martine: 'Ik heb gemerkt dat er vooral behoefte is aan een antwoord op de vragen: Welke archieven zijn er? En kan daar informatie over mij inzitten? Tijdens onze presentatie bleek ook dat mensen niet perse zitten te wachten op een algemeen verhaal. Ze willen concrete informatie: Wat voor dossiers bewaart het Nationaal Archief en hoe kan ik die inzien?
Je merkt verder dat mensen het zoeken naar informatie, bijvoorbeeld in archieven, ingewikkeld vinden. En dat is het ook. Ik voel daar een verantwoordelijkheid in om de zaken goed uit te leggen; voor zover wij dat kunnen. We moeten goed communiceren over wat we aan archieven hebben en hoe mensen hier informatie uit kunnen opvragen.'

Een leerzame bijeenkomst dus?
Martine: 'Dat staat vast!'
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief Afstand en Adoptie.

Verzonden aan

                                 
nationaalarchief.nl
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

Verzorgd door MailingLijst